Arytmie

V normálním stavu se srdce rytmicky stahuje s přibližně stejnou frekvencí, která by v klidu měla být stanovena v rozsahu 60 až 90 úderů / min. Takový ukazatel je typický pro dospělé, protože děti mají obvykle vyšší tepovou frekvenci, asi 70-140 v závislosti na věku (čím menší je dítě, tím vyšší je srdeční frekvence, která se vyskytuje u novorozenců v rozmezí 110-140 tepů / min.).

Wikipedia poznamenává, že „arytmie je jakýkoliv srdeční rytmus, který se liší od normálního sinusového rytmu (WHO, 1978)“.

Někdy může být takové porušení považováno za variantu normy a pak mluví o fyziologické arytmii. S jeho přítomností není ani armáda kontraindikována. V jiných situacích je porucha rytmu patologií, která, pokud není dostatečně léčena, může vést k závažným komplikacím.

Video: Jak funguje srdce. Srdeční arytmie: symptomy, příčiny a léčba

Normální srdeční aktivita

Lidské srdce je rozděleno do čtyř komor, z nichž dvě jsou naplněny arteriální krví a dvě žilní. Horní sekce se nazývají atria a nižší - komory. Průtok krve se pohybuje ze žil přes atrii do komor a pak do tepen. Propagace krve tímto způsobem nastává v důsledku kontrakcí srdce.

Poskytování včasných škrtů srdce se zabývá vodivým systémem. Její hlavní hnací silou je sinusový uzel umístěný v pravém horním rohu pravé síně (přesněji u síňového přívěsku). Elektrický impuls generovaný v této oblasti malou skupinou kardiomyocytů je přenášen vlákny levé síně a dále podél dolního lokalizovaného atrioventrikulárního uzlu prochází svazkem jeho a purkinských vláken do komor. Tak se nejprve zkrátí atria a pak komory.

Vycvičené srdce, například pro lidi, kteří milují sport, se může zmenšovat méně často než obyčejný člověk. To je způsobeno zvýšenou hmotností myokardu v důsledku konstantních sportovních cvičení. To umožňuje srdce, aby se silněji uvolňovalo do krevního oběhu. Proto v takových případech může být srdeční frekvence 50 úderů za minutu nebo méně a bude považována za variantu normy, protože nezpůsobuje negativní následky.

V případě poruchy rytmu, Wikipedia ukazuje, že termín arytmie spojuje různé mechanismy, klinické projevy a prognostické poruchy při tvorbě a vedení elektrického impulsu.

Důvody

Onemocnění je často spojeno se srdečními patologiemi charakterizovanými změnou struktury orgánu (destrukce, ischemie, podvýživa atd.). Poruchy rytmu nejčastěji hrají roli komplikace v případě nedostatečné srdeční činnosti, koronárních onemocnění, srdečních myopatií, vrozených a získaných vad, zánětu myokardu.

Při vystavení určitým lékům dochází také k arytmii. Zejména nesprávné použití srdečních glykosidů, diuretik, sympatomimetik, antiarytmik s proarytmickým účinkem může vést k narušení rytmu různé závažnosti.

V některých případech jsou důsledky jednoduchého nedostatku určitých mikroprvků vyjádřeny rozvojem arytmie. To je nejčastější u hypokalemie, hypomagnesémie, hyperkalemie a hyperkalcémie.

Stojí za to připomenout zjevné poškození špatných návyků, jako je kouření, alkohol a drogy. Tyto látky mohou mít toxický účinek na srdce a cévy. Výsledkem jsou nežádoucí důsledky nejen ve formě arytmií, ale i závažnějších onemocnění.

Rizikové faktory

Diagnóza „arytmie“ je každoročně stále více vystavována pacientům různých věkových kategorií, které jsou primárně spojeny s rizikovými faktory. Arytmie jsou nemocní dospělí a děti. Identifikace jedné nebo druhé příčiny onemocnění spočívá na různých diagnostických metodách a screeningových testech. Také jejich kompetentní použití umožňuje účinnou prevenci.

 • Genetická predispozice. Některé arytmie, jako je syndrom Wolf-Parkinson-White, jsou dědičné choroby. Jiné jsou spojeny s vrozenými malformacemi.
 • Patologie štítné žlázy. Tento endokrinní orgán vážně ovlivňuje fungování srdce. Štítná žláza produkuje hormony, které urychlují nebo zpomalují metabolické procesy v těle. Tudíž v případě thyrotoxikózy dochází k tachykardii a v případě nedostatečného fungování orgánu bradykardie.
 • Hypertenze. Zvýšený tlak v cévách ohrožuje koronární srdeční onemocnění, což je často komplikováno poruchami rytmu.
 • Epizody hypoglykémie. Dočasné snížení koncentrace glukózy v krvi může přispět k rozvoji arytmie. Při dekompenzovaném diabetes mellitus dochází k hypertenzi a ICHS, což také vede k srdečnímu podráždění.
 • Nadváha. Takový stav se často stává příčinou hypertenze, ischemické choroby srdeční a dalších patologických poruch. Navíc, zvýšená tělesná hmotnost sama o sobě působí další zátěž na srdce, čímž přispívá k rychlému tepu srdce.
 • Zvýšený cholesterol v krvi. Tento indikátor by měl být zvláště pečlivě kontrolován u osob starších 55 let, kdy se zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, včetně arytmií.
 • Anémie - nedostatek železa vyvolává rozvoj hypoxie různých tkání, včetně srdce. To zase vede k poruchám rytmu.
 • Hormonální nerovnováha - v menopauze ženy nejčastěji pociťují mimořádné kontrakce a jiné projevy arytmie.
 • Osteochondróza - porušení struktury páteře vede ke kompresi nervových kořenů, což zase přispívá k rozvoji poruchy vegetativní regulace (včetně nervu vagus a sympatického nervového systému). Srdcová aktivita primárně trpí tímto.

Příznaky

Arytmie se projevuje v různých formách, proto klinika závisí na specifikách průběhu onemocnění. Existují však společné projevy charakteristické pro všechny typy poruch rytmu:

 • Pocit přerušení srdeční činnosti.
 • Změna tepové frekvence.
 • Vegetativní poruchy (slabost, pocit tepla, studené končetiny).
 • Vznik strachu a úzkosti.

V závažných případech jsou k uvedeným příznakům přidány bolesti srdce, stavy bez vědomí a mdloby. Může být také stanoveno přetížení kůže, vysoký nebo nízký krevní tlak.

Charakteristické rysy jednotlivých forem arytmie:

 • U různých typů tachykardie, kdy je i armáda kontraindikována, je stanoveno zvýšení srdeční frekvence. Zejména zvýšení srdeční frekvence ze 150 úderů / min je charakteristické pro fibrilaci síní a při kombinaci srdečních tepů od 400 úderů / min se ztrátou vědomí je komorová fibrilace často diagnostikována.
 • Bradykardie je charakterizována pomalejším rytmem, tj. Dospělí jsou diagnostikováni se srdeční frekvencí pod 50 úderů / min.
 • Extrasystole se projevuje vybledlým srdcem a mimořádnými tepy.
 • Blokáda srdce je vyjádřena závažným porušením celkového stavu pacienta. Zejména se stanoví křeče, mdloby, nedostatek pulsu.

Video: První příznaky srdečních problémů, které by neměly být ignorovány

Typy arytmií

Různé typy poruch rytmu lze považovat za arytmie, proto se ve většině klasifikací dnes rozlišují následující skupiny:

 • Porucha automatismu - existuje několik podskupin: nomotopické, když je kardiostimulátor sinusový uzel (sinusová tachykardie, respirační a ne respirační sinusová arytmie, sinusová bradykardie, syndrom nemocných sínusů) a heterotopická, když je stanoven jiný kardiostimulátor než sinusový uzel (idioventrikulární), heterotopické jsou určeny jiným rytmickým ovladačem než sinusovým uzlem (idiopatickým komorovým syndromem) a heterotopickým, když je stanoven jiný rytmus kardiostimulátoru než sinusový uzel (idiopatický komorový syndrom) a heterotopický, když je stanoven jiný kardiostimulátor, než je stanoven sinusový uzel (idiopatický komorový syndrom) a heterotopický, když je stanoven jiný kardiostimulátor. atrioventrikulárního rytmu).
 • Porucha excitability - nejčastěji je s ní spojena paroxyzmální tachykardie (může být ventrikulární, atrioventrikulární a supraventrikulární) a extrasystol (jednotlivé klasifikace jsou uvažovány podle zdroje, počtu zdrojů, doby výskytu, četnosti a uspořádání).
 • Je uvažována porucha vodivosti - možnosti zvýšení vodivosti (nalezené u WPW syndromu) a její redukce (typická pro blokády různých lokalizací).

V závislosti na závažnosti této nebo arytmie je armáda buď kontraindikována, nebo je mladému člověku dovoleno provádět řetězovou službu.

V některých případech se vyskytují smíšené arytmie, kdy je kromě poranění takový stav, jak je diagnostikována fibrilace síní. Nebo je atriální flutter kombinován s komorovým flutterem.

Screening a diagnostika

Poruchy srdečního rytmu provádí kardiolog, který na recepci nejprve provede průzkum pacienta a externí vyšetření. Další jmenované instrumentální vyšetření, laboratorní testy, konzultace příbuzných odborníků.

Téměř všichni kardiologičtí pacienti bez výjimky mají elektrokardiografii, která ve většině případů umožňuje stanovení mnoha forem arytmie. Každý případ má své vlastní EKG značky:

 • Sinusová tachykardie - kromě zvýšení tepové frekvence nejsou detekovány jiné změny rytmu.
 • Sinusová bradykardie - ve srovnání s věkovou normou dochází ke snížení srdeční frekvence.
 • Sinusová arytmie - tepová frekvence se zvyšuje, snižuje nebo zůstává normální, zatímco rytmus je nepravidelný.
 • Syndrom sinusové uzliny - dochází ke stálému poklesu srdeční frekvence sinusového typu, někdy zmizí sinusový rytmus a periodicky se zaznamenává sinoaurikulární blokáda. Také na EKG lze diagnostikovat syndrom tachykardie-bradykardie.
 • Heterotopické arytmie - projevuje se změnou srdeční frekvence a správnosti rytmu, které jsou nejčastěji nesinusové. S idioventrikulárním srdečním rytmem je rytmus 20-40 úderů / min a s atrioventrikulárním 40-60 úderem / min.
 • Extrasystole - je určeno, když se na EKG vyskytne mimořádná kontrakce, která může být jednoduchá, párová, násobná. Také pro tuto formu arytmie je charakteristická neúplná kompenzační pauza. V závislosti na zdroji excitace mohou nastat změny v atriích, atrioventrikulárním uzlu, komorách.
 • Paroxyzmální tachykardie - náhle se objeví, zatímco tepová frekvence může dosáhnout 150 úderů / min a vyšší.
 • Blokáda srdce je určena prolapsem komplexů odpovídající lokalizace, se slabou závažností patologie, lze pozorovat pouze zpomalení rytmu.
 • Atriální flutter - srdeční frekvence za minutu je 150-160 úderů, zatímco komorové komplexy se nemění a rytmus se stává nesinusovým.

Kromě elektrokardiografie s využitím dalších pasivních metod výzkumu. To může být Holterův monitoring, ultrazvuk srdce (echokardiografie). Pokud jsou záchvaty arytmie vzácné a nejsou fixovány na EKG, aplikují se indukční testy:

 • Cvičení s pohybovou aktivitou - rotopedu nebo běžecký pás se k tomu používají, zatímco EKG se zaznamenává paralelně.
 • Test se šikmým stolem - často používán v častých a neopodstatněných stavech před podvědomím a omdlením. U tohoto pacienta je upevněn na stůl, který je po odstranění indikátorů v horizontální poloze přenesen do svislé polohy a znovu zaznamenává srdeční rytmus a krevní tlak.
 • Elektrofyziologický výzkum je prováděn za účelem stanovení arytmogenního fokusu, a pokud je to možné, provádí se jeho eliminace. Často se používá při fibrilaci síní.

Konzervativní léčba

V přítomnosti těžkých arytmií se používá antiarytmická terapie. Jejich příjem je možný pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, protože jinak se mohou objevit nežádoucí následky.

Skupiny antiarytmik užívaných k arytmii:

 • Léky ovlivňující srdeční vodivost. Tato skupina zahrnuje srdeční glykosidy, beta-blokátory. Díky tomuto efektu se srdeční frekvence zpomaluje, takže se častěji používají pro tachykardii a fibrilaci síní.
 • Přímé antiarytmické léky - ovlivňují permeabilitu iontových kanálů, což zase snižuje srdeční frekvenci. Seznam léčiv z této skupiny obsahuje amiodaron, allapenin, ritmonorm a další.

Obecná doporučení zahrnují následující:

 • Pokud jsou náchylní k trombóze, snaží se léčit trombolytickými léky, včetně kardiologického aspirinu, klopidogrelu a dalších podobných léků předepsaných lékařem. Také zahrnutí lnu, česneku, celeru, petrželky do stravy pomáhá ředit krev.
 • Srdeční sval je schopen posílit mildronát, riboxin, ATP. Lékař může také předepsat jiné drogy široce používané v kardiologické praxi. Včetně je vhodné použít semena, ořechy, sušené ovoce, ryby.
 • Je-li arytmie komplikací jiného onemocnění, je nejprve léčena, což umožňuje eliminovat ataky arytmie bez použití kardiologických léků.

Dlouhodobá léčba arytmie zahrnuje pečlivé provádění lékařských doporučení, čímž se snižuje pravděpodobnost opakovaných záchvatů. V obtížných případech, kdy není možné dosáhnout žádoucího účinku konzervativními prostředky, se uchylují k implantaci kardiostimulátoru nebo radiofrekvenční katetrizační ablace.

Tradiční metody léčby arytmie

Netradiční terapie může být použita v kombinaci s konzervativním léčebným režimem. V některých případech, kdy záchvaty poruch rytmu nejsou příliš výrazné a neexistují žádné jiné srdeční poruchy, pokusí se léčit pouze bylinnými přípravky. Léčba lidovými prostředky je v každém případě předem dohodnuta s lékařem, jinak mohou existovat žalostné následky.

 • Jarní adonis - mezi širokou škálou léků ze zelené lékárny, ukázal svou vysokou efektivitu, jedinou věc, která se používá s opatrností a ne déle než dva týdny, pak se přestávku na stejné období. Při léčbě vezměte tinkturu, která se třikrát denně podává 15 kapkami. Adonis je srdeční glykosid, proto se užívá spolu s diuretiky.
 • Violet trikolor - také známý jako "macešky". Vhodné pro použití sušené trávy, která v množství 2 lžičky. vaří sklenici vařené vody. Po infuzi po dobu několika hodin je infuze připravena přijmout 2 lžičky. Já až třikrát denně. Je důležité, aby nedošlo k předávkování léky, protože se může vyvinout nevolnost a zvracení.
 • Kislitsy květenství se používá k léčbě poruch rytmu ve formě infuze, která je připravena ze sklenice vroucí vody a lžíce rostliny. Lék musí být podán infuzí, po ochlazení se považuje za připravený k jídlu.
 • Chřest není všeobecně znám, i když s pomocí jeho výhonků a oddenků je možné zklidnit činnost srdce a normalizovat rytmus. Tyto složky by měly být jemně mleté, z celkového množství odebrané lžíce směsi a nalijeme sklenici vroucí vody. Poté, po dobu asi tří hodin, se lék zahřeje teplou a pak se vezme v malých množstvích několikrát denně. Může být tedy léčen několik měsíců, ale s intervalem 10 dnů každé tři týdny podávání.
 • Hawthorn - tato rostlina se široce doporučuje v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Květy jsou převážně odebrány, ale plody rostliny mohou být použity. Sklenici vroucí vody se vezme několik lžíce květin nebo ovoce. Pro vaření je obvykle dostačující 20 minut, pak můžete pít podle typu čaje.

V některých případech se doporučuje užívat česnek pro arytmie, ale tento produkt není vhodný pro každého, zejména pro ty, kteří mají bolesti žaludku. Těhotenství není kontraindikováno pro příjem čerstvého česneku, ale vše by mělo být umírněné. Med může mít také příznivý vliv na srdce, ale pouze pokud není alergie.

Lidové léky lze považovat za směs bylin, které mají uklidňující, tonizující, vitaminizující účinek. Bez ohledu na zvolený lék je důležité užívat ho se souhlasem ošetřujícího lékaře, jinak se mohou objevit vedlejší účinky.

Komplikace

Ve většině případů není arytmie pociťována nebo způsobuje menší nepohodlí, ale v nepřítomnosti adekvátních léčivých účinků je onemocnění nebezpečné nejen pro zdraví, ale také pro život člověka. Riziko se zvyšuje s kombinací arytmií s jinými kardiologickými onemocněními. Zejména se mohou vyvinout následující patologie:

 • Dekompenzované srdeční selhání. Prodloužený průběh tachykardie nebo bradykardie v závažných případech vede ke stagnaci krve v dutinách srdce. S včasným sledováním srdeční frekvence lze výrazně zlepšit zdraví.
 • Zdvih Taková komplikace je více charakteristická pro atriální flutter, který není schopen přenášet potřebnou část krve do komor. Pokud je normální krevní tok narušen v atriích, zvyšuje se riziko vzniku krevních sraženin, které se dostanou do celkového oběhu. Často se krevní sraženiny dostanou do mozkových cév, což následně způsobuje ischemii mozkových struktur.
 • Nejčastější komplikací, která často způsobuje ventrikulární fibrilaci, je srdeční zástava. Pokud v tomto stavu není včas poskytnuta lékařská pomoc, osoba zemře.

Prevence

Existuje řada preventivních opatření, která zabraňují rozvoji arytmií nebo snižují pravděpodobnost opakovaných záchvatů.

 • V přítomnosti infekčních onemocnění je nutné s nimi zacházet velmi kvalitně a bez prodlení.
 • Okamžitě by měla být léčena průvodní onemocnění ve formě srdečních patologií, onemocnění štítné žlázy a arteriální hypertenze.
 • Jídla by měla být kompletní a vyvážená.
 • V přítomnosti zvýšené fyzické přípravy, musíte snížit, ale nechodí do jiné extrémní - fyzické nečinnosti.
 • Je nepřijatelné mít špatný návyk typu kouření, musíte se také vzdát alkoholu.
 • Stresové situace by měly být minimalizovány a dokonce lépe vyloučeny.
 • Některé indikátory typu glukózy v krvi, tělesné hmotnosti a cholesterolu by měly být neustále sledovány.

Který lékař kontaktovat

Studium povahy arytmie, její diagnostiky, léčby a prevence provádí arytmolog. Současně na většině klinik neexistuje specializace na arytmologii, proto kardiolog vezme pacienty s poruchami rytmu.

Funkční diagnostiku poruch srdečního rytmu provádí lékař příslušné specializace. S jeho pomocí, ultrazvukem, elektrokardiografií a v případě potřeby - Holterovým monitorováním.

Přítomnost doprovodné patologie může vyžadovat další konzultaci s lékaři příbuzných specialit. To může být endokrinolog, který léčí štítnou žlázu, nebo gynekologa, který pomáhá s patologickým průběhem menopauzy. Úspěšná léčba základního onemocnění může často zvládat záchvaty arytmie.

Neúčinnost konzervativní terapie je indikací pro doporučení pacienta ke konzultaci s kardiochirurgem, který rozhoduje o potřebě radiofrekvenční ablace patologického zaměření. Může být také provedena operace implantování kardiostimulátoru.

http://arrhythmia.center/arrhythmia/

Co dělat, když dojde k arytmii?

Kubanská státní lékařská univerzita (Kubanská státní lékařská univerzita, Kubanská státní lékařská akademie, Kubánský státní lékařský institut)

Úroveň vzdělání - specialista

"Kardiologie", "Průběh zobrazení magnetické rezonance kardiovaskulárního systému"

Kardiologický ústav. A.L. Myasnikova

"Kurz funkční diagnostiky"

NTSSSH. A.N. Bakuleva

"Kurz klinické farmakologie" t

Ruská lékařská akademie postgraduálního vzdělávání

Kantonální nemocnice v Ženevě, Ženeva (Švýcarsko)

"Terapeutický kurz"

Ruský státní lékařský institut Roszdrav

Pokud má člověk arytmii, co dělat pro jeho léčbu, řekne kvalifikovaný kardiolog. Arytmie srdce je pozorována u lidí, kteří jsou charakterizováni poněkud pomalejší srdeční dynamikou. Je špatně diagnostikována v raných stadiích a teprve když se projeví příznaky nemoci, pacient se obrátí k lékaři. To je způsobeno tím, že člověk má ataky arytmie, což přináší značné nepohodlí.

Co dělat, když má člověk arytmii?

V takových situacích se otázky stávají logickými - proč dochází k srdečním arytmiím a co dělat, když se vyvíjí arytmie? Nejdříve musíte jít do nemocnice, a ne se zapojit do samoléčby. Při prvních alarmujících příznacích mnoho lidí začíná číst informace na internetu, aby porozuměli znakům a učinilo diagnózu. Pokud je však bolest pozorována v oblasti srdce nebo je zde bolest s bolestí, měli byste zavolat lékaře nebo ambulanci.

Před předepsáním léčby musí lékař zjistit, jaký druh srdeční arytmie u pacienta existuje. Existuje několik typů arytmických onemocnění:

 1. Nejběžnější je tachykardie, která se projevuje častým srdečním rytmem a bolestivostí.
 2. Fibrilace síní.
 3. Bije, když tam jsou mimořádné kontrakce srdce. To způsobuje rozvoj řady patologií.
 4. Bradykardie - srdeční rytmus je pomalý, lze pozorovat slabé sinusové uzliny, lze pozorovat neurocirkulární dystonii.

Nejnebezpečnější ze všech typů srdečních arytmií je síň, která ohrožuje lidský život.

Jak zastavit záchvat arytmie?

Co dělat s arytmiemi srdce: ambulance během útoku.
Chcete-li zastavit arytmii, musíte vědět, co dělat s útokem, který se může stát kdykoliv. To se projevuje následujícími příznaky:

 • pocit, že se změnila tepová frekvence;
 • objeví se bolest na hrudi;
 • záchvaty astmatu;
 • závratě.

Intenzitu záchvatu lze snížit komplexem nouzových opatření zaměřených na normalizaci srdečního rytmu.

Nejdříve musíte stisknout prsty současně na zavřených očích. To by mělo být provedeno po dobu 5 nebo 10 sekund, pak počkejte a cítit stav. Pokud se rytmus stabilizoval, pak se můžete zastavit, pokud ne, pak pokračovat v postupu.

Za druhé, můžete se pokusit vyvolat zvracení nebo nutkání zvracet. Má velmi pozitivní vliv na tepy a rytmy, pomáhá tělu obnovit vlastní sílu.

Za třetí, udělat několik dechových cvičení - střídavě se nadechněte a vydechujte, ale ústa musí být zavřená. Taková gymnastika se nazývá vagální technika, která pouze dočasně zmírňuje symptomy a bolest. Dýchací gymnastika se s primární příčinou netýká, ale pouze dočasně usnadňuje stav pacienta.

Zatímco je v arytmiích odpočinek, musíte jít do nemocnice, aby kardiolog provedl nezbytné testy a předepsal léky. Během diagnózy, léky nejsou předepsány, takže musíte vědět, jak zastavit akutní projevy arytmie, pokud se náhle objeví. V takovém případě by měl pacient zavolat sanitku, aby zdravotnický personál stabilizoval stav pomocí defibrilátoru.

Léčba srdečních arytmií

Léčba léky. Akutní forma arytmie, která se může stát chronickou, vyžaduje pečlivé vyšetření, aby se zahájil proces léčby. Nejprve se provádí elektrokardiografie, poté musí lékař s pacientem vést pohovor. Tato technika si klade za cíl zjistit rušivé symptomy, pochopit, kde to bolí, co pacient cítí, když začíná arytmický záchvat. Po obdržení vysoce kvalitního transkriptu EKG a provedení historie musí kardiolog předepsat léčbu.

Pokud je diagnostikována arytmie, pacient by měl vědět, co má dělat, a to přesně podle pokynů lékaře. Mezi preventivní opatření jsou nutně přiřazeny změny ve stravě, životním stylu, stravě, odmítání alkoholu a kouření.

Ve vážnějších případech, kdy není arytmie zahájena, může být léčba léčebná a někdy chirurgická se speciální operací. To je děláno dát kardiostimulátor v lidském těle. Jeho impulsy mají určitou frekvenci, která by měla kontrolovat rytmus stahů srdce.

Ale nejčastěji předepsané léky k nápravě arytmie a jejích projevů. Jedná se o komplex antiarytmických léků, které by měly zastavit bolest, symptomy, odstranit příčiny, posílit oběhový systém. Aby se to stalo, musíte zajistit, aby byly drogy přijímány včas.

Mezi těmito léky mohou být ty, které jsou injikovány žílou; stejně jako skupina blokátorů a antagonistů vápníku. Jsou také předepsány prostředky, které by měly snížit tlak, optimalizovat krevní oběh, eliminovat nebo předcházet blokování cév, ředit krev.
V každém případě je terapie předepsána individuálně, aby se vyloučil specifický případ onemocnění.

Použití lidových prostředků a zdravého životního stylu. V boji proti arytmii se také používá tradiční medicína, ale pouze se souhlasem ošetřujícího lékaře, aby nedošlo ke zhoršení stavu pacienta. Vlastní ošetření je přísně zakázáno, protože bylinky mají velmi silné léčivé účinky. Tradiční medicína zahrnuje nejen bylinky a tinktury, ale i zdravé potraviny. Normalizovat ataky arytmie mohou být takové prostředky:

 1. Vytvořte směs vlašských ořechů a medu, kde ořechy tvoří jeden kus, a med - 5 kusů.
 2. Chřest v různých podmínkách - tinktury, odvar, krémová polévka, salát.
 3. Cibule, zejména cibule, která se nejlépe konzumuje v salátech nebo s jablky.
 4. Tinktury z valeriánu, hlohu, mamince, vyrobené s alkoholem.
 5. Tam jsou syrové hloh bobule. Z ní můžete vařit vývar, čaje, kompoty, džemy, ale přidejte trochu cukru.

Jako preventivní opatření stojí za to odmítnout alkohol, silný čaj, kávu a kouřit. To by mělo být základem pro zlepšení kvality života a zdraví. Je důležité jíst správně a vyváženě. Hlavní podmínkou je pravidelnost, malé porce, aby se zabránilo přetížení žaludku. Stojí za to odmítnout pikantní, smažené, tučné, moučné a sladké. Musíte pravidelně cvičit, jezdit na kole, plavat.

http://cardioplanet.ru/zabolevaniya/aritmiya/aritmiya-chto-delat

Příznaky a první pomoc při srdečních arytmiích

Obyčejný člověk, který není obeznámen s pojmem arytmie, jejími symptomy, zvláštnostmi první pomoci a léčby, je často zachycen nepřesností ostrým porušením četnosti kontrakcí srdečního svalu, výskytu nepohodlí nebo bolesti, lokalizovaných v hrudi. Samozřejmě, v takových případech je naléhavá potřeba konzultovat s lékařem pohotovostní lékařskou pomoc. Nicméně, populární přísloví, které bylo provozováno obyvateli starověkého Říma, říká: kdo je varován, je již neozbrojený. Informace o tom, jak odstranit doma atak arytmie, rozhodně nebudou zbytečné.

Arytmie srdce: co to je?

Normálně se počet tepů za minutu srdce zdravého člověka pohybuje od 60 do 90 úderů. Sportovci a starší lidé mají obvykle vzácný puls, děti a mladistvé - častější. Bradykardie je diagnostikována v případech, kdy pulzace je nižší než 60 úderů za minutu. Pod tachykardií rozumíme srdeční tep ze 100 úderů a více. Paroxysmální odrůda je charakterizována ostrým nástupem záchvatu a vysokou srdeční frekvencí více než 145 úderů za minutu. Pro stanovení přesné formy patologie je nutné provést EKG a projít řadou dalších analýz.

Tachykardie je nejčastěji provokována:

 • ischemické onemocnění;
 • dědičné faktory;
 • dystrofie a jiné abnormality myokardu;
 • srdeční vady;
 • kardiomyopatie;
 • ateroskleróza;
 • infarkt.

Porušení četnosti kontrakcí srdečního svalu se často vyskytuje v důsledku chirurgického zákroku, nekontrolovaného příjmu léčiv, abnormalit v endokrinním a nervovém systému, hormonální nerovnováhy, obezity a různých onemocnění vnitřních orgánů. Při vysokém riziku jsou lidé, kteří jsou pravidelně vystavováni fyzickému nebo duševnímu stresu, stejně jako zneužívání alkoholu a nápojů s vysokým obsahem kofeinu.

Typy arytmií, jejich příznaky a znaky

Nejběžnější porušení automatické funkce sinusového uzlu jsou:

 1. Arytmie sinusového typu, což je selhání srdeční frekvence a je hlavně diagnostikována u mladších pacientů.
 2. Bradykardie. Charakterizovaný zpomalením rytmu myokardu.
 3. Tachykardie (sinus), která se vyznačuje rychlým srdečním tepem ze 100 úderů za minutu a více. K selhání dochází nejčastěji kvůli emočnímu vzrušení nebo zvýšené fyzické námaze. Může být spuštěna VSD, anémií, srdečním selháním, myokarditidou nebo thyrotoxikózou.
 4. V případě síňové asystoly je funkce sinusového uzlu téměř zcela potlačena.

S fibrilací síní, která je považována za jednu z nejnebezpečnějších, je srdeční frekvence nepravidelná a frekvence úderů se pohybuje od 110 do 160 tepů za minutu. Blikání se projevuje v paroxyzmální nebo trvalé formě, zatímco pacient nemusí pociťovat těžké potíže nebo cítit pouze zvýšenou srdeční frekvenci. Podobné problémy často doprovázejí ischemické onemocnění, tyreotoxikózu nebo mitrální defekty.

Extrasystoly se vyznačují předčasnými kontrakcemi srdečního svalu, které se obvykle vyskytují u lidí, kteří si nestěžují na své vlastní zdraví. V takových případech nevyžaduje extrasystolická patologie žádná terapeutická opatření. Pokud je však pozorován častěji několikrát během jedné minuty, doprovázený závratí, ztrátou koordinace a dalšími negativními symptomy, měli byste se obrátit na kvalifikovaného kardiologa.

Samostatná skupina zahrnuje poruchy s neurogenním původem. V takových případech je normální funkce srdce omezena nervovým systémem působícím na srdeční sval v různorodém pořadí: parasympatický (putující) nerv ve stavu zvýšeného tónu má za následek zpomalení rytmu a zvýšení tonusu sympatického nervového systému vede k bušení srdce. Důvodem tohoto selhání může být nadměrné nadšení pro mastné a smažené potraviny, alkohol, stejně jako pravidelná konzumace kofeinu, kouření a sedavého životního stylu.

Existuje mnoho typů arytmií způsobených různými příčinami a má řadu charakteristických rysů. Nejběžnějšími příznaky jsou:

 1. Sinusová tachykardie je charakterizována rychlou srdeční frekvencí nad 95-100 tepů za minutu. U většiny pacientů se jedná o: celkovou letargii, výskyt dušnosti, zvýšenou srdeční frekvenci a „zlomený“ stav.
 2. Paroxyzmální tachykardie se vyznačuje správným rytmem s rychlým srdečním tepem ze 130 úderů za minutu. Spolu s častým močením, bolestí na hrudi, zvýšeným potem a omdlením.
 3. Fibrilace síní je diagnostikována nepravidelným srdečním tónem a rychlostí kontrakce přes 150 úderů za minutu. Je považován za známku vážných problémů s kardiovaskulárním systémem a může být vyvolán různými závadami.
 4. V případě blokády nebo chvění různých oddělení dochází k expanzi žáků ak dočasnému přerušení dýchání.

Kromě výše popsaných symptomů je záchvat arytmie nejčastěji doprovázen celkovou slabostí a syndromem bolestivé bolesti, který se nachází na levé straně hrudníku a „vzdává se“ krku, čelisti nebo paže. Pacienti si často stěžují na zvýšenou úzkost, někdy dosahují paniky. Mnoho lidí necítí útok a selhání rytmu se projeví až po návštěvě ordinace lékaře a podstoupení diagnostického vyšetření.

Pokud některé z příznaků srdeční arytmie nepředstavují vážné zdravotní riziko a mohou nakonec zmizet samy o sobě, pak ostatní pouze zhoršují onemocnění, které je způsobilo a vedlo k jeho rychlému rozvoji.

Myokarditida je často prekurzorem fibrilace síní a recidivující extrasystola může vést k diagnóze koronární insuficience.

První pomoc při arytmiích doma: co dělat?

Pokud k útoku došlo poprvé, musíte co nejdříve zavolat sanitku z toho důvodu, že je velmi obtížné určit typ arytmie sám. Pomoc doma při čekání na záchranáře zahrnuje následující akce:

 1. První pomoc začíná větráním místnosti. V případě dušnosti je vhodnější uspořádat pacienta v polosedě, rozepnout knoflíky na košili nebo odstranit oděvy, které zabraňují normálnímu dýchání.
 2. Je nutné měřit puls a krevní tlak.
 3. V některých případech může změna polohy (z lhaní na sedění a naopak) zabránit hrozícímu útoku.
 4. V očekávání pohotovostního zdravotnického týmu je možné použít metody manuální terapie jako nejbezpečnější. Každých pár vteřin je třeba provést mírný tlak na víčka. Pacient je také nesmírně důležitou emocionální podporou a vytvářením příjemné relaxační atmosféry.

Co dělat se srdečními arytmiemi? Užívání léků s antiarytmickými účinky bez souhlasu lékaře se nedoporučuje. V extrémních případech je přípustné pít pilulku "Valocordin" ("Corvalol") nebo jiné sedativum, předepsané kardiologem. Nouzová péče o fibrilaci síní bude mnohem účinnější, pokud poskytnete lékaři tyto informace:

 1. Měření údajů o frekvenci pulsů a krevního tlaku (zaznamenaná v mm Hg), která by měla být denně zaznamenávána v samostatném notebooku nebo notebooku.
 2. Faktory, které předcházejí vzniku útoku (stresové situace, konzumace alkoholu, vysazení určitého léku).
 3. Stížnosti pacienta před a během útoku, zejména po obnovení srdečního rytmu.

V případě značně sníženého pulsu je hlava pacienta vyhozena zpět, aby se usnadnil tok kyslíku. Mdloby vyžadují umělé dýchání nebo masáž hrudníku, která by měla vykonávat osobu s určitým tréninkem. Tato technika často pomáhá: obličej pacienta je umístěn pod proud studené vody nebo spuštěn do nádrže. Tímto způsobem můžete dosáhnout reflexního snížení frekvence kontrakcí srdečního svalu, což vám umožní zastavit útok. Při bradykardii je pacientovi doporučeno, aby si ležel tak, aby nohy byly nad úrovní hlavy.

Pokud první přednemocniční péče o arytmie nepřinesla pozitivní výsledky, měl by být provokován reflex ránu, který by dráždil oblast hrtanu prsty. Díky této stimulaci je možné stabilizovat srdeční frekvenci i v nepřítomnosti zvracení. Pro zkrácení dýchání nebo otok, často doprovázející fibrilaci síní, stojí za to pomoci pacientovi sednout si. V kritických situacích, kdy se zastaví dýchání nebo srdeční tep, se provede nouzová pulmonární resuscitace. U některých typů arytmií se doporučuje následující léčba:

 1. Pro extrasystoly se používají převážně draselné přípravky, sedativa a léčiva obsahující toxický atropin. Pokud se záchvaty stanou častějšími - pacient potřebuje hospitalizaci s průběžnou intravenózní injekcí "lidokainu" a intenzivní terapií onemocnění, které vyvolalo výskyt arytmií.
 2. V případě sinus bradykardie, oni obvykle se uchýlí k vasodilators takový jako Actovegin a Zufillin. Při komplikacích může pacient potřebovat kardiostimulátor.
 3. Útok paroxysmální tachykardie vyžaduje masáž oční bulvy, umělé zvracení a tlak na břicho. Pokud tyto metody nemají požadovaný účinek, pacient může potřebovat urgentní hospitalizaci.

Když exacerbace fibrilace síní má snížit komorový rytmus, pro který se uchýlil k elektropulzní terapii, “Quinidine”, “Digoxin”, stejně jako drogy od skupiny anticoagulants (jeden z nejúčinnějších zástupců je “Coumadin”). V případě asystolie, atriálního flutteru a komor často dochází k urgentní masáži srdce, použití chloridu vápenatého, injekci lidokainu, dočasné kardiální stimulaci nebo operaci.

Některá léčiva pro arytmie, která zahrnují koagulační činidla a jiná účinná léčiva, mají řadu závažných vedlejších účinků, včetně nástupu vnitřního krvácení. Proto by měl být předepisován výhradně ošetřujícím lékařem na základě výsledků biochemických analýz, ultrazvukového vyšetření a individuálních charakteristik pacienta.

Recepty tradiční medicíny

Jak odstranit arytmii doma? Pro tento účel budou užitečné následující recepty tradiční medicíny, díky kterým se můžete rychle zbavit nepříjemných symptomů, stabilizovat tepovou frekvenci a zvýšit úroveň přirozené obranyschopnosti těla:

 1. Čerstvě vymačkaná šťáva z ředkvičky, mrkve a řepy, smíchaná ve stejném poměru, se užívá denně v první polovině dne. Pravidelné používání tohoto nástroje výrazně zlepšuje celkový stav u všech typů arytmií.
 2. Citronová kůra s fíky může snížit intenzitu tepu.
 3. Odvar ze sušených částí máty peprné je velmi všestranný recept, který šetří z různých forem tachykardie. Nápoj je nutný každý den po dlouhou dobu krátce před prvním jídlem.

Dobré terapeutické vlastnosti mají: hloh krvavě červená, mateřídouška, řepná šťáva s přidáním medu, měsíčku, meduňky, valeriány, chmelových hlávek, divokého rozmarýnu, náprstníku, chrpy a chřestu. Pro dospělé a děti trpící arytmií bude velmi užitečné rozšířit jejich stravu o potraviny bohaté na hořčík a draslík (banány, pohanka, ovesné vločky, sušené ovoce, nové brambory a ořechy). Jíst jídlo je vhodnější, rozdělit na malé porce. V opačném případě přetékající žaludek způsobuje podráždění nervu vagus, který vyvíjí tlak přímo na sinusový uzel.

http://mirkardio.ru/bolezni/sboi-ritma/aritmiya-serdca-simptomy-lechenie-pervaya-pomoshch.html

První pomoc při arytmiích doma, co mám dělat?

Poruchy rytmu v důsledku stresové situace nebo srdečního onemocnění se mohou objevit u příbuzných a blízkých osob. Musíte vědět, jak odstranit arytmický záchvat doma dostupnými prostředky. Bez ohledu na účinnost antiarytmických opatření je nutné zavolat posádku sanitky, aby provedla všechny nezbytné lékařské a diagnostické postupy.

Útok: jak se projevuje porucha rytmu

Nejčastěji je arytmie jedním z komplikací nebo následků srdečního onemocnění, které zhoršuje průběh patologického procesu. Akutní situace nebo chronické onemocnění mohou vykazovat typické srdeční příznaky, z nichž je třeba věnovat pozornost následujícím příznakům:

 • omezující hrudník;
 • distingující bolest v zádech, pažích nebo pod lopatkou;
 • dušnost s pocitem nedostatku dechu;
 • bolest v epigastrickém regionu s nevolností;
 • únava a rychle rostoucí únava;
 • pocit paniky a strachu se studeným potem a závratí.

Útoky srdečních arytmií jsou doprovázeny změnou tepové frekvence: údery a tachykardie jsou nebezpečnější možnosti než bradykardie.

Možnosti poruchy rytmu

Zvláště důležité je včas rozpoznat první výskyt epizody poruchy srdečního rytmu. V případech často se opakujících arytmických stavů je optimální zabránit útoku pomocí jednoduchých postupů doporučených lékařem a léky.

Akce první pomoci: Co dělat

První příznaky srdeční arytmie se téměř vždy vyskytují v nejnepříznivějším okamžiku a daleko od zdravotnických zařízení, takže v předlékařské fázi první pomoc při srdečních arytmiích zahrnuje následující opatření:

 • zajištění přístupu na čerstvý vzduch (otevřete límec, otevřete okno, vylezte z ucpané místnosti);
 • horizontální poloha (lehnout si nebo sednout, hlavou dolů);
 • odstranit provokativní faktory (emocionální a psychologický mír, zastavení práce, nekouření, nepití alkoholu a kávy);
 • hodnocení tepové frekvence pulsem na zápěstí (je žádoucí měřit krevní tlak).

Lékař vysvětlí, co má dělat během útoku, ale obvykle tato doporučení přijímají lidé s kardiovaskulárními onemocněními. Na pozadí první vzniklé epizody je nesmírně obtížné okamžitě porozumět příčinám pre-omdlení a bolestí na hrudi. V každém případě, s minimálním podezřením na arytmickou povahu útoku, můžete použít vegetativní (vagální) vzorky:

I když víte, jak odstranit arytmický atak doma, zdaleka ne vždy, že primární opatření mohou poskytnout úlevu od problému, proto od okamžiku, kdy začnou symptomy, je třeba zavolat pohotovostní lékařskou péči. Při absenci účinku nebo zvýšení nebezpečných symptomů by měly být vagové testy zastaveny.

Drogy: co může být přijato

Předtím, než lékař dorazí, mohou být léčivé přípravky na bázi bylinek použity k odstranění symptomů arytmie. Bezpečné a účinné prostředky jsou:

Hlavní cíle expozice - pokuste se uklidnit, odstranit strach a paniku, pomoci srdci obnovit správný rytmus. Corvalol se srdeční arytmií pomáhá:

 • expandovat koronární cévy, což zlepšuje průtok krve v srdci a snižuje krevní tlak;
 • zmírnit svalový křeč;
 • odstranit psycho-emocionální vzrušivost a strach;
 • uklidňuje a pomáhá usnout.

Na pozadí bylinných léků a sedativ, arytmie nezmizí, ale celkový stav se zlepší a stresový faktor bude eliminován, což vyvolá poruchu rytmu.

Nouzová péče: primární lékařské události

Lékař ve fázi nouzové péče vyhodnotí následující ukazatele:

 • tepová frekvence;
 • krevní tlak;
 • indikátory elektrokardiogramu.

Specialista sanitky ví, jak zaútočit arytmií pomocí léků. Optimální možností léčby je intravenózní nebo intramuskulární podávání léků, které mají přímý vliv na automatizaci a vodivost srdečního svalu.

V případě potřeby a podle indikace lékař použije metodu elektropulzní terapie k obnovení správného rytmu.

Správná a včasná nouzová péče o arytmie je významným faktorem prevence smrtelných stavů.

Nebezpečné komplikace: jaké je riziko arytmie?

Při absenci skutečné pomoci na pozadí zvyšujících se arytmií a typických srdečních příznaků se mohou vyskytnout následující komplikace:

 • akutní ischemie v oblasti myokardu s tvorbou krve infarktu jakékoliv velikosti;
 • změny v průtoku krve mozkem s zjevnými nebo skrytými projevy mrtvice;
 • tvorbu krevních sraženin s blokováním velkých nebo malých cév;
 • těžké arytmie (flutter, mrknutí, fibrilace);
 • srdeční zástava.

Poskytování primární a nouzové lékařské péče nezaručuje vyléčení: včasné odstranění symptomů a obnovení správného rytmu zabraňuje smrtelným komplikacím, ale nevylučuje vznik chronické srdeční patologie. Po útoku navrhne pohotovostní lékař hospitalizaci na kardiologickém oddělení.

Úplné vyšetření v nemocničním prostředí s výběrem stálé lékové terapie pomůže v budoucnu předcházet nebezpečným komplikacím.

V případě náhlého nebo opakovaného záchvatu arytmie je důležité začít účinná opatření, která pomohou nemocnému od prvních minut. Základem primární péče jsou jednoduché a cenově dostupné techniky, využití bylinných přípravků s uklidňujícím účinkem. Lékař na výzvu pomůže obnovit rytmus a poskytnout optimální pohotovostní péči. Jakákoliv epizoda arytmie s rizikem smrtelných následků je důvodem pro léčbu v kardiologické nemocnici.

http://ritmserdca.ru/aritmiya/kak-snyat-pristup-aritmii.html

Jaké jsou zákazy a omezení pro arytmie?

Mnoho lidí nepovažuje arytmii za vážné onemocnění srdce, často ignoruje zákazy specialistů. Mezitím se i běžné výrobky a lékařské přípravky mohou stát zdraví škodlivými. Jaké jsou zákazy arytmií a co by mohlo být, kdyby nebyly dodržovány?

Omezení arytmie

Podobně jako ostatní srdeční onemocnění, irytmie v pacientově každodenním životě vyvolává určité tabu, zejména pokud jde o výživu a cvičení. Základní zákazy mohou být uvedeny v několika bodech:

 1. Neříkej špatným návykům: alkoholu a kouření.
 2. Nespotřebujte potraviny a nápoje, které mohou vyvolat skok krevního tlaku.
 3. Nezneužívejte fyzickou námahu.
 4. Snažte se vyhnout stresu, zmírněte stres sedativy.

Omezení výživy a pohybu jsou způsobena touhou nezvyšovat vývoj onemocnění, i léčba léky vyžaduje komplexní podporu.

Napájení

Jak ukázaly nedávné výzkumy vědců, produkty, které jsou v současnosti uvedeny jako zakázané pro jádra, mohou také vyvolat nebo zhoršit arytmii. Potraviny, které jsou bohaté na draslík a stopové prvky, pomáhají odstraňovat riziko komplikací a snižují časté útoky, ale stejně tak je důležité eliminovat škodlivé potraviny ze stravy:

 • tučné maso a sádlo;
 • vejce;
 • koření, koření, konzervace;
 • uzené maso;
 • zakysanou smetanou;
 • čokoláda

Mastné potraviny, jak ukázaly studie, přispívají k ukládání cholesterolu na stěnách cév a sladkosti zvyšují hmotnost a zvyšují množství cukru v krvi. Pod přísným zákazem, silný čaj a káva, zejména ten druhý, protože tento nápoj má špatný vliv na kardiovaskulární systém. Existují však opačné názory výzkumných pracovníků, které stojí za zvážení.

Káva a arytmie

Vyloučení kávy z každodenního menu s arytmií po mnoho let je prvním požadavkem při přípravě nové stravy, protože kofein zvyšuje tlak a zvyšuje srdeční tep. Lékaři však prokázali, že pití nápoje nezpůsobilo u pacientů s arytmií žádné poruchy v činnosti srdce a cév, a proto byla učiněna další doporučení:

 1. Pití kávy s arytmiemi je povoleno, ale slabé a v malých množstvích.
 2. Pití kávy se doporučuje pouze se smetanou nebo mlékem.

Špatné návyky

Diagnóza "arytmie" okamžitě vylučuje alkohol, lékaři na tom trvají. Protože vodka, víno, koňak a další nápoje často vyvolávají poruchu srdečního rytmu, zejména fibrilaci síní. Druhý špatný návyk vedoucí k srdečním onemocněním je kouření. Co říkají nedávné studie o těchto postulátech?

Alkohol

Alkoholické nápoje rychle a silně rozšiřují cévy, o čemž svědčí červená kůže, praskající malé krevní cévy na tváři pitných lidí. Vzhledem k tomu, že srdce může být také nazýváno plavidlem, účinek účinku se na něj také vztahuje, ale to může nastat, pokud je orgán nedostatečně vyživován. A pak může být problém značně zhoršen. Vznikly krevní sraženiny, které překrývají mozkové cévy a způsobují mrtvici. A fibrilace síní může vést k fatálnímu výsledku.

 • infarkt myokardu;
 • ischemická choroba srdce;
 • selhání koordinované práce srdce a nervového systému;
 • riziko komplikací;
 • bušení srdce;
 • zvýšený tlak.

Kouření

Dlouho bylo prokázáno, že kouření, bez ohledu na délku zvyku a věk kuřáka, vede k arytmiím. Látky obsažené v tabáku nepříznivě ovlivňují fungování organismu jako celku a zejména srdce. Studie ukázaly, že příznivci tohoto zvyku mají chaotický rytmus atriální kontrakce a oslabení jejich funkcí.

 • srdeční selhání;
 • infarkt;
 • rakovina plic, hrtanu nebo rtů.

Zatížení

Když je arytmie zakázáno, je těžké cvičení. Seznam zakázaných cvičení zahrnuje nejen cvičení s činkami a expandéry, ale také pohyby pro břišní svaly, obtížné pozice jógy. Hlavním pravidlem není plné tělo, ale léčebný pohyb. Podrobnosti o tělesné výchově v případě arytmie - zde.

Jednou z možností je jogging, ale mnoho pacientů dělá chyby v praxi.

Co dělat při běhání:

 1. Přepětí, prudce se pohněte.
 2. Projeďte silou.
 3. Běh občas, ignorování periodicity.

Jogging je přísně zakázán pro pacienty, kteří mají:

 • těžké srdeční poruchy po infarktu;
 • stabilní fibrilace síní;
 • náhlé ataky tachykardie;
 • ischemickou chorobu srdeční komplikovanou anginou pectoris;
 • srdeční vady;
 • srdeční selhání;
 • aneuryzma aorty;
 • endokrinní problémy;
 • onemocnění ledvin a jater;
 • tromboflebitida;
 • hypertenze;
 • diabetes typu 1.

Nebezpečná fyzická námaha pro osoby s arytmií:

 1. Silová cvičení. Takové akce na jádrech jsou přísně zakázány. Vzhledem k tomu, že práce vystupuje nejen srdce a cévy, ale také dýchací systém. Krev není řádně redistribuována mezi orgány a tkáněmi, intenzivně se dodává do pracovních svalů, ale ne do srdce, začíná hladovění kyslíkem.
 2. Aerobní cvičení. Zakázáno složité patologie, s počáteční formy nejsou doporučeny velké zatížení a vysoké tempo. To může způsobit dušnost, bolest v srdci.

Léky

Ne všechny léky jsou kombinovány s medikamenty. Dokonce i předepsané kardiální léky mohou mít nebezpečné vedlejší účinky a antibiotika jsou také na tomto seznamu.

1. Antibiotika. Podle nedávných studií australských vědců spolu s antidepresivy a antihistaminiky mohou tyto léky vyvolat smrtící arytmii. Tento efekt je vysvětlen tím, že v těle jsou kanály, kde se pohybují ionty, které iniciují srdeční tep. A když drogy vstupují do takových kanálů, pohyb iontů je blokován a srdeční rytmus je narušen.

2. Nitroglycerin. Nezapomeňte předepsat záchvaty arytmie. To je nazýváno spolehlivým lékem na zmírnění ischemické bolesti srdce, protože lék rozšiřuje malé cévy a zlepšuje průtok krve do srdečního svalu. Ale často i uchýlit se k takovému ověřenému léku je stále nemožné, protože nitroglycerin může způsobit prudký pokles tlaku, závratě, silné bolesti hlavy, které mohou nepříznivě ovlivnit fungování srdce.

3. Beta blokátory. Tato série zahrnuje anaprilin, atenolol, bisoprolol. Snížení ischémie, snížení tlaku, srdeční frekvence. Ale spolu s tím mohou být vedlejší účinky: exacerbace bronchitidy, hypoglykémie u pacientů s diabetem.

Další důležitá omezení

Ne všichni pacienti si jsou vědomi možného nebezpečí, které představuje elektropulzní terapie (EIT), tato léčba je často předepisována pro fibrilaci síní. Tato metoda je zakázána pro pacienty, u kterých má stadium onemocnění více než 2 roky. Před prováděním EIT je navíc nutné aplikovat krátkodobě působící celkovou anestezii, aby se odstranila bolest z proudu. Mohou být také komplikace z anestezie, proto je důležité zvážit rysy zavedení anestézie pro onemocnění srdce a cév.

Existuje celá řada dalších zákazů, které musí všechna jádra znát:

 1. Nelze přerušit průběh léčby samotnými léky. Prudké selhání může způsobit zhoršení.
 2. Nemůžete svévolně užívat několik kombinačních léků, které jsou blízko účinku nebo pijí nekompatibilní léky. Dávkování závisí na stupni onemocnění a na osobnostních charakteristikách organismu.
 3. Kvůli ceně nestojí za to šetřit na generikách. Měli byste vždy věnovat pozornost výrobci společnosti, samo-nahrazení jednoho léku jiným lékem může způsobit narušení: účinek akce bude slabší.
 4. Nemůžete nezávisle zvyšovat dávkování léků v důsledku nárůstu tlaku nebo náhlého útoku. Je nutné okamžitě zavolat sanitku.
 5. Není třeba se zapojovat do doplňků stravy a lidových metod, odmítá léky. Tyto prostředky nepomohou s vážnými exacerbacemi a ztracený čas může být nákladný.

Co se stane, pokud nebudete dodržovat zákazy?

Mnozí pacienti dodržují zákazy pouze v prvních měsících po záchvatech arytmie, jakmile přijde úleva, léčba ustupuje do pozadí. Pro většinu lidí je těžké změnit svůj obvyklý způsob života, vzdát se svých oblíbených jídel a zvyků. Výsledek takové nedbalosti může být politováníhodný:

 1. Tromboembolické komplikace.
 2. Chronické srdeční selhání.
 3. Zdvih

Toto video představuje program „Live Healthy“. Elena Malysheva hovoří o nekompatibilních lécích pro arytmie. Jaké léky v tomto případě nelze vzít.

Arytmie je vážné onemocnění, které, pokud ignorujete příznaky, může vést k vážným komplikacím. Kardiovaskulární léčiva jsou substituční léčbou, která již nemůže být opuštěna, a pacienti si musí zvyknout na jiný denní režim a dietu.

http://serdce.biz/zabolevaniya/aritmii/chto-nelzya-delat-pri-aritmii.html

Více Článků O Křečových Žil

Je to stížnost na opakující se křeče nohou je považován za jeden z nejčastějších u lékařů. Je pozoruhodné, že naprosto všechny kategorie lidí - mladých i starých, těhotných a dětí s výskytem absolutního zdraví a již diagnostikovaných patologií - mohou mít křeče v nohou.