Útok arytmie

Porucha rytmu je velmi častým problémem jak u mladých pacientů, tak u pacientů starších věkových skupin. Existuje mnoho různých možností pro poruchy rytmu a vedení, které se nacházejí v praxi kardiologa. V tomto článku bych se rád věnoval arytmii, která je v přírodě paroxyzmální, tj. Projevuje se ve formě záchvatů.

Pacienti obvykle popisují záchvat arytmie následovně: srdce se zdálo, že se chvělo, něco se v hrudníku otočilo, srdce bilo velmi často, jako by motor začínal v hrudi. Popisy mohou být různé, někteří pacienti subjektivně nepociťují ataky arytmie a během vyšetření jsou detekováni náhodně.

Paroxysmální tok je charakteristický pro supraventrikulární tachykardie (atriální, nodální), komorové tachykardie, fibrilaci síní a flutter síní. V mladém věku jsou častější supraventrikulární tachykardie, ve starších věkových skupinách převažují poruchy rytmu atriální fibrilace a atriálního flutteru (fibrilace síní). Dále dále přímo přebývají na ataku arytmie.

Útok arytmie se může vyskytnout vzácně, 1 krát za měsíc nebo dokonce rok, s časem dochází k častějšímu výskytu záchvatů arytmie, což je způsobeno progresí arytmie. Riziko těchto poruch rytmu spočívá v tom, že časté ataky s vysokou srdeční frekvencí vedou k arytmogenní dilataci srdce. To znamená, že srdce roste ve velikosti a jeho funkce je narušena, snižuje se síla kontrakcí, což nakonec vede k rozvoji srdečního selhání. Druhým důležitým problémem jsou tromboembolické komplikace, během útoku se jedná především o fibrilaci síní, trombovou formu v atriích, které následně „odlétají“ ze srdce krevním oběhem a mohou dosáhnout jakéhokoli orgánu vedoucího k tromboembolii, například masivní plicní tromboembolii. tepna okamžitě vede k smrti.

Příznaky ataku arytmie

Útok arytmie je charakterizován výskytem následujících příznaků: náhlý výskyt srdečního rytmu, rytmického nebo nepravidelného charakteru, může být doprovázen pulzací krčních žil.

Kromě palpitací je záchvat arytmie doprovázen celkovou slabostí, pocením, závratí, bolestí anginy pectoris (tlaková bolest za hrudní kostí, levá polovina hrudníku, ozáření levé paže, čelist, krk). Často se také objevuje dechová ztráta, objevuje se úzkost a strach. Mdloby a mdloby jsou méně časté.

Někteří pacienti subjektivně necítí ataky arytmie a poruchy rytmu jsou detekovány pouze během vyšetření nebo v ordinaci lékaře.

První pomoc při útoku arytmie doma

Pokud jste poprvé zaznamenali vývoj útoku, potřebujete:

• Zavolejte sanitku (pro provedení elektrokardiogramu během útoku a zaznamenejte poruchu rytmu během útoku, pokud je to možné, je nutné připravit dříve provedené elektrokardiogramy pro porovnání, pokud je máte).

• Pokud bylo cvičení provedeno, ihned ukončete zátěž.

• Pokuste se uklidnit (je to často velmi obtížné, zvláště když se útok poprvé objevil), zkuste si všimnout doby, kdy útok začal.

• Přijměte pohodlnou polohu při sezení.

• Zajistěte čerstvý vzduch, povolte límec, kravatu, řemen.

• Proveďte vagové testy (zadržení dechu, lehký tlak na oční bulvy, masáž karotického sinusu)

• Ponořte obličej na několik sekund do studené vody (dochází k reflexnímu poklesu tepové frekvence, je možné zastavit útok tímto způsobem).

• Vezměte zeleninová sedativa (valeriána, maminka, pivoňka, hloh, můžete míchat ve stejných částech alkoholické infuze valeriánu, pivoňky a mládě).

• V případě neefektivity používejte kombinovaná sedativa (Corvalol, počet kapek odpovídá počtu let).

• Je možné doplnit léčbu užitím 2-3 tablet pananginu, zvláště důležitých pro komorové arytmie, pokud není chronické onemocnění ledvin (chronické selhání ledvin).

Často se vyskytují situace, kdy je pacient plně vyšetřen, je stanoven typ arytmie a zvolena preventivní léčba, ale záchvaty se stále opakují. V tomto případě musíte s kardiologem prodiskutovat, jaký druh drogy musíte užívat, abyste nevolali sanitku, aby tyto léky byly vždy s vámi. Tato metoda se nazývá „kapsa na pilulky“. Taková metoda svépomoci je možná, pokud byla bezpečnost tohoto léku založena v nemocnici pod lékařským dohledem při zastavení útoku.

Jak odstranit útok. Léčba.

Pokud výše popsané metody byly neúčinné, pak je další pomoc poskytována zdravotnickým personálem. Lékař ambulance odstraní elektrokardiogram a na základě specifické klinické situace rozhodne o metodách a načasování zotavení z rytmu.

Je třeba poznamenat, že v mnoha případech se sinusový rytmus obnovuje spontánně během prvních několika hodin nebo prvního dne, čím více času uplyne od nástupu útoku, tím méně je pravděpodobné, že se sinusový rytmus obnoví spontánně.

Pokud je tedy stav pacienta uspokojivý, symptomy, jako je dušnost, slabost jsou mírné, nejsou žádné závažné projevy onemocnění, obnovení sinusového rytmu se provádí pomocí antiarytmických léků. To se nazývá kardioverze léčiva, použití této metody je v současné době výhodnější než ve srovnání s elektrickou kardioverzí, protože nevyžaduje použití sedativ a anestézie a usnadňuje následnou volbu profylaktické antiarytmické terapie.

Během záchvatu může být několik možností pro poruchu rytmu (Váš lékař určí vaši volbu EKG), zváží nejčastější atriální fibrilaci (atriální fibrilaci) a supraventrikulární tachykardickou ataku (atriální, nodulární).

Lékařská kardioverze atriálního fibrilace je nejčastěji prováděna v nemocnici, zejména pokud se jedná o první záchvat, pod lékařským dohledem, monitoruje monitorování elektrokardiogramu. Největší účinnost a maximální bezpečnost kardioverze byla pozorována v prvních 48 hodinách od nástupu záchvatu.

Nejčastěji se používá amiodaron, antiarytmické léčivo stupně 3. Jeho použití je možné u pacientů se strukturálními změnami v srdci (hypertrofie levé komory), chronickým srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční. Při použití amiodaronu nedochází k rychlému obnovení sinusového rytmu.

Nibentan je relativně nový domácí antiarytmický lék stupně 3. Tento lék je vysoce účinný, když spontánní zotavení z rytmu není pravděpodobné.

Propafenon je antiarytmický lék třídy 1C, je vysoce účinný u pacientů s nově vyvinutým záchvatem. Lék není doporučován u pacientů s chronickým srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční, strukturálními změnami srdce (hypertrofie levé komory), nedoporučuje se u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Obvykle se používá jako metoda „pilulka v kapse“ bez kontraindikací.

Méně účinné léky zahrnují: beta-blokátory (metoprolol), účinnost obnovení sinusového rytmu je 13%.

Vzhledem k různorodosti paroxyzmálních supraheliálních tachykardií (atriální, nodální, s úzkými komplexy, se širokými komplexy) lze použít vagové testy, verapamil, beta-adrenoblockery, amiodaron, prokainamid, sotalol, lidokain, ATP. Úleva od útoku se provádí v nemocnici pod kontrolou elektrokardiogramu a sleduje stav pacienta.

Pokud je záchvat arytmie doprovázen akutním srdečním selháním, ischémií myokardu, zhoršenou hemodynamikou, pokud není účinek kardioverze na léčivo, pokud je doba trvání záchvatu delší než 48 hodin, provede se elektrická kardioverze. Pod elektrickou kardiovazií se rozumí obnovení sinusového rytmu elektrickým proudem.

Stojí za zmínku, že pokud je doba trvání paroxyzmu (atak) delší než 48 hodin a pacient nedostává antikoagulační terapii (léčba k prevenci tvorby krevních sraženin), pak by měla být provedena ezokardiografie ezokardu (k vyloučení intraatrisální trombózy - krevních sraženin v atriích).

Postup pro elektrickou kardioverzi by měl být prováděn na prázdném žaludku pouze v případě, že to není nouze. Po nitrožilní anestezii se aplikují senzory pro kontinuální monitorování elektrokardiogramu. Pomocí dvou elektrod umístěných na speciálních bodech se obnoví sinusový rytmus. Po tomto postupu budete sledováni nejméně tři hodiny. Účinnost elektrické kardioverze dosahuje 90%, ale stejně jako při každé manipulaci a komplikacích, jako jsou: tromboembolismus a arytmie, komplikace celkové anestezie, kožní popáleniny jsou možné. U starších pacientů se strukturálním onemocněním srdce může dojít k prodlouženému zastavení sinusového uzlu.

Po obnově sinusového rytmu je pacient propuštěn do ambulantní pozorovací fáze, kde je vyhodnocena účinnost profylaktických metod a rozhoduje se otázka proveditelnosti chirurgické léčby arytmie.

Prevence rekurentních záchvatů

Aby se zabránilo opakovaným záchvatům arytmie, je nutné přestat pít alkohol, instantní kávu, silný čaj, přestat kouřit, zajistit denní fyzickou aktivitu po dobu nejméně 30 minut denně nebo stavu.

Správná výživa, jmenovitě: snížení kalorického obsahu potravin, zlikvidování živočišných tuků. Jíst více zeleniny, ovoce, mořské ryby nejméně dvakrát týdně. Přednost dávat pokrmy dušené, dušené maso.

Dalším stupněm u některých pacientů je chirurgická léčba arytmie. V současné době jsou významně rozšířeny indikace pro chirurgickou léčbu, což je dáno zavedením minimálně invazivních metod pro korekci arytmií, jako jsou: katetrizační ablace (RFA), chirurgická ablace (operace labyrintu).

Drogová prevence rekurentních epizod supraventrikulární tachykardie se provádí v případě neúčinnosti chirurgické léčby, stejně jako v případě pacienta, který odmítá chirurgickou léčbu. Pro tento účel mohou být použity beta-blokátory, amiodaron, verapamil, propafenon, sotalol.

V případě fibrilace síní (fibrilace síní), amiodaronu, etacizinu, allapininu, propafenonu, etmozinu, sotalolu se flekainid používá k udržení sinusového rytmu a k prevenci opakovaných atak arytmií. Tyto léky jsou obvykle předepisovány po dlouhou dobu. V případě zachování arytmických záchvatů během léčby je nutné uvažovat o chirurgické léčbě.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat další terapii, která je v současné době doporučována k prevenci opakovaných atak arytmií. Jedná se o ACE inhibitory (ramipril, perindopril, liznopril), blokátory receptoru angiotensinu II (valsartan, irbesartan), statiny (atorvastatin, rosuvastatin), omega 3 polynenasycené mastné kyseliny.

Závěrem bych rád poznamenal, že výskyt záchvatů arytmie je pro pacienta vždy obtížný vydržet, pocit, že jste vážně nemocný. Situace se zhoršuje, pokud má předepsaná antiarytmická terapie nízkou účinnost, záchvaty přetrvávají. Mnoho pacientů nadále žije s častými záchvaty arytmie, aniž by vědělo, že existují vysoce účinné minimálně invazivní léčby, které mohou významně zlepšit kvalitu života.

http://medicalj.ru/diseases/cardiology/1368-pristup-aritmii

Co dělat v případě arytmie

Arytmie se vyznačuje výskytem příznaků poruchy rytmu v nejnepříznivějším okamžiku. Často, na pozadí emocionální nebo fyzické přepětí, to může také se vyvíjet po přejídání nebo pití cardiotropic substance (silná káva, alkohol, nějaké léky).

Existují různé formy arytmie, z nichž každá se určitým způsobem projevuje a prochází buď samostatně, nebo pomocí speciální terapie.

Fyziologické arytmie, které z klinického hlediska představují sinusové arytmie, tachykardie, respirační arytmie, mírné projevy bradykardie a blokády prvního stupně, nevyžadují specifickou léčbu. Pokud pacient vede zdravý životní styl a netrpí fyzickou nečinností nebo obezitou, pak útoky procházejí časem samy. Další situace může nastat u takových arytmií, jako je atriální flutter, paroxyzmální tachykardie nebo závažná bradykardie. To může vyžadovat znalosti o tom, co dělat, když máte srdeční arytmii za účelem pomoci pacientovi.

Video Jak si pomoci s arytmiemi: přerušení v srdci, těžké dýchání, rychlý puls?

První pomoc

Pacienti trpící poruchami rytmu často vědí, které léky mají brát během útoku. Když je slabá, často stačí strávit nějaký čas v klidném stavu. Obzvláště důležité je aplikovat ji na tachykardii, když dochází k častému tepu. Tam jsou také jednoduché a přístupné pro všechny způsoby, jak zmírnit tachykardický útok, být doma nebo dokonce v práci, na párty.

1. Musíte zaujmout polosedací pozici a chvíli sedět se zavřenýma očima, chvíli zhluboka dýchat a chvíli zadržet dech. Zároveň je třeba si představit, že vzduch ve formě komatu se zdá být zatlačován dovnitř.

2. Masáž krční tepny - dva prsty na pravé straně krku uchopily pulzaci velké cévy a několik minut masírovaly pomalými pohyby.

U starších pacientů je nežádoucí provádět karotickou sinusovou masáž, protože v tomto věku existuje vysoké riziko vaskulární blokády v důsledku oddělení aterosklerotických plaků.

3. Vystavení chladné vodě - způsobuje, že reflexní reakce těla zpomaluje srdeční tep, takže se často používá pro tachykardii. Chcete-li to provést, měli byste buď pít studenou vodu, nebo efektivněji ponořte obličej do studené vody.

Zatlačení očních víček, zejména ve stáří a lidí s očními chorobami, je plné zranění očí. Může se vyskytnout zejména odchlípení sítnice.

Je velmi důležité dát pacientovi morální podporu, zvláště když se poprvé objeví arytmie. Často, když je narušen rytmus, objeví se úzkost a strach, takže v takových chvílích zklidněte zejména od svých blízkých, pozitivní postoj nebo alespoň pochopení.

Co dělat s útokem arytmie a ztrátou vědomí pacienta?

 • Za prvé, pacient je propuštěn z různých mačkání oblečení, zejména krční oblasti.
 • Hlava je vyhozena zpět a pulz je cítit na karotické tepně (umístěné na krku na pravé a levé straně).
 • Pokud nejsou žádné známky dýchání a není stanovena srdeční frekvence, měla by být provedena kardiopulmonální resuscitace. To lze provést dvěma lidmi (jeden dýchá vzduchem, druhý - nepřímou masáž srdce v poměru 2:14). V extrémních případech se jeden resuscitátor vyrovná, provádí střídání 7 pohybů srdce a první umělou inhalaci vzduchu.

Video JAK NESMÍ ZPŮSOBIT VĚDOMÍ, JAK SE ARRYTHM ODVOLÁ

Jak odstranit atriální fibrilaci?

Pro začátek je pacientovi nabídnuto sedativum, jeden z následujících: Valocordin, Corvalol, Valerian, tinktura z matky. Pokud lékař připsal léky v případě útoku, měli by být také vzati. Další opatření závisí na formě blikání a komplikacích:

 • Paroxyzmální fibrilace síní často nevyžaduje urgentní obnovu rytmu, takže pacient je umístěn do polohovací polohy a pomáhá uvolnit se co nejvíce před příchodem lékaře.
 • Trvalá forma může být zastavena pouze v nemocnici, takže pacient je lepší počkat, až dorazí sanitka.
 • Trvalá forma blikání - útok může být eliminován buď pomocí léků předepsaných lékařem (především srdeční glykosidy a beta-blokátory) nebo v nemocničním prostředí.

Blikání může být komplikováno tromboembolií, infarktem myokardu nebo srdečním selháním, v takových případech je zastavení arytmie zastaveno defibrilací, kterou požaduje posádka sanitky.

Pokud nebylo možné rychle odstranit příznaky blikání a zároveň bylo stanoveno vysoké riziko fibrilace komor, pak je předepsána plánovaná kardioverze na jednotce intenzivní péče pod anestézií.

Jaké léky se používají k úlevě od arytmie?

Ne všechny léky mohou být v domácí lékárničce, takže výše uvedený seznam je pouze obecným odkazem, s nímž zdravotníci pracují při eliminaci arytmie.

 • Současné podávání inzulínu, glukózy, chloridu draselného. Tato směs se nazývá polarizace. Pokud má pacient diabetes, inzulín a glukóza jsou nahrazeny fyziologickým roztokem.
 • Asparkam nebo panangin - tzv. Vitamíny pro srdce, se injikují intravenózně.
 • Novokainamid na nat. roztok je intravenózní, někdy kombinovaný s mezatonem, aby se zabránilo prudkému poklesu krevního tlaku.
 • Strofantin je srdeční glykosid, který se používá pouze v nepřítomnosti chronické glykosidové intoxikace.
 • Korglikon - je zaveden kapáním s roztokem glukózy nebo fyziologického roztoku. Není kompatibilní s jinými antiarytmickými léky.

V poslední době se propafenon často používá ke zmírnění záchvatů arytmie. Lék se jednou užívá v dávce 600 mg (pokud je hmotnost vyšší než 45 kg). Vydává se na lékařský předpis, takže je propuštěn pouze těm, kterým pomáhal v nemocnici.

Útok arytmie Morgagni-Adams-Stokes: co dělat?

Syndrom je doprovázen ztrátou vědomí pacienta, takže se provádí následující komplex činností:

 • Ventilace z úst do úst a nepřímá masáž srdce.
 • Atropin 0,1% je přidán izadrin 0,02%.
 • Účinek výše uvedených léčiv zvyšuje prednison, který se podává intravenózně pomalu.
 • Nedostatek pozitivních výsledků užívání léků je indikací pro použití transesofageální stimulace.
 • Všichni pacienti s útoky MAS musí být hospitalizováni.

Vědět, jak správně zmírnit arytmický záchvat, může pacientovi pomoci nejen zlepšit celkovou pohodu, ale také v některých případech zachránit život člověka. Proto by neměly být ignorovány ani drobné příznaky poruchy rytmu, protože nemoc se může rychle rozvinout v život ohrožující stav. Je lepší být více pozorní, aby bylo možné poskytnout první pomoc včas.

http://arrhythmia.center/questions/chto-delat-pri-pristupe-aritmii/

První pomoc při arytmiích doma, co mám dělat?

Poruchy rytmu v důsledku stresové situace nebo srdečního onemocnění se mohou objevit u příbuzných a blízkých osob. Musíte vědět, jak odstranit arytmický záchvat doma dostupnými prostředky. Bez ohledu na účinnost antiarytmických opatření je nutné zavolat posádku sanitky, aby provedla všechny nezbytné lékařské a diagnostické postupy.

Útok: jak se projevuje porucha rytmu

Nejčastěji je arytmie jedním z komplikací nebo následků srdečního onemocnění, které zhoršuje průběh patologického procesu. Akutní situace nebo chronické onemocnění mohou vykazovat typické srdeční příznaky, z nichž je třeba věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • omezující hrudník;
 • distingující bolest v zádech, pažích nebo pod lopatkou;
 • dušnost s pocitem nedostatku dechu;
 • bolest v epigastrickém regionu s nevolností;
 • únava a rychle rostoucí únava;
 • pocit paniky a strachu se studeným potem a závratí.

Útoky srdečních arytmií jsou doprovázeny změnou tepové frekvence: údery a tachykardie jsou nebezpečnější možnosti než bradykardie.

Možnosti poruchy rytmu

Zvláště důležité je včas rozpoznat první výskyt epizody poruchy srdečního rytmu. V případech často se opakujících arytmických stavů je optimální zabránit útoku pomocí jednoduchých postupů doporučených lékařem a léky.

Akce první pomoci: Co dělat

První příznaky srdeční arytmie se téměř vždy vyskytují v nejnepříznivějším okamžiku a daleko od zdravotnických zařízení, takže v předlékařské fázi první pomoc při srdečních arytmiích zahrnuje následující opatření:

 • zajištění přístupu na čerstvý vzduch (otevřete límec, otevřete okno, vylezte z ucpané místnosti);
 • horizontální poloha (lehnout si nebo sednout, hlavou dolů);
 • odstranit provokativní faktory (emocionální a psychologický mír, zastavení práce, nekouření, nepití alkoholu a kávy);
 • hodnocení tepové frekvence pulsem na zápěstí (je žádoucí měřit krevní tlak).

Lékař vysvětlí, co má dělat během útoku, ale obvykle tato doporučení přijímají lidé s kardiovaskulárními onemocněními. Na pozadí první vzniklé epizody je nesmírně obtížné okamžitě porozumět příčinám pre-omdlení a bolestí na hrudi. V každém případě, s minimálním podezřením na arytmickou povahu útoku, můžete použít vegetativní (vagální) vzorky:

I když víte, jak odstranit arytmický atak doma, zdaleka ne vždy, že primární opatření mohou poskytnout úlevu od problému, proto od okamžiku, kdy začnou symptomy, je třeba zavolat pohotovostní lékařskou péči. Při absenci účinku nebo zvýšení nebezpečných symptomů by měly být vagové testy zastaveny.

Drogy: co může být přijato

Předtím, než lékař dorazí, mohou být léčivé přípravky na bázi bylinek použity k odstranění symptomů arytmie. Bezpečné a účinné prostředky jsou:

Hlavní cíle expozice - pokuste se uklidnit, odstranit strach a paniku, pomoci srdci obnovit správný rytmus. Corvalol se srdeční arytmií pomáhá:

 • expandovat koronární cévy, což zlepšuje průtok krve v srdci a snižuje krevní tlak;
 • zmírnit svalový křeč;
 • odstranit psycho-emocionální vzrušivost a strach;
 • uklidňuje a pomáhá usnout.

Na pozadí bylinných léků a sedativ, arytmie nezmizí, ale celkový stav se zlepší a stresový faktor bude eliminován, což vyvolá poruchu rytmu.

Nouzová péče: primární lékařské události

Lékař ve fázi nouzové péče vyhodnotí následující ukazatele:

 • tepová frekvence;
 • krevní tlak;
 • indikátory elektrokardiogramu.

Specialista sanitky ví, jak zaútočit arytmií pomocí léků. Optimální možností léčby je intravenózní nebo intramuskulární podávání léků, které mají přímý vliv na automatizaci a vodivost srdečního svalu.

V případě potřeby a podle indikace lékař použije metodu elektropulzní terapie k obnovení správného rytmu.

Správná a včasná nouzová péče o arytmie je významným faktorem prevence smrtelných stavů.

Nebezpečné komplikace: jaké je riziko arytmie?

Při absenci skutečné pomoci na pozadí zvyšujících se arytmií a typických srdečních příznaků se mohou vyskytnout následující komplikace:

 • akutní ischemie v oblasti myokardu s tvorbou krve infarktu jakékoliv velikosti;
 • změny v průtoku krve mozkem s zjevnými nebo skrytými projevy mrtvice;
 • tvorbu krevních sraženin s blokováním velkých nebo malých cév;
 • těžké arytmie (flutter, mrknutí, fibrilace);
 • srdeční zástava.

Poskytování primární a nouzové lékařské péče nezaručuje vyléčení: včasné odstranění symptomů a obnovení správného rytmu zabraňuje smrtelným komplikacím, ale nevylučuje vznik chronické srdeční patologie. Po útoku navrhne pohotovostní lékař hospitalizaci na kardiologickém oddělení.

Úplné vyšetření v nemocničním prostředí s výběrem stálé lékové terapie pomůže v budoucnu předcházet nebezpečným komplikacím.

V případě náhlého nebo opakovaného záchvatu arytmie je důležité začít účinná opatření, která pomohou nemocnému od prvních minut. Základem primární péče jsou jednoduché a cenově dostupné techniky, využití bylinných přípravků s uklidňujícím účinkem. Lékař na výzvu pomůže obnovit rytmus a poskytnout optimální pohotovostní péči. Jakákoliv epizoda arytmie s rizikem smrtelných následků je důvodem pro léčbu v kardiologické nemocnici.

http://ritmserdca.ru/aritmiya/kak-snyat-pristup-aritmii.html

Arytmie: jak odstranit útok?

Fibrilace síní je porucha srdce v důsledku abnormální kontrakce síní (blikání nebo flutter). Tento stav může být latentní s nevyjádřenými symptomy. Náhlé zvýšení nepravidelné srdeční frekvence vyžaduje neodkladnou lékařskou péči. Jak odstranit útok doma s arytmií - každý, kdo trpí ischémií myokardu, by měl vědět.

Hlavním faktorem ve vývoji arytmií jsou morfologické a biochemické změny v myokardu, které se často vyskytují u mitrální stenózy, myokardiosklerózy a hyperprodukce hormonů štítné žlázy. Arytmie se vyskytuje ve formě tachy, brady a normoformu.

Pacienti si stěžují na palpitace, dušnost, srdeční selhání. Tóny jsou zrychleny a sledovány v různých intervalech. Počet pulzních vln zaostává za tepovou frekvencí. Tato hodnota se nazývá pulzní deficience. Přítomnost takového faktoru je nebezpečná ve vývoji srdečního selhání. Proto je nutné útok okamžitě zastavit.

Arytmie: jak odstranit útok doma?

Abyste usnadnili práci srdce během útoku arytmie, musíte si lehnout s vyvýšeným koncem hlavy. Po užití sedativ může záchvat odejít sám (Corvalol 30 cap.). Pokud po 30 min. rytmus není obnoven, aplikuje metody mechanického působení na reflexní stimulaci nervu vagu. Vagus snižuje frekvenci kontrakcí. Pro tento účel platí:

 • Tlak pravé karotické tepny;
 • Tlak na oči prsty (několik minut);
 • Napětí na vdechnutí (zhluboka se nadechněte a protáhněte);
 • Evokující reflex reflexu;
 • Silné ohyb těla;
 • Přetahování končetin (ne pro starší osoby).

Reflex reflexu funguje také tehdy, když se několik vteřin ponoříte do velmi studené vody.

Následující přípravky vyrobené na bázi léčivých bylin odstraní ataky arytmie doma:

Recept 1. Aroma esenciálních olejů:

 • Skořice;
 • Karafiáty;
 • Peppermint; anýz;
 • Melissa;
 • Borovice; jedle;
 • Eucalyptus;
 • Šalvěj;
 • Chebrets;
 • Muškátový oříšek.

Míchejte a skladujte v těsně uzavřené nádobě. Během útoku aplikujte 5 kapek na čistou bavlněnou tkaninu a střídavě vdechněte v každém nosním průchodu.

Infuze alkoholu:

Smíchejte, vezměte s útokem a rozpusťte 20 ml roztoku ve sklenici vody. Pijte v malých doušcích.

Fibrilace síní: jak zmírnit útok?

Fibrilace síní se vyskytuje ve dvou formách: paroxyzmální a trvalé. Pomoc závisí také na tvaru proudění. Po ukončení útoku jsou nutná antiarytmická léčiva a léky, které zabraňují tvorbě trombu.

Lékaři často doporučují, jak zmírnit atakování fibrilace síní. Pokud je pacient s tímto onemocněním již více než jeden rok obeznámen, pak jsou v jeho léčebném arzenálu pravděpodobně takové prostředky jako novocinamid, asparkam. Všechny jsou přijímány pouze po konzultaci s lékařem a mohou být použity k úlevě od arytmie doma.

Novější léky zahrnují amiodaron, cordarone, proponorm. V uvedené dávce se užívají prostředky. Nekontrolovaný příjem může mít opačný účinek a vést k nebezpečným komplikacím.

Pokud je pacient nesnášenlivý vůči antiarytmikám, pak použijte elektrickou kardioverzi ve stacionárních podmínkách. Zpoždění útoku vede k nebezpečné trombóze s blokádou mozkových cév nebo mozkových tepen.

Výskyt bradystystolické formy fibrilace síní vyžaduje implantaci kardiostimulátoru. Výrazné zpomalení srdečního tepu způsobuje ztrátu vědomí a křečí, stejně jako příznaky klinické smrti.

Arytmie: lidové recepty

Použití bylinných tinktur pomůže předcházet útokům a zvýšit celkový tón těla. Použijte následující lidové recepty:

 • 30 gramů hawthorn nalít vařící vodu a trvat na termosce (voda jedno sklo). Užívejte během dne ve stejných dávkách;
 • Nakrájejte meruňková jádra přidáním medu a citronu. Take ráno a před spaním. Proporce: 20 jader, 1/2 kg citronu.
 • Bylina Adonis trvá na tom, že vaří a vezme si lžíci 3p / den. Na pohár - 4gr adonis.
 • Suché listy motherwort, valeriány a meduňky citronové trvají dva dny. Před jídlem si vezměte 30 kapek.

Arytmie se také často zhoršuje u meteoritivních lidí, takže před přiblížením se k magnetickým bouřkám můžete absolvovat kurz v tradiční medicíně.

Fibrilace síní: domácí léky

 1. Vroucí voda (poměr 1: 2) se přidává do bobulí kalina, vaří se 7 minut, vypije se 5-6 krát denně. Trvejte na 6 hodinách šípků (30gr každý), hloh a travní tráva, lépe v termosce. Take ¼ Art. před obědem.
 2. Léčba atriálních arytmií s bylinkami. Valeriánský kořen ve výši Art. lžíce, vařit (lžíce ve sklenici kapaliny), vypít 3 p / den. Černý čaj je nahrazen mátovým čajem s citronem. Užívejte denně 30 dní.
 3. Extrasystolická arytmie. 10 gramů chrpy trvá dvě hodiny v poháru teplé vody. Vezměte si čtvrt šálku.
 4. Paroxyzmální arytmie - útok. Medu smíchejte s mletým citronem a vlašskými ořechy (poměr 200 g citronu a 30 gramů ořechu). Před jídlem si vezměte lžíci.
 5. Léčba komorových arytmií domácími prostředky. Infuze meduňka citrónová vezme ½ šálku měsíčně na 3 p / den. Léčba hloh. Vařte ovoce po dobu 10 minut, vezměte ½ šálku třikrát denně. 10 g. Hawthorn ovoce nalít vodku (100 ml), trvat sedm dní. Pijte 10 kapek před jídlem.
 6. Léčba poruch rytmu česnekem. 4 hlavy česneku nasekané, přidejte šťávu ze 4 citronů. Do nádoby o objemu 3 litry nalijte vodu (2 l). Trvejte na chladném místě dva dny. Terapeutická infuze se provádí předehřátím.
 7. Léčba propolisem. Smíchejte dvě tinktury: propolis a hloh. Užívejte 30 kapek 3p / den.
 8. Léčba cibulí. Mletá cibule smíchejte se strouhaným jablkem. Průběh léčby je měsíc 2 p / den.
 9. Arytmie: léčba útoků medu. Med ve stejném množství smíchaný s citrónovou kůrou, vezměte lžíci na prázdný žaludek. Ředkvičky a med (stejné díly) promícháme a vezmeme před večeří.

Bylinné čaje pro arytmie

 • 5 g. okvětní lístky růží;
 • 16 gr. Reppeynika;
 • 8 g Melissy;
 • 16 Pohon Hypericum;
 • 38 g. Listy hloh;
 • 100 ml vroucí vody.

Jídelna l. Kolekce infuzí ve vroucí vodě (jedna hodina), přefiltrovaná a po večeři.

Arytmie: terapeutická cvičení
Pravidelné a systematické cvičení zvyšuje okysličování srdce, normalizuje srdeční rytmus, rozšiřuje krevní tepny.

Lidé s poruchami srdečního rytmu by měli provádět terapeutická cvičení pod přísným dohledem kardiologa, jakož i specialisty na fyzioterapii. Gymnastika doplňuje následující cvičení:

 • plavání;
 • mírné lyžařské procházky.

Srdeční arytmie: prevence, prevence záchvatů

Strava by měla obsahovat množství K (draslíku), Ca a Mg (vápník, hořčík), které jsou obsaženy ve velkém množství v následujících výrobcích:

 • Ca +, jeho hodně v mořských plodech, všechny druhy zelí, kukuřice, mléko, ořechy a dýňová semínka;
 • K +, nacházející se v sušeném ovoci, banány, lesních plodech, zelení, bramborách;
 • Hořčík - fazole, pohanka, otruby, cuketa, avokádo, mandle, ořechy.

Poskytuje se z nabídky produktů:

 • Sůl, sladkosti, kořeněná koření;
 • Smažená, tučná jídla (je dovoleno používat nádobí ve vařené, parní a spálené formě);
 • Marinády, okurky, polotovary;
 • Všechny druhy alkoholu, soda, pepsi;
 • Mastné maso.

K prevenci doporučených arytmií:

Zdravá strava složená z čerstvých rostlinných produktů a libového masa. Adekvátní pitný režim, redukce nervových zátěží, pravidelná ekg diagnostika, stanovení cukru a krevního tlaku, denní sportovní aktivity.

http://diagnos-med.ru/aritmiya-kak-snyat-pristup/

Útok arytmie: jak obnovit srdeční rytmus doma

Lidské srdce bije v rytmu, mění se a přizpůsobuje okolnostem. Existují však patologické změny v rytmu, které mohou vést k nenapravitelným následkům. Není však vždy možné okamžitě se dostat k lékaři. Co dělat, abyste zmírnili záchvat arytmie a počkali na lékařskou pomoc? Správné kroky vám pomohou s řešením problému.

Co je arytmie

I když se pacient s arytmií cítí dost dobře, potřebuje léčbu. Nemůžete dopustit, aby vše probíhalo, útok arytmie by se měl snažit zmírnit. Pokud tomu tak není, je nezbytná nouzová lékařská péče.

Normální rychlosti jsou 50 - 100 úderů / min. Snížení počtu mrtvic za minutu se nazývá bradykardie a zvýšení - tachykardie. Když se mezi normálními tepy objeví další, můžeme v těchto případech hovořit o arytmiích. Tyto změny mohou být pociťovány pacientem nebo mohou být zcela asymptomatické, ale všechny jsou jasně viditelné na EKG.

Rozlišují se tyto typy arytmií:

 1. Blok srdce.
 2. Syndrom prodloužení QT.
 3. Tachykardie v souladu s mechanismem atrioventrikulárního reedukačního uzlu
 4. Atriální flutter.
 5. Extrasystoly.
 6. Dysfunkce relevantní pro sinusový uzel.
 7. Fibrilace komor.
 8. Tachykardie, ve kterých je spojení s dalšími svazky.
 9. Fibrilace síní.
 10. Bradyarytmie.
 11. Ventrikulární tachykardie.
 12. Supraventrikulární paroxyzmální tachykardie (zkratka SVT)
 13. Komorová extrasystola.

Každý z těchto druhů vzniká v důsledku změn způsobených selháním jednoho ze srdečních systémů. Z toho vychází klasifikace.

Také arytmie lze rozdělit na:

 • Maligní. Nesou nebezpečí pro život, mají snížený průtok krve, nedostatek kyslíku v mozku, snížený tlak a pocit bolesti na hrudi.
 • Benign. Není nebezpečný pro život a nepotřebuje vážné zacházení.

Pokud není arytmie léčena, může vyvolat závažnější problémy, jako je srdeční infarkt.

Je to důležité! Jedním z nejnebezpečnějších je tachykardie a bradykardie, které mohou být doprovázeny ztrátou vědomí a těžkými závratěmi.

Člověk potřebuje pohotovostní lékařskou péči, v případě její nepřítomnosti to může vést k nenapravitelným následkům.

Hlavní důvody

Abyste snížili riziko vzniku arytmie, měli byste pečlivě sledovat své zdraví a odstranit příčiny, které mohou zhoršit stav nebo způsobit útok.

Patří mezi ně:

 • Láska k kávě a energii.
 • Nadměrné pití alkoholu a kouření.
 • Stres.
 • Velká fyzická námaha.
 • Poruchy metabolismu v těle.
 • Onemocnění srdce.
 • Nemoci štítné žlázy.
 • Infekce a houby.
 • Období menopauzy.
 • Nemoci mozku.

Lidé náchylní k rozvoji arytmie by měli tyto faktory, pokud možno, zcela eliminovat ze života. Pokud je nutná léčba, proveďte komplexní vyšetření.

Kdy zazní alarm

V závislosti na typu arytmie se může projevit různými příznaky. Nejběžnější:

 1. Zvýšení nebo snížení srdeční frekvence (větší než 100 úderů / min nebo méně než 50).
 2. Letargie
 3. Dušnost.
 4. "Zlomený" stav v celém těle.
 5. Časté nutkání k močení.
 6. Bolest v hrudi.
 7. Zvýšené pocení.
 8. Mdloby
 9. Respirační zástava a rozšířené žáky.

Kromě všech výše uvedených příznaků pacient pociťuje celkovou slabost, tlakovou bolest v hrudi, která dává čelisti, krku a rukou. Možné projevy úzkosti, až po panický strach. S některými příznaky se můžete vyrovnat sami, zatímco jiní, naopak, jen zhoršuje bez lékařského ošetření.

Je to důležité! Myokarditida může být prekurzorem fibrilace síní. Extrasystol, který se opakovaně projevoval, může vést k koronární insuficienci.

Proto by lidé, kteří mají jakékoli příznaky srdečních arytmií, měli co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc

Útok arytmie může začít a končit náhle, ale nečekejte, až vše zmizí samo. Je nezbytné zavolat sanitku a nepropadnout panice před příchodem lékařů a pokusit se pomoci sami nebo s pomocí příbuzných.

Měla by být přijata následující opatření: t

 1. Pacient se musí pohodlně posadit: na židli nebo v posteli, pod polštářem pod polštářem. Pokud se to stane na ulici - sedět na lavičce, v teplém období, můžete na trávě.
 2. Otevřete okno nebo větrací otvor. Doporučuje se odstranit přebytečný oděv, který stlačuje nebo ruší normální dýchání.
 3. Následující akce mohou také pomoci: zadržte dech po dobu 14-16 sekund a poté kašel.
 4. Můžete se pokusit vyvolat zvracení stisknutím kořene jazyka. I když zvracení nevyniklo, může zmírnit stav pacienta.
 5. Jíst plátek čerstvého chleba.
 6. Naneste vlhký studený hadřík na obličej nebo jej zcela spusťte do nádoby se studenou vodou.
 7. Můžete použít techniky manuální terapie. Mělo by to každých pár sekund tlačit na víčka.
 8. Pokud je přítomna bolest na hrudi, může být odstraněna nitroglycerinem.
 9. Můžete použít akupresuru. Za tímto účelem, po dobu dvou minut, byste měli pracovat s palcem pravé ruky na místě mezi palcem a zápěstí levé ruky (přibližně 1,5 cm od místa, kde je puls cítit).

V mnoha případech tyto aktivity pomáhají zcela zastavit symptomy útoku. Valocordin, Corvalol, Valerian nebo jiné sedativum je přijatelné. Také často používají beta-blokátory (Anaprilin, Konkor, Egilok).

Informace pro lékaře:

 1. Indikátory tlaku a pulsu, pokud existují, za posledních několik dní.
 2. Informujte o možných faktorech, které by mohly vyvolat útok (alkohol, stres nebo užívání drog).
 3. Co si pacient stěžoval před a během útoku.

Pokud je puls výrazně snížen, měli byste trochu vrátit hlavu, aby se dosáhlo lepšího průtoku kyslíku. Pokud omdlíte, budete možná muset provést nepřímou masáž srdce nebo umělé dýchání.

Lékárnička

Osoba, která pravidelně trpí častými záchvaty arytmie, by se měla postarat o dostupnost léků, které by pomohly vyrovnat se s útokem doma.

 • Panangin.
 • Tinktura hloh.
 • Tablety Anaprilin.
 • Jakýkoliv svalový relaxant (Seduksen, Relanium).

S útokem arytmie je kategoricky kontraindikováno jít do práce nebo provádět jakékoliv fyzické cvičení. Je nezbytné poskytnout pacientovi klid a pohodu.

Útok může jít sám, a může trvat asi dva dny, dokud pacient předepíše speciální léčbu.

Jakákoli sedativa mohou pomoci zbavit se arytmií nebo snížit příznaky onemocnění. Mohou být užívány bez lékařského předpisu. Patří mezi ně různé tinktury, poplatky a pilulky. Velmi oblíbené přípravky na bázi valeriánu nebo mamince.

Pro arytmie lékař předepíše antiarytmické léky. Mohou snížit počet útoků, stejně jako snížit bolest. Mezi ně patří Quinidin, Ritmonorm, Aymalin, Etatsizin, Pulsnorm. Ale tyto léky mají potenciální toxicitu. Během používání by měl pečlivě sledovat hladinu draslíku a hořčíku v krvi, stejně jako práci ledvin. Pokud se zvýší útoky arytmie, může být rytmus stabilizován výbojem elektrického proudu.

Pacienti, u kterých je nesnášenlivost vůči antiarytmikám, může předepsat trankvilizéry. Používají se k rychlému vyrovnání srdeční frekvence. Mezi ně patří: Diazepam, Grandaxine, Elenium, Xanax. Lék a dávkování by měl být předepsán lékařem, není nutné se léčit.

Homeopatické léky pomáhají odstranit příčiny arytmií, což také pomáhá snížit počet záchvatů a závažnost symptomů. Kromě toho se pacientům s různými srdečními chorobami doporučuje denně užívat med, včetně meruněk, hroznů, malin a rybízu ve stravě. Nasycují tkáně aktivními ionty a snižují množství cholesterolu na stěnách cév.

Obnovení rytmu

Doporučuje se obnovit rytmus během prvních 48 hodin po nástupu útoku. Měli byste podstoupit echokardiografii, zkontrolovat přítomnost sraženin v atriích.

Pro rychlou úlevu od útoku se provádí intenzivní kardiologická léčba. Používejte léky a elektrické účinky.

Hlavní nebezpečí arytmie

Když je arytmie narušena, srdce funguje, je nesprávně sníženo, což vede ke vzniku krevních sraženin, které se „rozcházejí“ ve všech vnitřních orgánech a mohou vyvolat vývoj nevratných procesů. Sraženiny překrývají cestu krve v cévách. Pokud se to stalo v koronární cévě, pak bude mít pacient srdeční infarkt, pokud dojde k mrtvici v mozku a náhlé smrti v plicích.

Když jsou zkrácena pouze jednotlivá vlákna orgánu, může to zastavit. Pouze včasná a adekvátní léčba může problém eliminovat a blokovat rozvoj závažných následků.

Co dělat

Jakákoliv léčba by měla být dohodnuta s lékařem. Pokud se útoky staly častými, pak se tradiční medicína stává zbytečnou, stojí za to přijmout závažnější opatření k léčbě onemocnění. Lékař může předepsat Holterův denní monitoring, aby získal jasnější obraz.

Zahájení léčby - identifikace a odstranění příčiny záchvatu. Neužívejte léky, které jsou doporučeny přátelům. Nezávisle hodnotit stát je nemožné, nezapomeňte se poradit s odborníkem.

Onemocnění se týká závažných patologií, které mohou být smrtelné. Proto, když se objeví příznaky ataky arytmie, léčbu neodkládejte, ale okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud je stav vážný - okamžitě zavolejte sanitku. Hlavní léčbou arytmií by mělo být odstranění příčiny a snížení závažnosti symptomů. Adekvátní a včasná terapie pomůže zcela se zbavit nemoci.

http://serdce.guru/aritmiya/snyat-pristup-v-domashnix-usloviyax/

První pomoc při srdečních arytmiích doma

Útok arytmie může člověka chytit kdekoli. A je to dobré, když tam jsou lékaři, kteří mohou jednat. Ale jak odstranit útok arytmie doma, když nikdo nemůže očekávat pomoc od nikoho. Ignorovat změnu v pořadí tepů nemůže být, protože je to nebezpečné. Podívejme se na možnosti první pomoci v této situaci.

Charakteristické příznaky ataku arytmie

Symptomy patologie jsou zcela charakteristické a je snadné je rozpoznat:

 • náhlé bušení srdce;
 • rytmus kontrakcí rytmický nebo nepravidelný;
 • cervikální žíly aktivně pulzují.

Navíc může atakovat fibrilaci síní doprovázet:

 • silná slabost;
 • hojné pocení;
 • angina bolesti za hrudním košem, na levé straně, s zpětným rázem v levé paži, krku a čelisti;
 • dušnost;
 • úzkost, strach;
 • omdlévání nebo mdloby.

U některých dospělých a dětí budou pocity při útoku subjektivní a pouze odborník na vyšetření bude schopen detekovat poruchu srdečního rytmu.

Pokud to neprojde sám, pak je to volání o nebezpečném stavu těla.

Možná je to paroxyzmální tachykardie, která vede k ventrikulárnímu blikání a hrozí, že se změní na srdeční selhání, plicní edém, srdeční infarkt atd.

První kroky

Počáteční pomoc při srdečních arytmiích doma by měla být založena na následujícím algoritmu:

 1. Zavolej záchrannou brigádu.
 2. Zastavte jakoukoliv fyzickou aktivitu, teď je to naprosto nemožné.
 3. Je velmi obtížné udělat nastavení pro klid při provádění prvního útoku, ale nervozita stav zhorší. Pokuste se vyrovnat dech.
 4. Všimněte si doby nástupu útoku.
 5. Otevřete okno pro čerstvý vzduch, odstraňte nepohodlné oblečení nebo uvolněte límec šaty, košile, opasku.
 6. Lehněte si nebo si udělejte jakékoli pohodlné držení těla.
 7. Vagal testy pomáhají rychle se vrátit do normálu. Jedná se o lehké dechové hospodářství, masírování oční bulvy a karotického sinusu.
 8. Pokud to nepomůže, opláchněte obličej studenou vodou nebo otřete vlhkým ručníkem.
 9. Je možné zastavit útok tím, že vezmete sedativa na Valerian, Hermitage, atd.
 10. Pokud výše uvedené léky nepomohou, použijte kombinovanou sedativní léčbu, jako je Corvalol.
 11. V některých případech pomáhá užívání tablet Panangin obnovit normální stav.

Je-li nemožné stanovit normální fungování srdce na vlastní pěst, je lepší, aby nebyl sám, dokud nepřijde sanitka. V obtížných případech budete potřebovat resuscitaci.

Jaké nástroje mohou pomoci?

Odstranění arytmie, ventrikulární fibrilace doma mohou být speciální léky, lidové léky nebo bylinné léky.

Léky

Bradykardie, paroxyzmální kontrakce srdečního svalu a řada dalších typů arytmií pomáhají zastavit:

 1. Blokátory sodíkových kanálů jako je Aymalin, Novocainimid, Lidokain, Quinidin. Stabilizují membrány svalových buněk, což vede ke snížení jejich excitability nebo poklesu období kontrakce.
 2. Beta-blokátory jako metoprolol, atenolol, acebutolol. Dělají blokádu excitačních mediátorů, což vede ke snížení frekvence a síly kontrakcí srdce.
 3. Amiodaron, Sotalol, Tozilat, který prodlouží dobu refrakterní periody.
 4. Blokátory kalciových kanálů jako Verapamil, Diltiazem. Nedovolují, aby se ionty pohybovaly a bez nich není svalová kontrakce možná.

Pokud je příčinou arytmie prudký skok krevního tlaku, musíte brát léky, které jej snižují. Pokud se záchvaty často opakují, je nezbytné podstoupit EKG, aby bylo možné pochopit, jak srdce a síň fungují, ať už je sinusový rytmus normální.

Pokud se to stane dítěti nebo během těhotenství, nelze ignorovat ani jeden projev.

Lidové léky

Nejúčinnější domácí prostředky pro prevenci arytmií. Patří mezi ně:

 1. Tinktura, hlohový čaj, ale ne alkohol. Připravte ho z 50 gramů balení bobulí a dvou sklenic vody. Take 1 lžíce 4 krát denně po dobu jednoho měsíce.
 2. Čaj z konvalinek. Potřebují vařit a rozdělit sklenici nápoje do 3 stejných porcí, které potřebujete vypít denně.
 3. Infuze poustevníka, který se připravuje z 15 gramů rostliny a sklenice vroucí vody. Vezměte si lžíci třikrát denně.

Kromě toho musíte zvýšit stravu potravin bohatých na draslík. Jedná se o všechny druhy luštěnin, banánů, ořechů, semen, řepy, zelí, rajčat atd.

Bylinná medicína

Jednoduché útoky v počáteční fázi pomáhají zastavit esenciální oleje z:

Dost pár kapek ve speciální lampě nebo na kapesníku. Pomalu se nadechněte a snažte se to udělat hluboce a měřitelně. Pro hypotenzní aromaterapii může být nebezpečné, protože má tendenci snižovat tlak.

Kdy zavolat sanitku?

Pokud všechna výše uvedená opatření neposkytla úlevu, stejně jako pomoc ambulance, bude pacient poslán do nemocnice. Někteří to odmítají, což je špatné, protože bez zvláštního vyšetření a pomoci lékařů v takové situaci nestačí. Neustálé sledování hospitalizace umožní provádět všechny nezbytné procedury a zachránit život pacienta, což je nemožné doma.

Povinně hospitalizován s arytmií, pokud:

 • pacient omdlel;
 • má nízký krevní tlak, astma srdce, závažnou slabost;
 • současná terapie nevytváří výsledky a útok začíná postupovat;
 • potřebují pomoc chirurga.

Nejčastěji lidé trpí mírnými epizodami arytmie doma a zbavují je léků. Lékař je zřídka navštíven, což vede ke komplikacím, které mohou skončit v intenzivní péči nebo na stole lékaře. Neignorujte takový signál těla, protože to naznačuje, že to není v pořádku.

http://kardiopuls.ru/bolezni/ritm/aritmiya-snyat-pristup-doma/

Více Článků O Křečových Žil

 • Roztrhne kapiláry na těle
  Léčba
  Vzhled červeno-vínových útvarů na kůži naznačuje, že v této oblasti prasknou kapiláry. Jedná se o krevní cévy o průměru 5-10 mikronů, s vysokou permeabilitou, účastnící se metabolismu a přispívající k obohacení těla kyslíkem.