USDG a UZDS

Metody ultrazvukové diagnostiky v posledních letech významně rozšířily funkce, ale každý z nich je v poptávce. Při studiu cév se používají hlavně metody ultrazvuku a ultrazvuku duplexního skenování: jak se liší?

Ultrazvuk a USDG: Jaký je rozdíl mezi Dopplerovým a duplexním skenováním?

Obě metody výzkumu mají společné rysy: postupy jsou prováděny ve speciálně vybavených místnostech ultrazvukové diagnostiky, pro skenování se používá gel, který zabraňuje pronikání kyslíku do prostoru mezi skenerem a kůží. Ultrazvuk a USDG ukazují kvalitu průtoku krve, ale jaký je rozdíl mezi nimi a určuje rozsah každého typu výzkumu.

Co je ultrazvuk (ultrazvuk)?

Pokud hovoříme o studiu krevních cév, obvykle, ultrazvuk znamená duplex skenování - metoda, která kombinuje Doppler a skenování cév, což má za následek dvojrozměrný obraz cévy, kde můžete vidět nejen patologii, ale také stupeň jejich vývoje. Další možností ultrazvukového výzkumu je trojité skenování, které vám umožní získat ještě více informativní obraz v barvě. Na rozdíl od UZDG, tyto metody ultrazvuku cév umožňují získat nejen informace o průchodnosti žil a tepen, ale také poskytnout podrobné posouzení jejich stavu.

Kdy je předepsán ultrazvuk?

Ultrazvuk je cenově dostupný a relativně levný způsob výzkumu a je předepsán pro diagnostiku chorob a patologií různých druhů, ale ultrazvukové vyšetření cév, pokročilejší a dražší, je obvykle předepisováno pro cévní onemocnění, která jsou již diagnostikována pro kontrolu jejich léčby. Často je ultrazvuk předepsán pro neuspokojivé výsledky USDG nebo pro zjištění detailů odhalené patologie. To je nejúčinnější způsob, jak identifikovat patologické stavy cév dolních končetin.

Jak se provádí ultrazvuk?

Postup vaskulárního ultrazvuku nevyžaduje předchozí přípravu. Je nutné upustit od drog a nápojů, které ovlivňují cévní tonus, což může zkreslit svědectví studie. Kontrolované místo je potřísněno gelem, aby kyslík neinterferoval se skenerem, aby mohl číst indikace. Během ultrazvuku vede sonolog sondy ke zkoumanému povrchu a závěry zaznamenává. Během duplexní studie se získá dvojrozměrný obraz žil a tepen, který umožňuje posoudit změny v jejich struktuře a zjistit příčinu vzniklých problémů s vaskulární permeabilitou.

Co je to Dopplerův ultrazvuk (UZDG)?

Dopplerova ultrazvuková metoda je založena na odrazu ultrazvuku z pohybujících se částic krve - červených krvinek. Čtení ze senzoru se odešlou na monitor a umožní sonologovi zhodnotit rychlost a kvalitu průtoku krve. Na základě údajů získaných v důsledku USDG je možné odhalit nepřímé příznaky cévních onemocnění a dokonce navrhnout stupeň vývoje patologie. Na rozdíl od duplexních a triplexních metod ultrazvuku cév, USDG neumožňuje vidět obrys plavidla. Také USDG neumožňuje podrobnou studii mozkových cév pod lebkou.

Kdy je předepsán USDG?

Dopplerovský ultrazvuk je předepsán pro podezření na cévní onemocnění nebo selhání krevního systému orgánů, což je častý postup po úrazech a chirurgických zákrocích. Za přijatelnou cenu, rozdíl mezi ultrazvukem a ultrazvukem, je tento postup nezbytný jako primární studie pro potvrzení nebo vyloučení cévních onemocnění. USDG se ukázala jako plánovaná studie ve věku po 55 letech, kdy jsou těla těla zvláště zranitelná. Indikace pro USDG mohou být alarmující symptomy ve formě bolestí hlavy, chronické únavy, stejně jako poranění končetin, páteře a hlavy.

Jak je postup pro USDG?

UZDG postup se provádí s pacientem sedícím nebo vleže. Během vyšetření lékař aplikuje senzor na určité oblasti těla. Například, krk je vyšetřován ve směru proudění krve pomalým pohybem senzoru a mozku - senzorem v okcipitální a temporální části hlavy. USDG trvá 15 až 30 minut, v závislosti na studovaných cévách a orgánech a mezi touto metodou a ultrazvukem není žádný rozdíl.

Ultrazvuk a USDG - jaký je rozdíl?

Vysoká míra informačního obsahu, rozdíl mezi ultrazvukem a ultrazvukem, umožňuje pokročilé metody ultrazvukového skenování k identifikaci nejen oblastí s nízkou vaskulární permeabilitou a kvalitou průtoku krve, ale také příčin problémů s cévami. Během USDG, sonolog působí slepě, aplikovat senzor na oblasti těla, které jsou obvykle zkoumány během procedury, zatímco ultrazvukové vyšetření pomocí duplexního a triplexního skenování otevírá přehled oblastí s kritickými problémy, což je rozdíl mezi ultrazvukem a ultrazvukem.

Ultrazvuk a USDG - co je lepší?

Ve formě duplexního nebo triplexního skenování cév se ultrazvukové zobrazování jeví jako informativnější a efektivnější diagnostická metoda, avšak USDG má příznivý rozdíl - je cenově dostupný. Neexistuje tedy odpověď na otázku, co je lepší, ultrazvukové vyšetření nebo USDG - účelnost každého postupu je určena situací.

http://dcenergo.ru/wiki/chem-otlichaetsya-uzi-ot-uzdg__241744.html

Dopplerografie proti duplexnímu skenování cév hlavy, krku a dolních končetin - což je lepší a proč, jaké jsou jejich rozdíly?

Léčba mnoha nemocí často vyžaduje hluboká specifická vyšetření. Například ultrazvukové metody jako dopplerovské a duplexní skenování se ukázaly jako nejúčinnější při diagnostice cévního systému v důsledku zvláštností jeho struktury a struktury.

Zkratka ultrazvuk je již dlouho známá lidem, i když se může skrývat pod různými výzkumnými metodami. Je třeba například znát rozdíl mezi dopplerografií a duplexním skenováním. Ultrazvuk může být prováděn Dopplerovou metodou (USDG) nebo duplexní skenovací metodou (USGS), ve druhém případě je USDG kombinován se standardním ultrazvukem B-módu.

Ultrazvuk Doppler (UZDG)

Dopplerovské cévní skenování je cenově dostupný, snadný způsob, jak studovat arteriální a venózní permeabilitu. USDG používá Dopplerův efekt, to znamená, že potřebné informace jsou získány v důsledku registrace změn ve zvukových vlnách, které se odráží pohybujícími se krevními tělesy.

USDG se v případě potřeby uchýlil:

 • pro posouzení vaskulární permeability;
 • identifikovat patologii žilní chlopně;
 • vyhodnotit vlastnosti průtoku krve.

Když je proveden Dopplerův sken, cévy samotné zůstávají neviditelné, pouze údaje o permeabilitě a rychlosti proudění krve jsou odhadnuty na základě údajů zaznamenaného Dopplerova efektu.

Dopplerova sonografie hlavy a krku může například úspěšně diagnostikovat příčinu bolesti hlavy, v jiných případech je USDG užitečný při studiu křečových žil a hypertenze.

Ale pokud je použití této metody snadné rozpoznat porušení cévní permeability, pak je nepravděpodobné, že by bylo možné zjistit příčinu této patologie. To je způsobeno tím, že Dopplerův sken nemůže zviditelnit stěny cév a jejich možné zakřivení a další vady, které přímo ovlivňují kvalitu a rychlost průtoku krve.

První ultrazvuková zařízení umožnila získat pouze tenké ploché výstupky studovaných oblastí těla, ale moderní jsou již schopny produkovat pohyblivý trojrozměrný obraz pozorovaný v reálném čase.

Přečtěte si více o ultrazvukovém dopplerovském výzkumu zde.

Video o Dopplerově cévním skenování:

Ultrazvukové duplexní skenování

Tato metoda ultrazvukové diagnostiky je komplikovanější, protože kombinuje Dopplerův efekt a režim B. Výsledkem toho, co dopplerovská sonografie nemohla udělat, je duplexní cévní sken docela dobře.

Pomocí B-módu jsou vyšetřované cévy vizualizovány na obrazovce a je možné studovat okolní tkáně.

Průtok krve v cévách je studován pomocí technik spektrální analýzy nebo barevného Dopplerova mapování. Po počítačovém zpracování přijatých dat může být výsledek prezentován ve formě grafu průtoku krve nebo Dopplerova spektra. Pomocí různých technologií mapování barev můžete získat kartogram, který se podobá průřezu studovaného orgánu. Při duplexním vyšetření se na obrazovce objeví obraz cévy, takže můžete vizuálně zhodnotit jeho průchodnost a zjistit příčinu, která vedla ke snížení rychlosti proudění krve.

UZDS může pomoci při identifikaci následujících patologických stavů:

 • ztluštění stěn cév, rozvoj stenózy;
 • krevní sraženiny a depozity cholesterolu v tepnách a žilách;
 • různé anomálie cév při průchodu tkání;
 • vznikající po operacích kloubních cév.

Přečtěte si více o duplexním cévním skenování v našem článku.

Video o duplexním skenování:

Rozdíly a podobnosti mezi USDG a UZDS

Mezi těmito typy studií existuje mnoho podobností:

 • Obě metody využívají ultrazvukové vlny, Dopplerův efekt odražených vln;
 • jsou neinvazivní;
 • zcela bezpečné;
 • nedávají subjektu žádné nepohodlí.

Zároveň však mají duplexní skenování a dopplerografické rozdíly:

Senzor je nasazen slepě, to znamená v místech, kde většina lidí obvykle má promítané nádoby.

Stejně jako u obvyklého ultrazvuku, monitor zobrazuje tkáň, kterou nádoba prochází, takže odborník přesně nastaví senzor na správné místo.

Jedná se o screeningovou studii venózní patologie, která umožňuje pouze určit rizikovou skupinu pro výskyt trombózy nebo křečových žil.

Umožňuje určit přesnou příčinu překážky plavidla.

Zobrazuje pouze ventily, které jsou ve standardních umístěních, nebo byly nalezeny „slepým“ vyhledáváním.

Může poskytnout údaje o venózních ventilech.

Schopen vidět perforující žíly spojující povrchové a hluboké systémy žilních zásobníků, jen když je jejich umístění typické.

Sleduje stav venózních perforátorů, ať jsou kdekoli.

Určuje, že je plavidlo rozbité.

Pomáhá určit příčinu zhoršené průchodnosti žíly, například pokud se z důvodu stlačení vnějšku zúží lumen.

Pomáhá najít zdroj recidivy křečových žil nebo trombózy po terapii

Ukazuje stav trombózy cév.

Umožňuje vyhodnotit dynamiku stavu problémových žil.

Obecné výhody obou metod:

 • velká diagnostická hodnota;
 • bezbolestnost;
 • bezpečnost pacientů (bez ozáření a poškození tkáně);
 • možnost detekce vaskulárních patologií v preklinickém stadiu;
 • nízké náklady na průzkum.

USDG může ukazovat pouze rychlost průtoku krve v celé cévě, a pokud je někde narušena, může lékař pouze odhadnout, kde je patologické zúžení ve formě okluze nebo stenózy. Zatímco ultrazvuk umožňuje další:

 • specifikujte průměr nádoby;
 • posoudit stav jeho zdí;
 • najít cholesterolové plaky;
 • identifikovat stenózu;
 • identifikovat vrozené anomálie (aneuryzma, hypoplazie).

Obecně lze zobecnit, že duplexní skenování je úplnější, což poskytuje ošetřujícímu lékaři mnohem více informací.

K provedení Dopplerovských a duplexních studií dolních končetin není nutná žádná předběžná příprava, doporučuje se, aby pacient přišel s procedurou do čistých nohou.

Jak se provádějí obě studie?

Duplexní skenování

 1. V kanceláři musí pacient nahlodat část těla, kde bude studie prováděna.
 2. Obvazy a omítky by měly být odstraněny před zákrokem.
 3. Zaprvé, musí ležet na zádech, ale v průběhu vyšetření se musí také převrátit na břiše a postavit se vzpřímeně.
 4. Lékař aplikuje na nohy pacienta speciální akustický gel.
 5. Když se provádí duplexní sken hlavních tepen hlavy a krku, stejně jako hlavní žíly (nižší duté, femorální, iliakální a holenní žíly) a velké povrchové žíly, musí pacient ležet na zádech.
 6. Nádoby horní třetiny nohou a popliteální žíly jsou vyšetřovány v poloze na břiše (s výjimkou těhotných žen). Při vyšetření lékař provede testy, aby zjistil průchodnost cévy a stav chlopní.

V procesu výzkumu mohou plavidla používat různé režimy skenování:

 • dvourozměrný režim B umožňuje odhadnout průměr nádoby, povahu lumenu, elasticitu stěn a přítomnost ventilů;
 • v režimu spektrální dopplerovské sonografie je možné vyhodnotit stav průtoku krve fázemi
 • v barevném režimu můžete prozkoumat lumen cévy a přítomnost patologických proudů a turbulencí v něm.

Dopplerografie

Pokud se provádí dopplerovské vyšetření mozkových cév, pak za účelem získání přesnějšího výsledku by pacient měl zaujmout správnou polohu a pak relaxovat. Pokud se vyšetření týká břišních orgánů nebo ledvin, pak v předvečer toho budete muset udělat klystýr.

Pokud se provádí dopplerografie cév dolních končetin nebo rukou, není nutná žádná předběžná příprava - pacient musí do diagnostické místnosti přijít pouze v den určený pro zákrok. Lékař by hledal pacienta na gauči, který by na monitoru přinášel nejjasnější obraz.

Po kontrole kůže se na ně nanese speciální gel a zpracovává se také senzor. To vše se provádí tak, aby vlny ultrazvuku procházely do těla co nejhlouběji.

Když se ultrazvukové duplexní skenování cév hlavy a krku objeví přímo, může být na obrazovce pozorován proces průtoku krve a tam budou zobrazeny jeho nejdůležitější indikátory.

Duplexní skenování cév hlavy může také odhalit neobvyklý zvuk průtoku krve. Celá procedura obvykle netrvá déle než jednu hodinu a doba vyšetření může záviset na individuálních charakteristikách organizmu vyšetřovaného pacienta nebo na počtu indikátorů, které musí být získány.

Dostali jste Dopplerův nebo duplexní sken? Řekněte nám, co se vám stalo a proč jmenovali tento typ výzkumu v komentářích. Vaši čtenáři vás budou zajímat!

http://beregi-serdce.com/diagnostika/dopplerografiya-protiv-dupleksnogo-skanirovaniya.html

Duplexní skenování

Duplexní skenování cév hlavy a krku je vysoce informativní a bezpečná metoda založená na ultrazvukové technologii. Ultrazvukové vlny „manifestují“ tepny a cévy hlavy a krku a umožňují vyhodnotit stav průtoku krve podle několika základních rysů, stejně jako vyšetřit lumen cévy pro přítomnost širokého spektra patologií. Mezi ně patří aneuryzma, krevní sraženiny, změny tloušťky stěny a její vyčnívání, plaky a zkreslení krevních cév. Ve srovnávací diagnóze, duplexní skenování odhalí změny ve stavu stěn a rychlosti proudění krve, což pomáhá korigovat léčbu nebo učinit rozhodnutí o jejím začátku, pokud byl pacient dříve pozorován.

Vyšetření USDG je neinvazivní, bezbolestné, nevyžaduje předchozí přípravu. Procedura se opakuje po požadovaný počet opakování bez omezení pro potvrzení složité diagnózy.

Obecný popis studie

Podstatou metody duplexního skenování je kombinovat schopnosti ultrazvukových vln, které zobrazují strukturu cévních stěn, a Dopplerův efekt, který odráží povahu pohybu krve pomocí vícebarevného kódování (pro jasnost).

Software spojuje oba obrazy a v srozumitelné podobě zobrazuje data pro lékařskou analýzu.

Skenování se tedy provádí ve 2 režimech:

 • jsou zobrazeny dvourozměrné (B-režim) - cévy a sousední tkáně, v tomto režimu nejsou získána kompletní data o dodávce krve;
 • duplex (dopplerografie) - je vytvořen dvourozměrný barevný vzor, ​​podle něhož lze rozšířit popis stavu nádob.

Dopplerův efekt odráží změnu vlnové délky pro pozorovatele, když se signál odráží od pohybujícího se objektu, což jsou různé typy krevních buněk. Od nich se odráží ultrazvuk, který pomáhá posoudit směr průtoku krve a vypočítat jeho rychlost a dynamiku. V tomto případě budou patologie indikovány turbulencí, retrográdním pohybem a zpomalením.

Ve výzkumu existují 3 hlavní oblasti:

 • jsou zkoumány transkraniální USDG - mozkové cévy;
 • USDG brachiocephalic plavidla - oblast studia leží v krku;
 • USDG MAG - vyšetření hlavních tepen hlavy, mezi které patří dva obratlovci a dva ospalí, tvořící kruh na základně mozku (jejich změna ovlivňuje celé tělo).

Kdo má předepsanou podobnou studii

Studie je určena k identifikaci příčin bolesti hlavy, se zvýšeným cholesterolem v analýzách, pro včasnou diagnózu aterosklerózy, s patologií páteře, podezření na tortuositu cév, které krmí mozek, časté závratě. Pro úplnou diagnózu se provádí ultrazvukové vyšetření krevních cév jak na úrovni krku, tak uvnitř lebky.

Příznaky, ve kterých je zobrazeno oboustranné skenování:

 • bolest v hlavě, objevující se s rušivou a znatelnou periodicitou;
 • ztráta paměti po malou dobu;
 • závratě;
 • krvácení z nosu bez zjevného důvodu;
 • vysoký cholesterol;
 • mechanické poškození krku;
 • tinnitus;
 • přítomnost určitých onemocnění - mrtvice, srdeční infarkt, TIA, onemocnění způsobená poruchou krevního oběhu, zhoršený průtok krve, diabetes.

Při hodnocení výsledků duplexní studie odborník zkoumá řadu charakteristik a údajů a porovnává je s běžnými ukazateli. Pro lékaře je tloušťka cévní stěny normální (obvykle 0,12 cm), umístění tepen vůči sobě navzájem, okolních tkání a orgánů, rychlost krve v různých odvětvích, povaha a přítomnost větvení v určitých oblastech atd.

Duplexní skenování nejen odhaluje patologické procesy, kdy se symptomy již projevily, ale také ukazuje vaskulární patology v rané fázi vývoje. To umožňuje čas předcházet onemocnění a rychle zahájit léčbu.

Pokud je stěna zahuštěná, můžete předpokládat akumulaci tuku na ní a růst pojivové tkáně. Pokud jsou cévní vrstvy špatně rozlišitelné se zesílenou stěnou, znamená to vaskulitidu. Při pozorování charakteristických plaků v cévách můžeme hovořit o ateroskleróze (údaje o umístění a velikosti plaků jsou pro léčbu velmi důležité).

Co je obvykle zjištěno během studie

Duplex postihuje hlavně extrakraniální cévy, v menší míře intrakraniální. Lékař věnuje zvláštní pozornost následujícím cévám krku - běžným karotickým tepnám (a oblastem bifurkace), extrakraniální části karotických tepen, části brachiocefalického trupu, vnějším karotickým arteriím, žilám v blízkosti lebky, venózním vertebrálním plexu, temporálním arteriím atd.

Pro transcraniální duplexní skenování by měl být ultrazvuk prováděn s ohledem na přístup kraniálních kostí - potlačuje velký počet ultrazvukových vln. Přístup je přes přírodní otvory - velké okcipitální, temporální kosti, oční důlky. Ultrazvukové vyšetření mozku dítěte lze provést pomocí fontanel - poskytují významný přehled a pomáhají sbírat více informací. V procesu tohoto typu duplexního skenování se vyšetřují karotidy a vertebrální tepny uvnitř lebky, hlavní a mozkové tepny.

Duplexní skenování je metoda, která detekuje širokou škálu patologií tepen žil v hlavě a krku. Pokud je diagnóza již známa, lékař bude schopen sledovat stav pacienta (po operaci, mrtvici, poranění hlavy a krku).

U pacientů s patologií ultrazvuku hlavy a krku detekuje:

 • ateroskleróza;
 • arteriovenózní malformace mozku;
 • mačkání cév neoplazmy;
 • onemocnění centrálního nervového systému;
 • krevní sraženiny;
 • endarteritida;
 • stenóza a rozšíření;
 • aneurysma;
 • plaky u lidí s vysokým cholesterolem v testech
 • ohyby, smyčky.

Ateroskleróza může být podezřelá s nadměrnou hmotností, vysokým cholesterolem a triglyceridy v testech, predisponovanou dědičností. Endarteritida má autoimunitní příčiny, způsobuje poškození stěny tepny a poškození je vidět na obrazovce. Aneuryzma jsou detekovány poprvé (s charakteristickými stížnostmi pacienta) nebo potvrzeny, pokud již byly pozorovány při předchozím ultrazvukovém vyšetření, CT nebo angiografii. Na duplexu vypadají jako ztenčené a natažené stěny tepen (méně často žíly), vyčnívající ven.

Někteří pacienti potřebují pravidelné cévní monitorování. Jednou za rok, aby se vyhodnotila účinnost léčby a připravila individuální prognóza, je doporučován duplex pro pacienty s diabetes mellitus, nepravidelným krevním tlakem, dystrofickými změnami disků v oblasti krční oblasti a mrtvicí v minulosti.

Kromě pacientů s onemocněním je pravidelná diagnostika indikována pro kuřáky, osoby nad 40 let (pro muže) a více než 45 let (pro ženy). V přítomnosti příbuzných s vaskulárními patologiemi a chorobami, které je provokují, byste měli být pravidelně vyšetřováni.

Jak je postup

Příprava duplexního skenování se neprovádí. Před diagnostikováním stačí odstranit oděv nebo šperky v oblasti, kde bude přístroj používán. Pacient pohodlně sedí na gauči a uvolní se. Lékař aplikuje na pokožku speciální vodivý gel, který zajišťuje lepší kontakt senzoru s pokožkou a aplikuje senzor na tělo. Průběžně se měnící sekce se zobrazují na obrazovce, které odborník studuje v reálném čase.

Senzor se zpravidla aplikuje na oblast ultrazvukového okna (například 2-3 cm nad zygomatickou kost). V tomto bodě, tvrdé tkáně absorbovat ultrazvukové vlny v nejmenším množství, který pomáhá prozkoumat průtok krve v několika tepnách. Po ukončení duplexního skenování se gel snadno odstraňuje z pokožky hlavy a krku.

USDG krku a hlavy cév trvá asi 30 minut, zatímco pacient se cítí klidně a nepociťuje nepohodlí.

Během studie pacient nepociťuje bolest. Je to jako duplexní skenovací metoda je téměř stejná jako u konvenčního ultrazvuku. Zdá se, že metoda duplexního skenování je srovnatelná s konvenčním ultrazvukem. Výsledky jsou zadávány do elektronické databáze pacienta, pokud je léčen na naší klinice, nebo jsou vydávány na rukou a ve formě vytištěné kopie. Zvláštní doporučení po vydání duplexu - pacient se může okamžitě vrátit do svého obvyklého rytmu života.

Společné výhody a nevýhody předkládané metody

Duplexní skenování má několik zřejmých výhod:

 • má vysoce informativní;
 • nevyžaduje použití ionizujícího záření;
 • levnější a dostupnější výzkumnou metodu než alternativní;
 • v reálném čase, nevyžaduje čekání na závěr;
 • pomáhá odrážet stav měkkých tkání, které nejsou dostatečně viditelné na rentgenovém záření;
 • neinvazivní, prováděné bez kontrastu (ke kterému se někdy setkávají alergie), nepřináší žádné nepříjemné pocity;
 • vhodné pro děti a těhotné ženy.

Jakákoli metoda spolu s pozitivem má negativní stránky a v některých případech má smysl zvolit jiné typy výzkumu. O rozhodnutí rozhoduje lékař individuálně, vyhodnocuje výsledky dalších diagnostických postupů a testů, vyšetření, rozhovorů s pacienty.

Nevýhody metody zahrnují:

 • obtíže při léčbě malých plavidel;
 • schopnost diagnostikovat pouze v procesu výzkumu, a nikoliv již po výsledcích;
 • úzké studijní oblasti, protože kosti lebky dospělého brání průchodu ultrazvukem.

Důležitou roli v kvalitě prováděné diagnostiky hraje úroveň vybavení a profesionalita lékaře. To je jedna z diagnostických metod, na které jsou aplikovány zvýšené požadavky na profesionalitu lékařů, proto by výběr kliniky pro duplexní skenování měl být obzvláště opatrný, protože výsledek se může výrazně lišit.

Cenová politika

Cena duplexu závisí na:

 • profil kliniky;
 • umístění;
 • hodnocení;
 • kvalifikace zaměstnanců;
 • technického vybavení diagnostické skříně.

Přesnost a včasnost odhalení i drobných zranění závisí na kvalitě a zkušenostech lékaře. Nezachraňujte duplexní skenování hlavy a krku, i když se náklady mohou lišit, garantujeme výsledek a kvalitu provedeného vyšetření.

V případě potřeby může být k nákladům studie připočtena konzultace s neurologem, flebologem a dalšími odborníky. Naše zdravotnické centrum má nejlepší lékaře a také se věnujeme školení a rozvoji zaměstnanců z jiných klinik.

Na naší klinice získáte jeden z nejlepších služeb a vysoce kvalitní výzkum. Zde můžete získat léčbu. Náklady na duplexní skenování hlavy a krku naleznete v sekci „Ceník“. Služba je poskytována na základě dohody a 100% předplatného.

Závěr a závěry

Duplex (UZDG) hlavy a krku se provádí podle indikace pro osoby se stížnostmi, méně často intervaly stanovené lékařem pro pacienty podstupující léčbu a jednou ročně pro osoby v rizikové skupině. Doporučuje se konzultovat s lékařem bolesti hlavy, závratě, tinnitus, krvácení z nosu a další příznaky. Brzy ultrazvuk pomůže předejít mrtvici, oddělení krevní sraženiny, vývoji nádorů, řídnutí nebo ztluštění stěn krevních cév, vážných bolestivých následků, nebo vyrovnat smrt.

http://www.nevromed.ru/stati/dupleksnoe-skanirovanie

Jaký je rozdíl mezi zobrazením ultrazvukem a ultrazvukem, jak se ultrazvuk liší od Doppleru, rozdíl mezi dopplerovskou sonografií a duplexním skenováním

By Hope · Vloženo dne 22.10.2018 · Aktualizováno 10/28/2018

Podle lékařských statistik, vaskulární onemocnění v současné době zaujímají jednu z vedoucích pozic mezi patologií jiných orgánů. Za účelem diagnostiky poruch v tomto případě konvenční ultrazvuk nestačí a jsou vyžadovány specifické diagnostické postupy. V tomto ohledu mají pacienti často otázku, co je to BSA USDG? Jaký je rozdíl mezi ultrazvukovým duplexním skenováním a dopplerografií? Jaké jsou rozdíly mezi konvenčním ultrazvukem a Dopplerovým ultrazvukem?

Co je USDG?

Tato zkratka znamená Dopplerův ultrazvuk. Tato diagnostická technika je založena na Dopplerově efektu. Během procedury se používají zvukové vlny bezpečné pro lidské tělo, které při vystavení tkání a buněk neporušují jejich integritu. Tato manipulace je předepsána i těhotným pacientům. Na rozdíl od prvního plánovaného ultrazvuku v období 11-14 týdnů gestace je doporučeno provést USDG nejpozději do 16 týdnů.

Tato technika je nejrychlejší a bezbolestný způsob, jak posoudit stav cév. S pomocí USDG lze identifikovat:

 • abnormální cirkulační rychlost;
 • zvýšený intrakraniální tlak;
 • abnormální procesy v krevních cévách zánětlivé nebo aterosklerotické geneze;
 • abnormality, okluze a patologická tortuosita krevních cév.

Co je ultrazvukové duplexní skenování?

Ultrazvukové duplexní skenování nebo ultrazvukové skenování je jedním z nejvýznamnějších způsobů diagnostiky stavu cév hlavy a krku. Tato technika je založena na schopnosti ultrazvuku odrážet červené krvinky, které tvoří krev. Tento efekt dává lékaři možnost vidět obraz požadovaného místa krevního oběhu.

Ultrazvukové duplexní skenování umožňuje vizualizovat nejen cévy krku, které jsou umístěny za hranicemi lebky, ale také ty, které se nacházejí uvnitř lebky. Základem této techniky je kombinace ultrazvukového záření a Dopplerova efektu. V důsledku toho můžete získat obraz o pohybu krve v různých částech oběhové tepny nebo žíly. Rozdíl mezi ultrazvukem a dalšími typy diagnostických postupů je schopnost sledovat sledované oblasti v čase.

Po odrazu ultrazvukových vln z červených krvinek a jejich návratu na síto přístroje, na základě získaných dat, je obraz zkoumané plochy vytvořen v podélném a příčném tvaru. Posouzení stavu intrakraniálních cév umožňuje identifikovat patologické změny, detekovat ložiska stenózy nebo aneuryzmatu. Vzhledem k pravidelnému vyšetření brachiocefalických tepen (BCA) - cév, které jsou zodpovědné za krevní zásobení mozku, tkání hlavy, ramenního pletence a rukou - můžete sledovat změny, ke kterým dochází, a v případě potřeby provádět okamžitá chirurgická opatření.

UZDS se používá pro:

 • stanovit stav tepen a žil mozku;
 • analýza vaskulární tkáně;
 • diagnostika arteriální stenózy, rozsah účinku této patologie na krevní oběh a krevní zásobení tkání;
 • monitorování krevních poruch v jiných orgánech;
 • detekce anomálií struktury cervikálních a mozkových tepen;
 • diagnostika a studium arteriálních a venózních neoplazmat;
 • studie o povaze porušení způsobených nedostatkem krevního zásobování oblasti, kterou poskytuje konkrétní plavidlo.

Jaké jsou rozdíly a podobnosti mezi UZDG a UZDS?

Tyto metody studia cévního systému mají jak podobné, tak odlišné znaky. Ve srovnání s Dopplerovým ultrazvukem je duplexní skenování považováno za více rozšířené. Poskytuje lékaři funkční diagnostiku s nejúplnějšími informacemi než USDG. Tabulka obsahuje informace o tom, jaké zoufalství a jaké jsou tyto diagnostické metody podobné.

http://ladysarafan.ru/zdorovie/vcchem-raznica-mezhdu-uzds-i-uzdg-16-chem-uzi-otlichaetsya-ot-doplera-otlichiya-dopplerografii-ot-dupleksnogo-skanirovaniya-11

Jaký je rozdíl mezi Dopplerovým ultrazvukem a duplexním skenováním?

USDG se používá, když je nutné vyhodnotit jak venózní, tak arteriální typ průchodnosti. Proces diagnostiky USDG a UZDS je založen na známém Dopplerově efektu. Pro získání potřebných informací se zaznamenávají modifikované parametry odrazu zvukové vlny z pohybujících se krevních buněk. Toto vyšetření je předepsáno k identifikaci cévní obstrukce, patologických změn v žilní chlopni, stejně jako k vyhodnocení průtoku krve.

Pro zkoumání cév se používají různé metody.

V tomto článku se dozvíte:

Co je to USDG

Jmenování takového postupu je obvykle spojeno s podezřením lékaře, že cévy pacienta nejsou dostatečně průchodné. Další možnost - venózní ventily ukazují na nedostatečnost jejich funkcí. Je možné jednoznačně a správně identifikovat patologii, která vznikla pomocí Dopplerova efektu, což vedlo k použití ultrazvukového dopplerografu. Přístroj ve své práci řeší změnu odrazu zvukových vln z pohybu krevních buněk. To umožňuje:

 • odhadnout rychlost, s jakou se krev pohybuje;
 • identifikovat patologické stavy křečových žil;
 • určit příčinu bolesti hlavy nebo nástup hypertenze.

Je třeba poznamenat, že akce USDG je zaměřena na identifikaci porušení krevního oběhu. Stanovení příčiny takové patologie není snadný proces. Když USDG nevidí cévní stěny. Nemůžete vidět přítomnost patologických ohybů. Vliv studie se zaměřuje na rychlost proudění krve a kvalitativní charakteristiky tohoto procesu.

Dopplerovský ultrazvuk krevních cév vám umožňuje kontrolovat pohyb krve v cévách

Co je podstatou UZDS

Zkouška se zabývá vizualizací stěn cév, analyzuje stav okolních orgánů. Pro studium průtoku krve se používá mapování barev a analýza spektra.

Během diagnostiky se na monitoru zobrazí obraz analyzované nádoby. Je možné posoudit arteriální, venózní průchodnost, identifikovat příčiny oslabení průtoku krve. Pomocí této metody diagnózy lze identifikovat řadu významných výhod:

 1. Pomocí praxe ultrazvukového testování je možné určit stupeň deformace nádoby nebo jejího lumenu s vysokou přesností.
 2. Cholesterolové plaky se ukládají na stěny tepny.
 3. Takový impozantní nepřítel je odhalen jako trombus.
 4. Odhadované parametry průtoku krve.
 5. Pokud dojde k diagnóze žíly nebo tepny s velkým průměrem, pak jsou v primárním stadiu procesu pozorovány patologické změny.

Ultrazvukové duplexní skenování pomáhá kontrolovat stav stěn cév.

Duplexní skenování probíhá bez bolesti. Doba detekce různých odchylek se pohybuje v rozmezí 25 - 45 minut. Časový faktor je ovlivněn studijním oborem. Pacient není pozorován. UZDS končí návratem do normálního rytmu života a neukládá různá omezení.

Stojí za zmínku, že popsané duplexní skenování je jednou z nejpřesnějších metod provádění výzkumu v moderní medicíně.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi postupy?

Rozdíly mezi ultrazvukem a USDG jsou významné, ale každý postup je účinný pro vyšetření. Mnoho odborníků rozlišuje každý z nich takto:

http://infouzi.ru/ultrazvukovoe-issledovanie/o-procedure/uzdg-i-uzds.html

UZDS a USDG: co to je a jaký je rozdíl

Mnozí z nás mohou pozorovat žilní síť v nohou a do konce pracovního dne budeme trpět otoky a bolestí v nohách. S některým z těchto problémů, osoba se odkazuje na speciální lékař flebolog. Vede studovat žíly dolních končetin.

Existují dva typy výzkumu: Dopplerův ultrazvuk (USDG) a duplexní ultrazvukové skenování (USSD). Jaký je rozdíl mezi UZDS a UZDG a jak si vybrat způsob zkoušení, budeme v tomto článku uvažovat.

Co je to UZDS

Mnozí flebologové posílají pacienty, aby podstoupili zákrok ultrazvukového vyšetření, co to je a jaká je jeho účinnost? Ultrazvukové duplexní skenování kombinuje B-režim a Dopplerův efekt. Díky této metodě je možné nejen stanovit kvalitu cév, ale také stanovit rychlost pohybu krve cévami. Pomocí této analýzy můžete rychle identifikovat špatné žilní chlopně.

UZDS se provádí u pacientů s jasně stanovenou diagnózou. Pomocí této metody můžete přesně diagnostikovat nemoci krevních cév krku a hlavy. Podle výsledků studie je možné přesně určit, kde byl pohyb krve narušen a předepsat léčbu. To přispěje k pozastavení vývoje složitějších onemocnění.

Co se liší od USDG

Dopplerův ultrazvuk je považován za poměrně zastaralý způsob výzkumných plavidel. Lékař nemůže plně prozkoumat stav svých stěn, rychlost průtoku krve atd.

Základem této metody je tzv. Dopplerův efekt, pomocí kterého můžete fixovat průchodnost cév nebo identifikovat porušení žilní chlopně.

Jaký je rozdíl mezi UZDG a UZDS? Můžete říct téměř všechno. Chcete-li začít, metoda USDG může být použit k založení pouze problém sám, a ne důvodem pro jeho výskyt.

Metoda USDG může být použita pouze pro primární diagnózu cév, pro podrobnější studium je vhodné použít ultrazvukové vyšetření.

Pomocí speciálního ultrazvukového senzoru na obrazovce monitoru se zobrazuje celkový obraz pohybu krve cévami, stavem jejich stěn atd.

Metodologie

Pokud lékař poslal pacienta na ultrazvuk ultrazvuku tepen dolních končetin, postup je následující:

 • pacient stojí na zvláštním vyvýšení před přístrojem a rozkládá jeho nohy od sebe;
 • zkoumaná noha se otočí k přístroji;
 • pomocí speciálního senzoru lékař vyšetřuje cévy v oblasti třísla;
 • důležitým bodem je správné dýchání během procedury: je to na vdechnutí-výdech na monitoru můžete vidět různé barvy krve, které charakterizují průtok krve;
 • pak jsou žíly a tepny testovány na lýtkových svalech a pod koleny.

Během ultrazvukového ultrazvuku krku a hlavy pacienta se očekává následující manipulace:

 • pacient si vezme pozici ležící na zádech, hlava se odvrátí od monitoru přístroje;
 • do oblasti krku se aplikuje speciální vodivá látka;
 • lékař řídí senzor podél krku a hlavy a pečlivě studuje stav krevních cév na obrazovce monitoru.

Před tímto postupem existuje řada závazných podmínek:

 • jeden den před zákrokem vyloučit použití čaje, kávy a alkoholických nápojů;
 • nekuřte před zákrokem;
 • v některých případech mohou lékaři při užívání léků na srdce dočasně pozastavit užívání;
 • Odpusťte šperky z krku a uší.

Ultrazvukové žíly dolních končetin, co to je? Jedná se o ultramoderní typ diagnózy, který se používá ke studiu takových onemocnění, jako je ateroskleróza, křečové žíly, trombóza atd.

Průzkum trvá asi 15 minut, nevyžaduje speciální přípravu. V důsledku toho může lékař posoudit kvalitu stěn žil v nohách, zjistit možné blokády a předepsat vhodnou léčbu.

UZDS VDA, co to je? Jedná se o vyšetření žil aortálního oblouku. Výsledky této studie pomáhají identifikovat porušení v práci hlavní srdeční cévy a předepsat komplexní včasnou léčbu.

Samotný postup je bezbolestný a po 15-20 minutách může lékař získat výsledek o stavu aorty.

Celý diagnostický postup je pro pacienta bezbolestný, lékař vás může požádat, abyste změnili pozici, abyste získali lepší obraz na monitoru. Trvání ultrazvukového duplexního postupu trvá 10 minut až půl hodiny.

Výhody UZDS

Ultrazvuk (ultrazvuk), co to je? Dnes je to moderní typ diagnostiky cév celého organismu. Duplexní skenování ultrazvukem má oproti jiným postupům několik výhod:

 • rychlost průzkumu;
 • nedostatek jakékoli přípravy před postupem;
 • detekce přirozených patologií žil a cév (nadměrná tortuozita nebo deformace);
 • identifikace plaků z cholesterolu nebo krevních sraženin;
 • průtok krve je stanoven i v nejmenších cévách těla;
 • nemá žádné kontraindikace;
 • možnost opakovaného vedení několikrát denně;
 • může být použit pro ženy během těhotenství a kojení.

Mezi nedostatky lze označit pouze poměrně vysoké náklady ve srovnání s jednoduššími diagnostickými metodami (ultrazvukem nebo ultrazvukem).

Doporučení pro

Tato metoda průzkumu v zásadě nemá zvláštní podmínky pro přípravu. To platí pro skenovací oblasti krku nebo hlavy.

Pokud hovoříme o studiu žil dolních končetin nebo pánevní oblasti, pak existuje několik důležitých bodů.

Tři dny před skenováním se musíte řídit přísnou dietou: vyhněte se konzumaci mléka, masa, černého chleba a zelí.

To platí také pro všechny ostatní výrobky obsahující velké množství vlákniny.

Pokud se budete držet těchto podmínek, lékař bude schopen kvalitně provést ultrazvukové duplexní skenování a získat jasný obraz o nemoci.

Je zakázáno užívat léky, které zastavují tvorbu plynů v těle. Výsledek je přímo závislý na kvalitním školení. Proto by měl každý pacient brát vážně všechna doporučení lékaře.

Závěr

Aby se zabránilo vaskulárním onemocněním, je nutné podstoupit diagnostiku alespoň jednou ročně. Dnes nejoblíbenější metodou zůstává ultrazvukové duplexní skenování (USGS). Má několik výhod oproti jiným postupům.

Poté, co absolvoval ultrazvukové vyšetření, může lékař přesně určit stav i těch nejmenších cév, najít cholesterolové plaky nebo vytvořené krevní sraženiny, změřit rychlost průtoku krve cévami. Díky včasné diagnóze je možné snížit riziko vzniku patologií a zhoršení stávajících onemocnění.

http://varikoznik.com/diagnostika/uzds-i-uzdg-v-chem-raznitsa.html

Existuje rozdíl mezi UZDS a USDG

Většina onemocnění, která vyvolávají rozvoj život ohrožujících stavů, začíná patologií cév, arteriálních i venózních. Včasná detekce aterosklerotického plátu při ultrazvukové dopplerografii (USDG), stejně jako tvorba trombotických mas v žilním systému při ultrazvukovém duplexním skenování (USSD) pomůže vytvořit adekvátní léčebný plán. Chcete-li projít rutinní kontrolou, musíte vzít v úvahu charakteristické rysy těchto studií. Jaký je tedy rozdíl mezi UZDS a UZDG?

Charakteristické rysy

Základem obou metod je interakce ultrazvuku s tělesnými tkáněmi. Při studiu cév se používají ultrazvukové vlny s frekvencí 2-8 MHz, které nepřinášejí žádné nepříjemné pocity nebo škodlivé účinky na člověka, proto lze ultrazvuk provádět libovolně mnohokrát.

Všechny metody založené na ultrazvuku lze rozdělit do dvou velkých skupin:

 • s použitím Dopplerova efektu, jehož příklady jsou UZDG a UZDS;
 • bez použití Dopplerova efektu.

Nicméně s Dopplerovým a duplexním skenováním je použití tohoto efektu odlišné. Když se použije Dopplerův ultrazvuk, použije se Dopplerův režim, v důsledku čehož lékař na obrazovce přístroje obdrží křivku nazvanou Dopplerovo spektrum. Podle této křivky je možné vyhodnotit funkční indikátory charakterizující průtok krve cévou, po kterém se dospělo k závěru, že nejsou žádné patologické změny.

UZDS se liší v tom, že kromě doppleru používá B-mód. Ten umožňuje v reálném čase získat na obrazovce dvojrozměrný obraz, díky němuž lékař vidí strukturu stěny cévy, její průchodnost, zkreslení a rysy mrtvice. V této metodě mohou být postupně použity dva typy Dopplerova režimu: se získáním křivky a barevného mapování (DDC). Výsledkem je, že DDC na pozadí dvojrozměrného obrazu se objevuje v barvení krve v červené a modré barvě, což nezávisí na typu nádoby. Malování v různých barvách závisí na směru průtoku krve: pokud se krev pohybuje směrem k senzoru, lumen nádoby se změní na červenou, jinak se změní na modrou.

Hlavní rozdíly spočívají v tom, že s ultrazvukem s duplexním skenováním lékař skutečně vyhodnocuje strukturální a funkční stav cévy. Když dopplerografický specialista obdrží informace popisující funkci plavidla, na jehož základě je učiněn nepřímý závěr o porušení průtoku krve v důsledku překážek.

Srovnávací charakteristika

Abychom porozuměli rozdílu mezi UZDS a UZDG, měli byste porovnat jejich možnosti.

http://uzikab.ru/tkani/uzds-i-uzdg-v-chem-raznica.html

Rozdíl mezi duplexním skenováním a trojitým cévním skenováním

Lékařský koordinátor

Rozdíl mezi duplexním skenováním a trojitým cévním skenováním

Duplexní ultrazvukové vyšetření cév

Ultrazvukové duplexní skenování vám nejprve umožňuje vizuálně zhodnotit propustnost cévy a identifikovat příčiny porušení její průchodnosti - křehkost, zesílení stěn (stenóza), přítomnost krevních sraženin, plaků, vývojových abnormalit, instalovaných stentů, pooperačních cévních kloubů atd. Za druhé, - rychlost a směr průtoku krve. Jsou tedy zkoumány dvě funkce, tj. duplex

Pomocí duplexní studie může ultrazvukový skener pracující metodou echolokace vytvořit v reálném čase plochý dvourozměrný obraz lumen a stěny cévy. Mělo by být poznamenáno, že lumen samotné nádoby může být zobrazen jak podél, tak napříč.

Triplexní ultrazvukové cévní skenování

Ultrazvukové triplexové skenování rozšiřuje možnosti duplexu přidáním barevných dopplerových režimů, tj. barevný obraz pohybu krve v cévách, který může jasněji posoudit směr průtoku krve a jeho rychlost, stejně jako umožňuje přesněji posoudit propustnost cév a stupeň stenózy. Dosáhly se tak tří cílů, které určovaly název metody - triplex:

 • zkoumá se anatomie cév
 • odhadovaného průtoku krve
 • přesné stanovení vaskulární permeability v barevném režimu

Duplexní a triplexní skenování umožňuje přesně posoudit průměr a zdvih cév, identifikovat strukturu stěn tepen a žil, rychle a poměrně rychle identifikovat aterosklerotické plaky nebo anomálie vývoje cév.
Vedení příjmu:

Zimovskaya Anna Igorevna doktor ultrazvuk, lékař ultrazvukové dopplerografie, kardiovaskulární chirurg
Polukhina Tamara Andreevna lékař ultrazvuk, lékař Dopplerova ultrazvuku
Boyko Lyudmila Vasilievna - lékař ultrazvuku, lékař ultrazvukové dopplerografie

Ultrazvuková diagnostika se provádí na následujících adresách:

6. Sovetskaya Street, 24-26, 3. patro
Yesenin Street 2, budova 3.

http://clinic.ldc.ru/otlichie_dupleksnogo_skanirovaniya_ot_tripleksnogo_skanirovaniya_sosudov

Více Článků O Křečových Žil

 • Zácpa po porodu během kojení: co dělat a jak se léčit doma
  Kliniky
  Zácpa - obtížnost nebo neúplná defekace (pohyb střev) nebo její nedostatek po dlouhou dobu (od dvou dnů nebo déle). Velmi často se takové obtěžování děje s mladými maminkami, které si chtějí užívat socializace se svým dítětem, ale to prostě není dříve, protože žaludek se táhne, stane se kamenitým a pocitem přeplnění ve střevech a existenci žaludečních jedů.
 • Proč se pravá noha zvětšuje
  Kliniky
  Častým výskytem je otok nohou. Příčina příčiny se liší. Jsou například způsobeny pitím velkého množství vody v noci. Častým důsledkem tvrdého pracovního dne je otok nohou, způsobený stagnující tekutinou v tkáních.