800 Sinus kardiostimulátor co to je

Srdeční rytmus, který pochází ze sinusového uzlu a ne z jiných oblastí, se nazývá sinus. Je stanoven u zdravých lidí au některých pacientů trpících srdečním onemocněním.

Srdcové impulsy se objevují v sinusovém uzlu, pak se rozcházejí podél předsíní a komor, což způsobuje, že svalový orgán se stahuje.

Co to znamená a jaké jsou normy

Sinusový rytmus srdce na EKG - co to znamená a jak to určit? V srdci jsou buňky, které vytvářejí hybnost v důsledku určitého počtu úderů za minutu. Jsou umístěny v sinusových a atrioventrikulárních uzlinách, také v Purkyňových vláknech, které tvoří tkáň srdečních komor.

Sinusový rytmus na elektrokardiogramu znamená, že tento impuls je generován sinusovým uzlem (norma je 50). Pokud jsou čísla odlišná, pak je puls generován jiným uzlem, který dává jinou hodnotu pro počet úderů.

Normální zdravý sinusový rytmus srdce je pravidelný s různou srdeční frekvencí, v závislosti na věku.

Normální hodnoty v kardiogramu

Při elektrokardiografii věnujte pozornost:

 1. Zub P na elektrokardiogramu jistě předchází komplexu QRS.
 2. Vzdálenost PQ je 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je v každém vodiči konstantní.
 4. U dospělých je frekvence rytmu 60 - 80.
 5. Vzdálenost P - P je podobná vzdálenosti R - R.
 6. Bodec P v ​​normálním stavu by měl být kladný ve druhém standardním vedení, záporný ve vedení aVR. Ve všech ostatních vodičích (to je I, III, aVL, aVF) se může jeho tvar lišit v závislosti na směru jeho elektrické osy. Obvykle jsou zuby P kladné jak v olově I, tak v aVF.
 7. U vodičů V1 a V2 bude P vlna dvoufázová, někdy může být většinou kladná nebo většinou negativní. V vede od V3 k V6, hrot je většinou pozitivní, ačkoli tam smět být výjimky se spoléhat na jeho elektrickou osu.
 8. Pro každou vlnu P v normálním stavu je třeba vysledovat komplex QRS, vlnu T. Hodnota PQ u dospělých má hodnotu 0,12 sekund - 0,2 sekundy.

Sinusový rytmus spolu se svislou polohou elektrické osy srdce (EOS) ukazuje, že tyto parametry jsou v normálním rozmezí. Svislá osa zobrazuje projekci polohy orgánu v hrudníku. Také poloha orgánu může být v polo-vertikální, horizontální, polo horizontální rovině.

Když EKG registruje sinusový rytmus, znamená to, že pacient ještě nemá žádné problémy se srdcem. Během vyšetřování je velmi důležité, abyste se nebáli a nebyli nervózní, aby nedošlo k falešným údajům.

Vyšetření byste neměli provádět ihned po fyzické námaze nebo po chůzi pacienta na třetí nebo páté patro. Měli byste také upozornit pacienta, že byste neměli kouřit půl hodiny před vyšetřením, aby nedošlo k falešným výsledkům.

Porušení a kritéria pro jejich určení

Pokud je v popisu fráze: poruchy sinusového rytmu, pak je registrována blokáda nebo arytmie. Arytmie je jakákoliv porucha rytmické sekvence a její frekvence.

Blokování může být způsobeno narušením přenosu excitací z nervových center do srdečního svalu. Například zrychlení rytmu ukazuje, že se standardní sekvencí kontrakcí jsou akcelerovány srdeční rytmy.

Pokud se v závěru objeví fráze o nestabilním rytmu, pak je to projev nízké srdeční frekvence nebo přítomnost sinusové bradykardie. Bradykardie nepříznivě ovlivňuje lidský stav, protože orgány nedostávají množství kyslíku potřebné pro normální aktivitu.

Pokud je zaznamenán akcelerovaný sinusový rytmus, pak je to s největší pravděpodobností projev tachykardie. Taková diagnóza se provádí, když počet úderů srdce překročí 110 úderů.

Interpretace výsledků a diagnostika

Pro diagnostiku arytmie by mělo být provedeno srovnání získaných ukazatelů s normami. Srdeční frekvence během 1 minuty by neměla být větší než 90. K určení tohoto indikátoru potřebujete 60 (sekund) děleno délkou intervalu R-R (také v sekundách) nebo vynásobte počet komplexů QRS za 3 sekundy (délka pásky je 15 cm) o 20.

Lze tedy diagnostikovat následující abnormality:

 1. Bradykardie - HR / min menší než 60, někdy se zaznamenává zvýšení P-P intervalu až na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardie - tepová frekvence se zvyšuje na 90, i když ostatní znaky rytmu zůstávají normální. Často lze pozorovat šikmou depresi segmentu PQ a segment ST - vzestupně. Na první pohled to může vypadat jako kotva. Pokud se tepová frekvence zvýší nad 150 úderů za minutu, dojde k blokádám 2. stupně.
 3. Arytmie je nepravidelný a nestabilní sinusový rytmus srdce, kdy se intervaly R-R liší více než o 0,15 sekundy, což je spojeno se změnami počtu úderů na dech a výdechem. Často se vyskytuje u dětí.
 4. Tuhý rytmus - nadměrná pravidelnost kontrakcí. R-R se liší o méně než 0,05 sek. To může být způsobeno vadou sinusového uzlu nebo porušením jeho autonomní regulace.

Příčiny odchylek

Za nejčastější příčiny poruch rytmu lze považovat:

 • nadměrné požívání alkoholu;
 • jakékoli srdeční vady;
 • kouření;
 • dlouhodobé užívání glykosidů a antiarytmik;
 • vyčnívání mitrální chlopně;
 • patologie funkčnosti štítné žlázy, včetně tyreotoxikózy;
 • srdeční selhání;
 • onemocnění myokardu;
 • infekční léze chlopní a jiných částí srdce - onemocnění infekční endokarditidy (jeho symptomy jsou zcela specifické);
 • přetížení: emocionální, psychologické a fyzické.

Další výzkum

Pokud lékař při vyšetření výsledků zjistí, že délka řezu mezi zuby P a jejich výška jsou nerovnoměrné, pak je sinusový rytmus slabý.

Pro určení příčiny může být pacientovi doporučeno podstoupit další diagnostiku: může být identifikována patologie samotného uzlu nebo problémy uzlového autonomního systému.

Poté je přiřazeno Holterovo monitorování nebo je proveden test na léčivo, který umožňuje zjistit, zda existuje patologie samotného uzlu nebo zda je vegetativní systém uzlu regulován.

Další podrobnosti o syndromu slabosti těchto stránek naleznete na videokonferenci:

Pokud se ukáže, že arytmie byla výsledkem poruch v samotném uzlu, jsou stanovena nápravná měření vegetativního stavu. Pokud jsou z jiných důvodů použity jiné metody, například implantace stimulantu.

Holter monitoring je běžný elektrokardiogram, který se provádí během dne. Vzhledem k délce tohoto vyšetření mohou odborníci zkoumat stav srdce při různých stupních stresu. Při provádění normálního EKG leží pacient na gauči a při provádění Holterova monitorování je možné studovat stav těla během období fyzické námahy.

Léčebné taktiky

Sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu. Nesprávný rytmus neznamená, že existuje některá z uvedených chorob. Porucha srdečního rytmu je běžný syndrom běžný v každém věku.

Vyhnout se problémům se srdcem může být velmi pomáhal správné stravy, denní režim, a nedostatek stresu. Bude užitečné brát vitamíny, aby se udržel srdce a zlepšila pružnost cév. V lékárnách najdete velké množství komplexních vitamínů, které obsahují všechny potřebné složky a specializované vitamíny na podporu práce srdečního svalu.

Kromě nich můžete obohatit svou stravu o takové potraviny, jako jsou pomeranče, rozinky, borůvky, řepa, cibule, zelí, špenát. Obsahují mnoho antioxidantů, které regulují počet volných radikálů, jejichž nadměrné množství může způsobit infarkt myokardu.

Pro hladké fungování srdce potřebuje tělo vitamín D, který se nachází v petrželce, slepičích vejcích, lososech a mléku.

Pokud si dietu nastavíte správně, můžete sledovat denní režim, abyste zajistili dlouhou a nepřerušovanou práci srdečního svalu a nemuseli se o něj starat až do velmi vysokého věku.

Nakonec vás zveme k prohlídce videa s otázkami a odpověďmi o poruchách srdečního rytmu:

http://oserdce.com/diagnostika/ekg/sinusovyj-ritm.html

Sinus kardiostimulátor 800

Sinusový rytmus: podstata, odraz na EKG, norma a odchylky, vlastnosti

Po mnoho let neúspěšně zápasí s hypertenzí?

Vedoucí ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je léčit hypertenzi tím, že ji užíváte každý den.

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších ukazatelů normální funkce srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr patří mezi první v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studii, dychtivě zjistí, co to znamená a zda stojí za to se obávat.

Srdce je hlavním orgánem, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví, stupeň okysličování a funkce celého organismu závisí na jeho rytmické a důsledné práci. Pro svalovou kontrakci je nutný tlak - impuls vycházející z jednotlivých buněk vodivého systému. Odkud tento signál pochází a jaká je jeho frekvence, závisí charakteristika rytmu.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Sinusový uzel (SU) se nachází pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví, přijímá krev přímo z koronárních tepen, bohatě zásobován vlákny autonomního nervového systému, které na ně mají vliv, což přispívá ke zvýšení i oslabení frekvence generování pulsů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než normální kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je extrémně slabá, ale schopnost tvořit elektrický impuls je podobná nervovým vláknům. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním uzlem, který je přenášen na signály pro další excitaci myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavní kardiostimulátor, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům adekvátní krevní zásobení, a proto je udržování pravidelného sinusového rytmu nesmírně důležité pro hodnocení funkce srdce během lézí.

Řídící systém generuje pulsy nejvyšší frekvence ve srovnání s ostatními odděleními vodivého systému a poté je dále vysílá s vysokou rychlostí. Frekvence tvorby impulzů sinusovým uzlem je v rozsahu od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci tepů, když se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se stala pevně zavedenou v praxi terapeutů a kardiologů díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému obsahu informací.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se každý podívá na závěr, který tam lékař zanechal. Prvním indikátorem bude hodnocení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo nesinus, což indikuje jeho specifický zdroj (AV uzel, síňová tkáň atd.). Například výsledek „sinusového rytmu se srdeční frekvencí 75“ by neměl být narušen, je to norma, a pokud odborník píše o non-sinusovém ektopickém rytmu, zvýšeném rytmu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Závěrem lze říci, že pacient může zjistit informace o poloze EOS (elektrické osy srdce). Normálně to může být jak vertikální a semi-vertikální, tak horizontální nebo polo-horizontální, v závislosti na individuálních charakteristikách osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo zase zase hovoří o organickém onemocnění srdce. Podrobnosti o EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často, pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru elektrokardiogramu, se začínají obávat, jestli je vše v pořádku, protože tento termín není každému znám, a proto může mluvit o patologii. Mohou však být zklidněny: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i když je zachována aktivita hlavního kardiostimulátoru, jsou možné určité odchylky, ale také ne vždy slouží jako indikátor patologie. Výkyvy rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Dopad na sinusový uzel nervu vagus a vláken sympatického nervového systému často způsobuje změnu jeho funkce ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží ve frekvenci tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Normálně, frekvence sinusového rytmu leží v rozmezí od 60 do 90 úderů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje žádná jasná hranice pro stanovení normy a patologie, to znamená, že s tepovou frekvencí 58 úderů za minutu je příliš brzy na to mluvit o bradykardii, stejně jako o tachykardii při překročení Ukazatel v 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně vyhodnoceny s povinným popisem celkového stavu pacienta, zvláštností jeho výměny, typu aktivity a dokonce i toho, co dělal přímo před studií.

Stanovení zdroje rytmu v analýze EKG - základní bod, přičemž se uvažují ukazatele sinusového rytmu:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (do 200 ms);
 • Vždy pozitivní (směřující nahoru) P vlny ve druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem lze říci, že předmět EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopický." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologie myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu ukazují na přítomnost sinusového rytmu, což znamená, že impuls přichází z hlavního uzlu dolů do komor, které se stahují po síni. Ve všech ostatních případech je rytmus považován za nesinusový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárního uzlu atd. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Správné závěry o regulaci srdečního rytmu nám umožňují studovat dlouhé EKG nahrávky, protože v procesu vitální aktivity u všech zdravých lidí se tepová frekvence mění: v noci je puls jeden, během dne druhý - druhý. Avšak kratší periody fixace EKG ukazují nerovnoměrný puls spojený se znaky autonomní inervace a prací celého organismu. Hodnocení pulsu je podporováno speciálně vyvinutými programy matematického zpracování, statistickou analýzou - kardiointervalografií, histografií.

Aby byl výsledek EKG nejpřesnější, měly by být vyloučeny všechny možné příčiny změn aktivity srdce. Kouření, rychlé stoupání po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstává sinus, pokud uzel pracuje správně, ale alespoň se stanoví tachykardie. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit napětí a zkušenosti, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Opět si uvědomte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Co když však parametr překročí stanovené limity a zároveň si zachová „sinus“? Je známo, že takovéto výkyvy ne vždy hovoří o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sinusová tachykardie), který není indikátorem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou prací atd.;
 3. Po přílišném jídle pijete silnou kávu nebo čaj.

Taková fyziologická tachykardie ovlivňuje údaje EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, přičemž doba trvání, která s příslušnými výpočty umožňuje stanovit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má zase správnou konfiguraci;
 • Frekvence stahů srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve tkáním, které ji z různých důvodů potřebují - cvičení, například běhání. Nelze ji považovat za porušení a v krátkém časovém období samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud se v nepřítomnosti jakékoli choroby subjekt setká na kardiogramu s tachykardií se sinusovým rytmem, měli byste si okamžitě vzpomenout, jak tato studie proběhla - nebojte se, spěchal do kardiografické místnosti při zlomové rychlosti nebo možná kouřil na schodech kliniky těsně před Odstranění EKG.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opakem sinusové tachykardie je práce srdce - zpomalení jeho kontrakcí (sinus bradykardie), která také ne vždy hovoří o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulsů ze sinusového uzlu menší než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Profesionální sportovní výuka;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Na sobě těsně přiléhající límec, pevně přiléhající kravata.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení tepové frekvence, hovoří o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. S organickými lézemi srdečního svalu se bradykardie, i když je zachován sinusový rytmus, může stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k významnému poklesu pulsu - asi o třetinu „denní normy“, která je spojena s převahou nervu nervu vagus, který potlačuje aktivitu sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenána u subjektů v bdělém stavu, takže tato bradykardie není během normálních studií hmotnostních studií fixována, ale může být pozorována při každodenním sledování. Je-li v závěru Holterova monitoringu indikováno zpomalení sinusového rytmu ve snu, pak je docela pravděpodobné, že indikátor zapadne do normy, jak kardiolog vysvětlí zvláště starým pacientům.

Kromě toho je třeba poznamenat, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60, a rytmus je sinusový a pravidelný, nejsou žádné příznaky potíží, to znamená, že je to varianta normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii v důsledku systematické fyzické námahy.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesne pod 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou slabost, pociťovat závratě, často je tato anomálie spojena s vagotonií (varianta vegetativní cévní dystonie). Sinusový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení velkých změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Příznaky sinusové bradykardie na EKG budou prodlužovat mezery mezi síňovými zuby a komorovými kontrakčními komplexy, ale všechny indikátory rytmu „sinus“ jsou zachovány - P vlně stále předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Sinusový rytmus je tedy normálním indikátorem EKG, což naznačuje, že hlavní kardiostimulátor zůstává aktivní a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus i normální frekvence mezi 60 a 90 údery. Nemělo by být důvodem k obavám, pokud neexistují známky jiných změn (například ischemie).

Kdy byste se měli bát?

Závěry kardiografie by měly být důvodem ke znepokojení, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle nastaví odchylku pulsu z normy na vyšší nebo nižší stranu, vyjasní stížnosti a pošle další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy na hormony atd. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnoměrnými intervaly mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 msec. To je téměř vždy znamení patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistit příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také říká, že srdce bije nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami myokardu - jizvou, zánětem, srdečními vadami, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním určitých skupin léků a mnoha dalšími důvody.

Z hlavního kardiostimulátoru vyzařuje abnormální sinusový rytmus, ale v tomto případě se zvyšuje a snižuje četnost úderů orgánů, ztrácí svou stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie s sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirační respirační arytmií. S tímto jevem, inhalace, zvýšení tepové frekvence a výdechu klesá. Respirační arytmie mohou být zjištěny u profesionálních atletů, adolescentů v období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících autonomní dysfunkcí nebo neurózou.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplexům, je zachována;
 • Na základě inspirace se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při vypršení se prodlužují.

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během zkoušky mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnat působení vegetativů a určit pravidelný rytmus, pokud je spojen s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin ho odstraňuje, ale to se nestane při morfologických změnách v sinusovém uzlu nebo ve svalovém srdci.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován zadržením dechu a farmakologických vzorků, je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronárních tepen diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Selhání srdce s expanzí jeho dutin, které nevyhnutelně ovlivňuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie, včetně dědičné;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, thyrotoxikóza);
 9. Zneužívání diuretik, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak to nejčastěji označuje. To znamená, že kromě "sinus" musí být rytmus správný.

Pokud pacient ví o nemocech, které v něm existují, je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může úmyslně jednat. V ostatních případech, kdy nestabilní sinusový rytmus byl nález na EKG, se očekává komplex vyšetření - holter (diurnální EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Rysy rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které jsou velmi odlišné od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často srdce novorozence bije, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zejména novorozenci mají puls mnohem častěji než dospělí.

Pro léčbu hypertenze naši čtenáři úspěšně používají ReCardio. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud se nejedná o poškození srdce. Věk-související tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla poskytnout rostoucímu tělu potřebné množství krve. Čím menší je dítě, tím častěji má puls, v neonatálním období dosahuje 140-160 minut za minutu a ve věku 8 let postupně klesá na míru „dospělého“.

EKG u dětí stanoví stejné příznaky sinusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog indikuje nestabilitu rytmu nebo ektopie svého řidiče - příčina vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství často stává vrozenou vadou.

Současně, čtení indikace pro sinusovou arytmii podle údajů EKG, by matka neměla okamžitě zpanikařit a omdlet. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, které je často pozorováno u dětí. Je nutné vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studený gauč, byl vyděšený nebo zmatený, pak reflexní dech zadržet projevy respirační arytmie, což neznamená vážné onemocnění.

Sinusová arytmie by však neměla být považována za normu, dokud nebude prokázána její fyziologická podstata. Patologie sinusového rytmu je tedy častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinální hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. To může vyvolat křivici, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém dozrává, regulace rytmu je zlepšena a poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí je patologického charakteru a je způsobena dědičnými faktory, infekcí s vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za předpokladu stálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, bude kardiolog nucen omezit sportovní aktivity dítěte.

Je jasné, že rodiče jsou znepokojeni důležitou otázkou: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je arytmie fixovaná? Za prvé, musíte jít k kardiologovi a ještě jednou provést kardiografii pro dítě. Jsou-li prokázány fyziologické změny, jsou pozorování a EKG dostatečné 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, kardiolog předepíše léčbu podle skutečné příčiny arytmie.

http://lechenie.giperton-med.ru/gipertoniya/sinusovyj-voditel-ritma-800/

Dekódování kardiogramu u dětí a dospělých: obecné principy, čtení výsledků, příklad dekódování

Definice a podstata metody

Elektrokardiogram je záznam práce srdce, který je na papíře znázorněn jako zakřivená čára. Samotná kardiogramová linie není chaotická, má určité intervaly, zuby a segmenty, které odpovídají určitým fázím srdce.

Pro pochopení podstaty elektrokardiogramu potřebujete vědět, co přesně přístroj zaznamenává pod názvem elektrokardiograf. EKG je zaznamenávaná elektrická aktivita srdce, která se cyklicky mění v souladu s nástupem diastoly a systoly. Elektrická aktivita osobního srdce se může jevit jako fikce, ale tento jedinečný biologický jev skutečně existuje. Ve skutečnosti jsou v srdci tzv. Buňky vodivého systému, které generují elektrické impulsy přenášené do svalstva orgánu. Právě tyto elektrické impulsy způsobují, že myokard se stahuje a uvolňuje s určitým rytmem a frekvencí.

Elektrický impuls se přísně konzistentním způsobem šíří buňkami systému srdečního vedení, což způsobuje kontrakci a relaxaci odpovídajících sekcí - komor a síní. Elektrokardiogram přesně odráží celkový rozdíl elektrického potenciálu v srdci.

Jak udělat elektrokardiogram následovaný
dekódování?

Elektrokardiogram může být odstraněn na jakékoliv klinice nebo v obecné nemocnici. Můžete se obrátit na soukromé zdravotnické středisko, kde je odborný kardiolog nebo terapeut. Po zaznamenání kardiogramu vyšetřuje lékař pásku s křivkami. Je to on, kdo záznam analyzuje, dešifruje a píše konečný závěr, ve kterém odráží všechny viditelné patologie a funkční odchylky od normy.

Elektrokardiogram se zaznamenává pomocí speciálního přístroje - elektrokardiografu, který může být vícekanálový nebo jednokanálový. Rychlost záznamu EKG závisí na modifikaci a modernosti zařízení. Moderní přístroje mohou být připojeny k počítači, který, pokud je speciální program, bude záznam analyzovat a ihned po zákroku vydá hotový závěr.

Jakýkoliv kardiograf má speciální elektrody, které jsou v přesně stanoveném pořadí. Existují čtyři kolíčky na prádlo v červené, žluté, zelené a černé barvě, které se aplikují na obě ruce a obě nohy. Pokud jdete v kruhu, kolíčky na prádlo jsou navrstveny podle pravidla „červená-žlutá-zelená-černá“ z pravé ruky. Vzpomínka na tuto posloupnost je snadná díky studentskému přísloví: "Každá žena je strašná zatracená." Kromě těchto elektrod jsou umístěny i hrudník, který je instalován v meziobchodovém prostoru.

Jako výsledek, elektrokardiogram sestává z dvanácti křivek, šest který být zaznamenán od hrudních elektrod, a být volán hrudník vede. Zbývajících šest vodičů se zaznamenává z elektrod připojených ke zbraním a nohám, z nichž tři se nazývají standard a tři další jsou vyztuženy. Hrudníkové vodiče jsou označeny V1, V2, V3, V4, V5, V6, standardní jsou jednoduše římské číslice I, II, III a vyztužené ramena jsou označena písmeny aVL, aVR, aVF. K vytvoření co nejúplnějšího obrazu o činnosti srdce jsou nezbytné různé vývody kardiogramu, protože některé patologické stavy jsou viditelné na hrudníku, jiné na standardu a další na zesíleném.

Osoba leží na gauči, lékař drží elektrody a zapíná přístroj. Během psaní EKG by měl být člověk naprosto klidný. Nesmíme dovolit žádné podněty, které by mohly narušit pravdivý obraz srdce.

Jak udělat elektrokardiogram následovaný
dekódování videa

Princip dekódování EKG

Vzhledem k tomu, že elektrokardiogram odráží procesy kontrakce a relaxace myokardu, lze sledovat, jak tyto procesy probíhají, a identifikovat existující patologické procesy. Prvky elektrokardiogramu jsou úzce spjaty a odrážejí trvání fází srdečního cyklu - systoly a diastoly, tj. Kontrakce a následné relaxace. Dekódování elektrokardiogramu založeného na studiu zubů, z pozice vůči sobě, trvání a dalších parametrů. Pro analýzu jsou studovány následující elementy elektrokardiogramu:
1. Zuby.
2. Intervaly.
3. Segmenty.

Zuby jsou všechny ostré a hladké výběžky a konkávní linie na EKG čáře. Každý zub je označen písmenem latinské abecedy. Zub P odráží kontrakci ušních boltců, komplex QRS - redukce srdečních komor, zub T - relaxace komor. Někdy po vlně T je na elektrokardiogramu další vlna U, která však nemá klinickou a diagnostickou úlohu.

Segment EKG je považován za segment uzavřený mezi sousedními zuby. Pro diagnózu srdeční patologie mají velký význam segmenty P - Q a S - T. Interval na elektrokardiogramu je komplex, který zahrnuje zub a interval. Pro diagnostiku jsou důležité intervaly P - Q a Q - T.

Často v závěru lékaře můžete vidět malá latinská písmena, která také označují zuby, intervaly a segmenty. Malá písmena se používají, pokud má zub délku menší než 5 mm. Kromě toho se v komplexu QRS může objevit několik R-zubů, které jsou běžně označovány jako R ', R' atd. Někdy R-vlna prostě chybí. Pak je celý komplex označen pouze dvěma písmeny - QS. To vše má důležitou diagnostickou hodnotu.

Plán dekódování EKG - obecná osnova čtení

Při dešifrování elektrokardiogramu musí být nastaveny následující parametry, které odrážejí fungování srdce:

 • poloha elektrické osy srdce;
 • stanovení správnosti srdečního rytmu a vodivosti elektrického impulsu (detekce blokády, arytmie);
 • stanovení pravidelnosti kontrakcí srdečního svalu;
 • stanovení srdeční frekvence;
 • identifikace zdroje elektrického impulsu (určení sinusového rytmu nebo ne);
 • analýza trvání, hloubky a šířky síňové P vlny a intervalu P - Q;
 • analýza délky, hloubky, šířky komorového komplexu srdcových QRST;
 • analýza parametrů segmentu RS - vlny T a T;
 • analýza parametrů intervalu Q - T.

Na základě všech zkoumaných parametrů píše lékař konečný závěr o elektrokardiogramu. Závěr může vypadat takto: "Sinusový rytmus se srdeční frekvencí 65. Normální poloha elektrické osy srdce. Nebyla identifikována žádná patologie." Nebo tak: "Sinusová tachykardie se srdeční frekvencí 100. Jediné supraventrikulární předčasné údery. Neúplná blokáda pravé nohy svazku His. Mírné metabolické změny v myokardu."

Závěrem lze říci, že lékař s elektrokardiogramem musí odrážet následující parametry:

 • sinusový rytmus nebo ne;
 • pravidelnost rytmu;
 • srdeční frekvence (HR);
 • poloha elektrické osy srdce.

Pokud je identifikován některý ze 4 patologických syndromů, uveďte, které z nich - poruchy rytmu, vedení, komorové nebo síňové přetížení a poškození struktury srdečního svalu (srdeční infarkt, jizva, dystrofie).

Příklad dekódování elektrokardiogramu

Kontrola pravidelnosti kontrakcí srdce

Výpočet tepové frekvence (HR)

Provádí se jednoduchou aritmetickou metodou: počítá se počet velkých čtverců na grafickém papíru, které jsou umístěny mezi dvěma zuby R. Pak se vypočítá srdeční frekvence pomocí vzorce, který je určen rychlostí pásky v kardiografu:
1. Rychlost pásky je 50 mm / s - pak je tepová frekvence 600 děleno počtem čtverců.
2. Rychlost pásky je 25 mm / s - pak je srdeční frekvence 300 děleno počtem čtverců.

Pokud například mezi dvěma zuby R umístíte 4,8 velkých čtverců - pak bude srdeční frekvence s rychlostí pásu 50 mm / s rovna 600 / 4,8 = 125 úderů za minutu.

Pokud je rytmus srdečních tepů špatný, určete maximální a minimální tepovou frekvenci, přičemž základem je i maximální a minimální vzdálenost mezi zuby R.

Určete zdroj rytmu

Interpretace EKG - rytmy

Normálně je kardiostimulátor sinus ganglion. A takový normální rytmus sám se nazývá sinusový rytmus - všechny ostatní varianty jsou patologické. V různých patologiích může jakýkoliv jiný uzel nervových buněk systému srdečního vedení fungovat jako kardiostimulátor. V tomto případě jsou cyklické elektrické impulsy zapleteny a rytmus srdečních kontrakcí je narušen - dochází k arytmii.

S sinusovým rytmem na elektrokardiogramu v olově II je před každým komplexem QRS vlna P a je vždy pozitivní. U jednoho vedení by měly mít všechny zuby P stejný tvar, délku a šířku.

S síňovým rytmem je záporná P vlna v přípojkách II a III, ale před každým komplexem QRS je.

Atrioventrikulární rytmy jsou charakterizovány nepřítomností P-vln na kardiogramu, nebo vzhledem tohoto zubu po QRS komplexu, a ne před ním, jak je normální. U tohoto typu rytmu je tepová frekvence nízká, pohybuje se od 40 do 60 úderů za minutu.

Komorový rytmus je charakterizován zvýšením šířky komplexu QRS, který se stává velkým a poněkud děsivým. Zuby P a komplex QRS nejsou zcela vzájemně propojeny. To znamená, že neexistuje žádná pravidelná normální posloupnost - vlna P a po ní komplex QRS. Komorový rytmus je charakterizován poklesem tepové frekvence - méně než 40 úderů za minutu.

Identifikace patologie vedení elektrického impulsu srdcem

K tomu změřte dobu trvání vlny P, interval P-Q a komplex QRS. Trvání těchto parametrů se vypočítá milimetrovou páskou, na které se zaznamenává kardiogram. Nejprve vezměte v úvahu, kolik milimetrů každý zub nebo interval trvá, poté se získaná hodnota vynásobí hodnotou 0,02 při rychlosti záznamu 50 mm / s, nebo o 0,04 při rychlosti záznamu 25 mm / s.

Normální doba trvání P vlny je až 0,1 sekundy, interval P - Q je 0,12-0,2 sekundy, komplex QRS je 0,06-0,1 sekund.

Elektrická osa srdce

Indikováno jako alfa úhel. Může mít normální polohu, horizontální nebo vertikální. Navíc, v tenké osobě, osa srdce je více vertikální s ohledem na průměrné hodnoty, a v plné, to je více horizontální. Normální poloha elektrické osy srdce je 30–69 o, vertikální - 70–90 o, horizontální - 0–29 o. Úhel alfa, rovný 91 až ± 180 o, odráží ostrou odchylku elektrické osy srdce vpravo. Úhel alfa rovný 0 až 90 o odráží ostrou odchylku elektrické osy srdce vlevo.

Elektrická osa srdce se může lišit v různých patologických podmínkách. Například hypertenze vede k odchylce doprava, porušení vodivosti (blokáda) ji může posunout doprava nebo doleva.

Předsíňová P vlna

Atriální P vlna by měla být:

 • pozitivní v I, II, aVF a hrudníku vede (2, 3, 4, 5, 6);
 • negativní v aVR;
 • bifázický (část zubu leží v pozitivní oblasti a část - negativně) v III, aVL, V1.

Normální doba trvání P není delší než 0,1 sekundy a amplituda je 1,5–2,5 mm.

Patologické formy P vlny mohou indikovat následující patologie:
1. Vysoké a ostré zuby v II, III, aVF-vodičích se objevují s hypertrofií pravé síně („plicní srdce“);
2. Ozubený P-zub s velkou šířkou I, aVL, V5 a V6 vodičů indikuje hypertrofii levé síně (například onemocnění mitrální chlopně).

Interval P - Q

Komorový QRST komplex

Komorový QRST - komplex se skládá ze samotného komplexu QRS a segmentu S - T. Normální doba trvání komplexu QRST - nepřesahuje 0,1 sekundy a jeho zvýšení je zjištěno při zablokování nohou svazku Guiss.

Komplex QRS se skládá ze tří zubů, resp. Q, R a S. Q zub je viditelný na kardiogramu ve všech elektrodách, s výjimkou 1, 2 a 3 dětí. Normální Q zub má amplitudu až 25% hodnoty R vlny, doba trvání Q vlny je 0,03 sekundy. Zub R je registrován naprosto ve všech úkolech. S-vlna je také viditelná ve všech vedeních, ale její amplituda klesá z 1. hrudníku na 4. a v 5. a 6. může být zcela chybí. Maximální amplituda tohoto zubu je 20 mm.

S-T segment je velmi důležitý z diagnostického hlediska. Právě touto vlnou lze detekovat ischémii myokardu, tj. Nedostatek kyslíku v srdečním svalu. Obvykle se tento segment pohybuje podél vrstevnic, v 1, 2 a 3 hrudních svodech může stoupat až na maximum 2 mm. A ve 4, 5 a 6 hrudních vodičích se segment S-T může pohybovat maximálně o půl milimetru pod konturou. Je to odchylka segmentu od isolinu, která odráží přítomnost ischémie myokardu.

Zub T

Q interval - T

Interpretace EKG - normy

Dekódování elektrokardiogramu je obvykle zaznamenáno lékařem ve vazbě. Typický příklad normálního kardiogramu srdce je následující:
1. PQ - 0,12 s.
2. QRS - 0,06 s.
3. QT - 0,31 s.
4. RR - 0,62 - 0,66 - 0,6.
5. Tepová frekvence je 70 - 75 úderů za minutu.
6. sinusový rytmus.
7. Elektrická osa srdce je normální.

Normálně by měl být rytmus pouze sinus, srdeční frekvence dospělého - 60 - 90 úderů za minutu. P-vlna normálně není větší než 0,1 s, interval P - Q je 0,12-0,2 sekundy, komplex QRS je 0,06-0,1 sekundy, Q - T až 0,4 s.

Pokud je kardiogram patologický, pak se jedná o specifické syndromy a odchylky od normy (například částečná blokáda levé nohy svazku Guiss, ischémie myokardu atd.). Lékař může také odrážet specifická porušení a změny v normálních parametrech zubů, intervalech a segmentech (například zkrácení P vlny nebo Q-T intervalu, atd.).

Dekódování EKG u dětí a těhotných žen

Těhotné ženy mohou mít mírnou odchylku elektrické osy srdce v pozdějších stádiích těhotenství v důsledku stlačení rostoucí dělohy. Kromě toho se sinusová tachykardie často vyvíjí, to znamená zvýšení srdeční frekvence na 110 - 120 úderů za minutu, což je funkční stav a prochází nezávisle. Zvýšení srdeční frekvence je spojeno s velkým objemem cirkulující krve a zvýšeným zatížením. Vzhledem ke zvýšené zátěži srdce u těhotných žen může být zjištěno přetížení různých částí orgánu. Tyto jevy nejsou patologií - jsou spojeny s těhotenstvím a budou po porodu přecházet na vlastní pěst.

Interpretace elektrokardiogramu při infarktu myokardu

Infarkt myokardu je ostré zastavení přívodu kyslíku do svalových buněk srdce, v důsledku čehož se vyvíjí nekróza tkáňového místa, které je ve stavu hypoxie. Důvodem pro porušení dodávky kyslíku může být rozdíl - nejčastěji je to zablokování cévy nebo její prasknutí. Infarkt zachycuje pouze část svalové tkáně srdce a rozsah léze závisí na velikosti cévy, která je ucpaná nebo roztržená. Na elektrokardiogramu má infarkt myokardu určité znaky, kterými může být diagnostikován.

V procesu infarktu myokardu se rozlišují čtyři fáze, které mají na EKG různé projevy:

 • nejostřejší;
 • akutní;
 • subakutní
 • nešikovný

Akutní stadium infarktu myokardu může trvat 3 hodiny - 3 dny od okamžiku oběhových poruch. V tomto stádiu může na elektrokardiogramu chybět vlna Q. Pokud existuje, má R vlna nízkou amplitudu nebo je zcela chybí. V tomto případě je charakteristická QS vlna, která odráží transmurální infarkt. Druhým příznakem akutního srdečního infarktu je zvýšení S segmentu - T nejméně o 4 mm nad isolinem, s tvorbou jednoho velkého zubu T.

Někdy je možné zachytit fázi ischémie myokardu před akutní, která se vyznačuje vysokými zuby T.

Akutní fáze infarktu trvá 2 - 3 týdny. Během této doby se na EKG zaznamenává široká a vysoce amplitudová Q vlna a negativní T vlna.

Subakutní fáze trvá až 3 měsíce. Na EKG je velmi velká záporná T vlna zaznamenána s velkou amplitudou, která se postupně normalizuje. Někdy je zjištěn vzestup segmentu S-T, který měl být v souladu s tímto obdobím. To je alarmující symptom, protože může indikovat vznik srdečního aneuryzmatu.

Stupeň infarktu myokardu je konečný, protože na zraněném místě se tvoří pojivová tkáň, která není schopna kontrakce. Tato jizva je zaznamenána na EKG ve formě Q vlny, která zůstane po celý život. Často je vlna T vyhlazena, má nízkou amplitudu nebo je zcela negativní.

Interpretace nejběžnějšího EKG

Na závěr, lékaři píší výsledek dekódování EKG, což je často nepochopitelné, protože se skládá z termínů, syndromů a jednoduše prohlášení patofyziologických procesů. Zvažte nejběžnější nálezy EKG, které jsou pro osoby bez lékařského vzdělání nepochopitelné.

Ektopický rytmus neznamená sinus - což může být jak patologie, tak norma. Ektopický rytmus je normální, když je vrozená abnormální tvorba srdečního vodivostního systému, ale osoba nepředstavuje žádné stížnosti a netrpí jinými srdečními patologiemi. V jiných případech ektopický rytmus indikuje přítomnost blokád.

Změny v procesech repolarizace na EKG odrážejí porušení procesu relaxace srdečního svalu po kontrakci.

Sinusový rytmus je normální srdeční rytmus zdravého člověka.

Sinusová nebo sinusová tachykardie znamená, že člověk má pravidelný a pravidelný rytmus, ale zvýšenou srdeční frekvenci - více než 90 úderů za minutu. U mladých lidí do 30 let je varianta normy.

Sinusová bradykardie je nízký počet tepů - méně než 60 úderů za minutu na pozadí normálního, pravidelného rytmu.

Nespecifické změny v ST-T znamenají menší odchylky od normy, ale jejich příčina může být zcela nesouvisející s patologií srdce. Je nutné podrobit se úplné zkoušce. Tyto nespecifické změny v ST-T se mohou vyvinout s nerovnováhou draslíku, sodíku, chloru, iontů hořčíku nebo různých endokrinních poruch, často během menopauzy u žen.

Dvojfázová R-vlna kombinovaná s jinými příznaky srdečního infarktu indikuje poškození přední stěny myokardu. Pokud nejsou žádné jiné známky srdečního infarktu, pak bifázická R-vlna není známkou patologie.

Prodloužení QT může znamenat hypoxii (nedostatek kyslíku), křivici nebo nadměrnou stimulaci nervového systému u dítěte, což je důsledek poranění.

Hypertrofie myokardu znamená, že svalová stěna srdce je zesílena a funguje s velkým zatížením. To může vést ke vzniku:

 • srdeční vady;
 • srdeční selhání;
 • arytmie.

Také hypertrofie myokardu může být výsledkem infarktu myokardu.

Mírné difúzní změny v myokardu znamenají, že dochází k narušení výživy tkání, k rozvoji dystrofie srdečního svalu. Jedná se o léčitelný stav: je nutné se poradit s lékařem a podstoupit odpovídající průběh léčby, včetně normalizace výživy.

Odchylka elektrické osy srdce (EOS) vlevo nebo vpravo je možná s hypertrofií levé nebo pravé komory. Vlevo se může EOS odchýlit od obézních a vpravo od tenkých, ale v tomto případě jde o variantu normy.

Levý typ EKG - odchylka EOS vlevo.

NBPNPG - zkratka "neúplná blokáda pravého svazku Jeho". Tento stav se může vyskytnout u novorozenců a je variantou normy. Ve vzácných případech může NBPPG způsobit arytmie, ale většinou nevede k rozvoji negativních důsledků. Blokáda svazku Guissa je u lidí poměrně běžná, ale pokud nejsou žádné stížnosti na srdce, pak to není absolutně nebezpečné.

BPVLNPG je zkratka, což znamená "blokáda přední větve levého svazku Jeho." Odráží porušení elektrického impulsu v srdci a vede k rozvoji arytmií.

Malý růst R vlny ve V1-V3 může být známkou infarktu komorového septa. Aby bylo možné přesně určit, zda se jedná o tento případ, je třeba ještě jeden test EKG.

CLC (Klein-Levi-Kritesco syndrom) je vrozeným rysem systému srdečního vedení. Může způsobit arytmie. Tento syndrom nevyžaduje léčbu, ale je nezbytné, aby byl pravidelně vyšetřován kardiologem.

Nízké napětí EKG je často detekováno perikarditidou (velké množství pojivové tkáně v srdci, které nahrazuje svalovou tkáň). Kromě toho tento příznak může být odrazem vyčerpání nebo myxedému.

Metabolické změny jsou odrazem podvýživy srdečního svalu. Je nutné vyšetřit kardiologem a podstoupit léčbu.

Extrasystole - je rytmické rušení srdce, tj. Arytmie. Je nutná závažná léčba a pozorování kardiologem. Extrasystoly mohou být komorové, síňové, ale podstata se nemění.

Poruchy rytmu a vedení jsou symptomy, které v kombinaci indikují arytmii. Je nezbytné monitorování kardiologem a adekvátní léčba. Lze nainstalovat kardiostimulátor.

Zpomalení vodivosti znamená, že nervový impuls prochází tkáněmi srdce pomaleji než obvykle. Tento stav sám o sobě nevyžaduje zvláštní léčbu - může to být vrozený rys systému srdečního vedení. Doporučuje se pravidelné sledování s kardiologem.

Blokáda 2 a 3 stupňů odráží vážné porušení vodivosti srdce, které se projevuje arytmií. V tomto případě je nutná léčba.

Otáčení srdce do pravé komory může být nepřímým příznakem rozvoje hypertrofie. V tomto případě musíte zjistit jeho příčinu a podstoupit léčbu, nebo upravit dietu a životní styl.

Cena elektrokardiogramu s dekódováním

Náklady na elektrokardiogram s dekódováním se značně liší v závislosti na konkrétním zdravotnickém zařízení. Ve veřejných nemocnicích a klinikách je tedy minimální cena za postup odstranění EKG a jeho výklad lékařem od 300 rublů. V tomto případě obdržíte filmy s nahranými křivkami a názor lékaře na ně, který si sám nebo za pomoci počítačového programu.

Pokud chcete získat podrobný a podrobný závěr o elektrokardiogramu, lékař vysvětlí všechny parametry a změny - je lepší kontaktovat soukromou kliniku, která tyto služby poskytuje. Zde bude lékař schopen nejen napsat závěr, rozluštění kardiogramu, ale také klidně s vámi mluvit, ne spěchat, aby vysvětlil všechny body zájmu. Nicméně náklady na takový kardiogram s dekódováním v soukromém zdravotnickém centru se pohybují od 800 rublů do 3600 rublů. Neměli byste předpokládat, že chudí specialisté pracují v běžné klinice nebo v nemocnici - lékař ve veřejné instituci má obvykle velmi velké množství práce, takže nemá čas s každým pacientem mluvit velmi podrobně.

Výběr zdravotnického zařízení pro odstranění kardiogramu s dekódováním v první řadě věnuje pozornost kvalifikaci lékaře. Je lepší, když to byl specialista - kardiolog nebo terapeut s dobrými zkušenostmi. Je-li pro dítě nezbytné kardiogram, je lepší kontaktovat specialisty - pediatry, protože „dospělí“ lékaři neberou vždy v úvahu specifičnost a fyziologické vlastnosti dětí.

http://www.tiensmed.ru/news/kardiogrammis1___2.html

Více Článků O Křečových Žil

Dívky, potřebujete bílé "nemocniční" punčochy pro porod nebo je to dost na to, abyste měli pravidelnou kompresi béžovou? Nerozumím jejich rozdílům) Zdá se, že stupeň komprese je stejný - 1.