Přípravky snižující opuch

Problém hypertenze je dnes velmi důležitý. Léčba tohoto onemocnění je zahrnuta v národních zdravotních programech většiny vyspělých zemí. Co se děje?

Koneckonců je spolehlivě známo, že vzestup krevního tlaku je snadno eliminován nejjednoduššími léky a dokonce lidovými léky.

Mnozí pacienti si navíc jednoduše zvyknou na pocity způsobené vysokým krevním tlakem a někteří pacienti si vůbec nevšimnou skoků krevního tlaku.

Je to všechno o důsledcích hypertenze. Každá epizoda vysokého tlaku zasáhne cévy mozku, srdce, ledvin nebo očí, což je důvod, proč se nazývají cílové orgány pro hypertenzi.

Neléčená hypertenze nebo symptomatická hypertenze s sebou nese rizika infarktu myokardu a dalších forem koronárních srdečních onemocnění, mozkových katastrof, selhání ledvin a nevratných změn sítnice.

Proto moderní úkoly v léčbě arteriální hypertenze nejsou ani tak úleva od krevního tlaku jako jejich prevence, včasná diagnostika onemocnění, dlouhodobé udržení cílového tlaku, prevence hypertenzních krizí, prevence poškození cílových orgánů a rozvoj komplikací hypertenze.

Vždy před výběrem léků na vysoký krevní tlak je důležité, aby lékař vyhodnotil možná rizika komplikací onemocnění a pokusil se je u daného pacienta minimalizovat.

Je riziko vznešenou příčinou?

Při posuzování rizik u pacientů s arteriální hypertenzí se bere v úvahu následující:

Krevní tlak je považován za patologický nad 140 při 90 mm Hg. Pokud se dříve věřilo, že pro různé věkové kategorie existují různé normy krevního tlaku, pozice moderních lékařů velmi jasně rozlišuje mezi normální a nemocí. Tlak vyšší než 140 x 90 vyžaduje úpravu. Další otázkou, která není vždy okamžitě vhodné uchýlit se k drogové terapii.

Pokud dochází k trvalému nárůstu krevního tlaku, ale není zde žádné ischemické onemocnění, poškození cílového orgánu nebo cukrovka, můžeme se omezit na měnící se životní styl, přizpůsobit výživu a hmotnost, vybrat adekvátní fyzickou námahu, psychoterapii, relaxační techniky a reflexní snížení krevního tlaku (akupunktura, masáž, meditace). ). Horní práh krevního tlaku, při kterém pracuje, je 160 až 90 (za předpokladu, že nejsou uvedeny žádné komplikace a související onemocnění).

 • Druhým aspektem jsou cílové hodnoty krevního tlaku, tj. Tlak, kterého bych chtěl dosáhnout v důsledku léčby a který chce pacient mít co nejdéle.

Doposud byli starší pacienti ponecháni udržet poněkud nadhodnocený krevní tlak ve srovnání s normální frekvencí. Ve všech skupinách pacientů jsou dnes cílové hodnoty považovány za tlak nižší než 140-135 při 90-85 mm Hg. U starších osob a osob s výraznými aterosklerotickými změnami v cévách by však snížení tlaku mělo být plynulé a postupné, s preferencí určitých skupin léčiv, o nichž budeme diskutovat později.

U osob mladších 60 let, u osob s mírnou hypertenzí a osob trpících cukrovkou nebo onemocněním ledvin je žádoucí udržovat tlak v rozmezí 120-130 až 85 mm Hg.

Rizikové faktory pro hypertenzi jsou klasifikovány následovně:

 • Rizika poškození srdce a infarktu myokardu
 • BP
 • Věk (muži nad 55 let, ženy starší 65 let)
 • Kouření
 • Celkový cholesterol je větší než 6,5 mmol na litr
 • Diabetes
 • Přítomnost blízkých příbuzných s časným vývojem ischemické choroby srdeční

Další okolnosti, které zhoršují prognózu:

 • Snížené hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou, zvýšená nízká hustota
 • Mikroalbuminurie
 • Zhoršená tolerance glukózy
 • Obezita
 • Sedavý životní styl
 • Sociálně ekonomické a etnické vysoce rizikové skupiny (Evropané z průmyslových měst)

Faktory, které zvyšují riziko úmrtí na pozadí hypertenze:

 • Mozková mrtvice nebo přechodná mozková ischemie v minulosti
 • Infarkt myokardu, ischemické onemocnění, srdeční selhání
 • Diabetická nefropatie, selhání ledvin
 • Disekční aneuryzma aorty, klinické příznaky onemocnění periferních cév
 • Změny v sítnicových cévách: krvácení a exsudáty, otok bradavky zrakového nervu

Nejvyšším rizikem je přítomnost „kvarteta smrti“:

 • hypertenze
 • obezita
 • vysoký cholesterol
 • a cukru v krvi

Existuje řada lidí, kteří mají tendenci podceňovat rizika hypertenze. Odmítají být vyšetřováni a léčeni kvůli zvyku vzdorovat jejich vytrvalosti a věřit, že pokud je tlak neobtěžuje, pak není nic, co by mohlo polykat pilulky nebo změnit život.

Další kategorie pacientů má tendenci přeceňovat svá rizika, bojí se doplnit seznamy příbuzných a přátel, kteří utrpěli mrtvici nebo zemřeli na infarkt, ale také se snaží vyhnout léčbě specialistou. To jsou ti, kteří hledají informace o lékařských inovacích na internetu a po nalezení „nejlepších tablet pro zvýšený tlak“ je kupují v malých velkoobchodních drogeriích a spěchají si to sami.

Na světě jsou však lékaři, kteří dlouhodobě studovali, mají praktické zkušenosti s léčbou vysokého krevního tlaku, znají dostatek informací o hypertenzi, aby s ním mohli bojovat kompetentně a včas, a to tak, aby se snížilo riziko vzniku vnitřních orgánů nebo předčasné smrti pacientů s hypertenzí. Jak Remarque kdysi napsal naprosto hloupého muže: „Neriskujte nadarmo a jednejte s jistotou.“

 • Se zvýšeným tlakem od 160 do 90 a vyšším se doporučuje zahájit lékovou terapii.
 • U pacientů s onemocněním ledvin, srdečního selhání nebo diabetes mellitus se doporučuje předepisovat léky na vysoký krevní tlak již při tlaku 130 až 85 mm Hg.
 • V některých případech může být dostačující terapie jedním léčivem (mírná hypertenze, zvýšený srdeční tlak). V tomto případě se upřednostňují léky, které lze užívat jednou denně nebo léky s 12hodinovým účinkem.
 • Častěji se uchylují k kombinované léčbě tvořené dvěma léky. To umožňuje nejen snížit dávku léků, ale také omezit jejich vedlejší účinky, přičemž zároveň ovlivňuje všechny mechanismy vývoje vysokého krevního tlaku u daného pacienta.

Thiazidové diuretika a sulfonamidy

Thiazidové diuretika a sulfonamidy, které jsou součástí saluretik, zlepšují produkci a separaci moči. V důsledku toho se snižuje edém cévní stěny, zvyšuje se jejich lumen a vznikají podmínky pro redukci tlaku.

Zabraňte reabsorpci chlorů a sodíkových iontů v renálních tubulech, v důsledku čehož se odstraní sodík a chlor a odčerpá vodu. Tiazidy neovlivňují normální krevní tlak.
Účinek hypothiazidu začíná 1,5-2, 5 hodin po podání a trvá 6-12 hodin.
Dávkování Průměrná terapeutická dávka pro monoterapii je 25-50 mg. V kombinaci s jinými léky od 12,5 do 25 mg. Nejvhodnější je užívat lék ráno.
Kontraindikováno. lék během těhotenství, kojení, poruchy elektrolytů, anurie, těžké jaterní nebo renální selhání, nekompenzovaný diabetes, děti do 3 let věku, přecitlivělost, anurie, Addisonova choroba, těžké jaterní selhání.
Vedlejší účinky svalové křeče, únava, zmatenost, nerovnováha elektrolytů, bolest svalů, sucho v ústech, žízeň, nevolnost, arytmie, zvracení, průjem, slabost, alergické reakce - kopřivka, vyrážka, Stevens-Johnsonův syndrom, hemolytická a aplastická anémie, purpura, nekrotizující vaskulitida, pneumonitida a nekardiogenní plicní edém, anafylaktický šok. cholecystitida, pankreatitida, zácpa, exacerbace dny, anorexie, snížená účinnost, ortostatická hypotenze, alergie na slunce (fotosenzibilizace), závratě, dočasně rozmazané vidění, bolest hlavy, parestézie (necitlivost, husí kůže, brnění), porucha funkce ledvin, intersticiální nefritida, nauzea

 • Indapamid (Indopamid 30 ks. 120 rublů. Arifon 30 ks 300-400 rublů. Indal 30 ks 100 rublů. Ravel 30 ks. 200 rublů. Acripamid 30 ks. 40 rub.)
 • Chlorthalidon (oxodolin)
 • Kombinované: Chlorthalidone + Atenolol (Tenoric 120-170 rub)

Jedná se o léky volby pro těžké formy hypertenze, rezistentní hypertenze jako součást kombinované terapie. Indapamid je lékem volby pro diabetes mellitus, protože neovlivňuje hladiny glukózy v krvi. Chlorthalidon na území Ruska je k dispozici pouze jako součást kombinovaných přípravků.
Lék snižuje riziko cévních a kardiálních komplikací. Vylučuje se ledvinami a játry, nehromadí se v těle.
Aplikace. Indapamid (Ravel CP, Acripamid, Ionic) se používá v dávce 2,5 mg denně bez ohledu na jídlo. Platí 24 hodin. Terapeutický účinek se projevuje do konce prvního týdne přijetí.
Kontraindikováno v těhotenství, laktaci, závažných formách selhání jater a ledvin, nesnášenlivosti laktózy, poklesu draslíku v krvi.
Vedlejší účinky Může vyvolat alergické kožní reakce, bolest žaludku, nevolnost, zvracení, podrážděnou stolici, prudký pokles krevního tlaku, což způsobuje ztmavnutí očí s prudkým vzestupem, palpitace. Také se může vyskytnout suchý kašel, sinusitida, faryngitida, rýma, sucho v ústech, ospalost, závratě, nervozita, nespavost, deprese.

Jedná se o léky pro mono- nebo kombinační terapii, které významně snižují kardiovaskulární rizika. Vhodné pro léčbu rezistentní hypertenze jsou léky volby u pacientů s infarktem myokardu, v přítomnosti anginy pectoris, trvalé fibrilace síní a chronického srdečního selhání. Mechanismus účinku je založen na inhibici sekrece reninu a angiotensinu 2 (zúžení cév) a blokování vaskulárních beta receptorů.

Samostatnou léčbu betablokátorem lze předepisovat po dobu 2-4 týdnů, po které přechází na kombinace s blokátorem diuretik nebo vápníku.

 • Neselektivní betablokátory: karvedilol, propranolol (anaprilin), sotalol (Sotahexal), oxprenolol, nadolol (Korgard 80).
 • Selektivní beta-blokátory (atenolol, metoprolol, bisoprolol, branprolol, nebivolol, betaxolol).

Při dlouhodobé léčbě se dává přednost metoprololu, bisoprololu, karvedilolu, nebivololu a betaxalolu, což snižuje riziko úmrtí na arteriální hypertenzi. Betaxolol (Lokren) je lékem volby při léčbě hypertenze v menopauze u žen.

 • Acridilol 280-320 rublů.
 • Dilatrend 620-720 rub.
 • Karvedilol 90 -160- 300 rub.
 • Cariol 200 rub.
 • stejně jako Atram, Bagodilol, Vedikardol, Carvidil, Carvenal, Cardivas, Talliton, Rekardium

blokuje nejen beta, ale alfa1 receptory.
Užívá se jednou denně po dobu 25-50 mg.
Kontraindikováno při dekompenzovaném srdečním selhání, srdečním bloku, redukci rytmu, astma bronchiale, těžkém poškození jater, bronchobrikulačních onemocněních, dětech mladších 18 let, laktaci. S opatrností při diabetu, těhotenství, lupénce, selhání ledvin, depresi, tyreotoxikóze,
Vedlejší účinky: prudký pokles krevního tlaku, závratě, ztráta vědomí. bolest hlavy, sucho v ústech, zvracení, abnormální stolice, bradykardie, alergické reakce - kopřivka, kongesce nosu, dušnost, bronchospasmus, kýchání, bolest končetin, přírůstek hmotnosti, syndrom podobný chřipce.

 • Bisoprolol 30-150-230руб.
 • Concor 180 -220-330 rub.
 • Biol 180-250 rublů.
 • Bidop Cor, Biprol 80-160 rublů.
 • Bisogamma 120-220 rub.
 • Kordinorm 180-260-460 rublů.
 • Koronální 120-200-320 rub.
 • Niperten 130-200-300-460 rublů.
 • Aritel 90-180 rublů

Užívá se v dávkách 5-10 mg jednou ráno. Při mírné hypertenzi je možné dávkování 2,5 mg. Zrušení léku by mělo být postupně, do 2 týdnů, snížení dávky, stejně jako u náhlé zrušení, je možný skok krevního tlaku.
Kontraindikace a nežádoucí účinky jsou podobné karvedilolu.

Blokují enzym, díky kterému se angiotensin, který zužuje cévy, přemění na renin. Snižte průtok krve do srdce, zabráníte zhrubnutí srdečního svalu, pomozte mu zotavit se s existující hypertrofií.

ACE inhibitory se sulfhydrylovou skupinou

Captopril je lékem volby pro zastavení hypertenzní krize (10 mg). Není žádoucí pro dlouhodobou terapii hypertenze u starších osob na pozadí aterosklerózy mozkových cév (může vyvolat hypotenzi a ztrátu vědomí).
Kontraindikace. Quinckeův edém v průběhu léčby inhibitory ACE v anamnéze, těhotenství, kojení, děti do 18 let, po transplantaci ledvin, potíže s odtokem krve z levé komory, s opatrností při diabetes mellitus, ischemii mozku, ischemické chorobě srdeční, pokročilém věku, těžkých autoimunitních onemocněních.
Aplikace: 1 hodinu před jídlem, 2 p / den počínaje nejnižší dávkou 12,5 mg.
Vedlejší účinky Quinckeho edém, porucha funkce ledvin, ospalost, závratě, rozmazané vidění, tachykardie, snížený krevní tlak, periferní edém, anémie, sucho v ústech, stomatitida, porucha stolice, znecitlivění, plazení, bronchospasmus, suchý kašel, plicní edém. hypoglykémie u diabetických pacientů.

ACE inhibitory s karboxylovou skupinou

 • Enalapril (Berlipril 70-100-160rub, Enalapril 40-80 rublů, Enap 80-100-150rub. Enam 20-60 rublů. Edith 50-100 rublů, Renitec 70-130 rublů. Renipril 60 rublů)
 • lisinopril (Diroton 170-230-370rub. Lisinopril 20-40, Lisinopril teva 100-120-180rub, Lizoril 90 rub., Irumed 260rub, Lizonorm, Sinopril)
 • Perindopril (Prestarium 440-630 rublů. Perinev 250-360-560 rublů. Parnavell 200-270rub),
 • ramipril (Hortil 320-400rub, Tritatse 570-680rub, Amprylan 200-250-330rub),
 • Spirapril (Quadropryl 350-500rub)
 • Trandolapril (Grater Retard 550-650rub)
 • chinopril, cylazopril

Enalapril má pozitivní vliv na délku života pacientů. Nejnepříjemnějším vedlejším účinkem je suchý kašel.

Enalapril z Nizhfarmu - drcená křída, ne jediný případ jakékoliv účinnosti u skutečných pacientů. Levné generiky lépe dávají přednost originálním lékům.

Kontraindikace. těhotenství, kojení, přecitlivělost, s opatrností - diabetes mellitus, jaterní selhání, selhání ledvin, stáří, děti do 18 let, ischemická choroba srdeční, těžké autoimunitní onemocnění, po transplantaci ledvin atd.
Aplikace. počáteční dávka 5 mg. 1 p / den, pokud po 2 týdnech nedochází k účinku, dávka se zvýší na 10 mg. Při mírné hypertenzi je denní dávka 10 mg, maximální denní dávka je 40 mg.
Vedlejší účinky snížení tlaku, angina pectoris, arytmie, plicní tromboembolie, bolesti hlavy, závratě. deprese, nervozita, únava, tinnitus. poruchy vidění a sluchu, vestibulární aparát, ztráta chuti k jídlu, dyspepsie, pankreatitida, žloutenka, suchý kašel, dušnost, faryngitida, bronchospasmus, angioedém, kopřivka, fotosenzibilizace, stomatitida, artritida, artralgie, renální dysfunkce, ztráta vlasů. snížené libido.

Je velmi špatné, že léky na hypertenzi mají mnoho vedlejších účinků, nejsou to drogy, ale toxické chemikálie. Moje matka a já s ní nemůžeme vyzvednout lék, všechny jsou špatně snášeny, s takovými prášky mohou být zdravotně postižení i lidé se zdravotním postižením. Co to je, když lék může vést k srdečnímu infarktu, mrtvici, a je to právě tato nemoc, která by měla být léčena. To je to, co podobná léčba podobného infarktu, srdečního infarktu, vynalezla. Byl jsem vybit z tachykardie s videokamerou, vzal jsem to na 1/8 a nemohl jsem to vzít. TOTO JE JAS HORROR!

Dlouhodobě užívám Sogexal-80 mg nebo 160 mg z tachykardie. Je výhodné koupit 160 mg a existuje riziko - 80 mg ráno a 80 mg večer. Srdeční frekvence je nyní normálně 60-65 úderů a samozřejmě, že je obtížnější zachytit pilulky. Zde říkají, že nemůžete léčit sami, a pokud je návštěva lékaře 10 minut, co může poradit, jestli se mě zeptá, CO MÁM POMOC. Takže téměř každý pacient s hypertenzí je lék. Pro starší osoby, dobrá kombinace VALUSHIPIRON HALF TABLETS a KAPTEN TABLET v dopoledních hodinách... a pak každý má všechno individuálně... Všechny zdraví !!

Děkuji za jméno pilulek, které moje babička pomohla, takové pilulky jsou k dispozici, nevěděly, co jim pomáhají, naučili se prostřednictvím vašeho článku.

Článek-článek! Ale nežádoucí účinky nejsou všechny indikovány: jako krvácení (nosní) - které jsou často užívány - Lozap je v návodu, ale od B-blakatorov- (Kon kor, a další - vypadávání vlasů! -To je psáno alopecie., které pozorně číst straně "jevy"! A léky enalapril je onemocnění kloubů.

O vypadávání vlasů a vlivu na klouby je zde napsáno. Neexistují žádné závažné léky, které zahrnují tlakové léky, bez strašných vedlejších účinků. Z 2 zla si člověk musí vybrat...

od 15. září jsem neustále užíval prestaurium pilulky na tlak, on skoky, a v poslední době, on přestal pomáhat úplně, jak jeho krevní tlak stoupá, jeho zrak padá a on se zvedne na levé straně krku, on se otočí k terapeutovi, a jeho dávka se zvedne výš. Mám nesnášenlivost na laktózu, předepsali na noc + fiziotenz, s krizovými kapoten, pokud někdo ví, pomoc, moc děkuji

Děkuji moc za článek - vše je k dispozici a prakticky „žvýká“. Je mi 55 let, tlak se za posledních 5 let periodicky zvyšuje... Sedím na LOZAP-50 3 roky, odstraňuji krize KORENFAROM, ale moje hlava se začíná vážně zranit. Piju to paralelně s analginom, všechno není nemocné.

Velmi užitečné informace. Lékaři však bohužel předepisují režim léčby hypertenze bez zohlednění vedlejších účinků v přítomnosti existujících onemocnění. Například aktivně doporučeno pro starší beta-blokátory. Nezohledňují však, že ve stáří mohou zhoršit přetrvávající bradykardii, která nakonec může vést k potřebě instalovat kardiostimulátor. Někdy existují vzájemně se vylučující doporučení. Například amlodipin v kontraindikacích starší věk. Současně, doporučení pro léčbu hypertenze ve stáří, tato skupina léků je považována za efektivní. A pro léčbu rezistentní hypertenze, a to především u starších osob, povinné užívání blokátorů kalciových kanálů.

Přidat komentář Zrušit odpověď

Bolesti zad jsou úzce spojeny se špatnou náladou. Neobývejte se s problémy, nebuďte uraženi maličkostmi, nebojte se o selhání. Se špatným duševním stavem se mění krevní cévy, krevní zásoba nervových zakončení se zhoršuje. Snažte se vždy být v pozitivní náladě, snít a užívat si každý den!

Jak často užíváte antibiotika?

Dnes a zítra je geomagnetické prostředí klidné, magnetické bouře se neočekávají.

Víš všechno o nachlazení a chřipce

© 2013 Abeceda zdraví // Mapa stránek Informace na těchto stránkách jsou určeny pro seznámení a nevyžadují samoobsluhu. Pro stanovení diagnózy a doporučení pro léčbu je nutné se poradit s kvalifikovaným lékařem.

http://www.otekstop.ru/v-oblasti-golovy/nos/6125-preparaty-snizhayuschie-otechnost.html

Přípravky odstraňující otok

Jaké diuretiku si vybrat s CHF

Po mnoho let se snaží léčit ledviny?

Vedoucí Nefrologického ústavu: „Budete překvapeni, jak snadné je vyléčit ledviny tím, že si je každý den vezmete.

Diuretika pro CHF (chronické srdeční selhání) je jedním z důležitých prostředků léčby této patologie. Jakékoliv diuretikum má pozitivní i negativní vlastnosti. Z tohoto důvodu musí jmenovat odborníka.

Obecné informace o diuretikách

Diuretika působí rychle a proto jsou zaslouženě populární. Jakýkoli zástupce této skupiny odstraní z těla přebytečné množství sodíku a vody, zabraňuje zpětné absorpci. Výsledkem je snížení zátěže velkých nádob a srdce.

Většina diuretik odstraňuje mnoho elektrolytů (Mg, Ca, Cl, K). To se projevuje vedlejšími účinky při dlouhodobém užívání.

Pro léčbu ledvin naši čtenáři úspěšně používají Renon Duo. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Léky se výrazně liší svou silou působení, mechanismem, účinkem na acidobazickou rovnováhu, rychlostí nástupu účinku a jeho trváním. Diuretika pro selhání srdce jsou důležitá a nezbytná. Zvyšují účinek jiných antihypertenziv. Zlepšením prokrvení v těle se sníží příznaky zvyšujícího se žilní kongesce a sníží se riziko plicního edému.

Nejznámějším a nejoblíbenějším zástupcem diuretik je lasix (furosemid). Je nepostradatelný při léčbě akutních i chronických stavů.

Diuretická klasifikace

Diuretika užívaná při srdečním selhání a v jiných situacích. Jsou rozděleny do několika velkých skupin. V praktickém zdravotnictví se uplatňuje klasifikace podle akčního mechanismu.

Lékaři takové diuretika předepisují:

 • zpětná smyčka;
 • draslík šetřící;
 • osmotické;
 • antagonisty receptoru aldosteronu;
 • inhibitory karboanhydrázy.

Tato klasifikace nebere v úvahu diuretické bylinky. Podávají se pouze syntetické účinné látky. Mnoho rostlinných přípravků je široce využíváno mnoha pacienty, ale fytopreparace se nedoporučují jako prostředek nouzové péče.

Slučkové diuretika

Loop diuretika mají nejsilnější, ale ne příliš dlouhotrvající účinek v opuchu jakéhokoliv původu. Léky této skupiny významně zpomalují působení proteinu, který transportuje ionty buněčnými membránami tubulů. Výsledkem je, že smyčkové diuretika rychle odstraňují nejen tekutiny, ale také důležité ionty pro člověka. Zvláště špatný takový účinek může ovlivnit stav pacientů s CHF, protože nezbytná koncentrace draslíku je pro srdeční sval velmi důležitá. S nedostatkem tohoto prvku někdy dochází k arytmii.

Někteří pacienti mohou mít zvýšený průtok krve ledvinami, což není vždy dobré v CHF, ale rychlost filtrace přes glomerulus se nemění. Při dlouhodobém podávání se mohou zvyšovat stimulace sympatického nervového systému a symptomy hypertenze.

V průběhu jmenování zpětnovazebních diuretik z edému, kardiaků a dalších se jejich účinnost snižuje. Závislost je spojena s kompenzačním zlepšením syntézy reninu. Navíc může být narušena rovnováha lipoproteinů s nízkou a vysokou hustotou.

Loop diuretika v CHF se doporučuje jako ambulance. Je nutné střídat jejich užívání s jinými diuretiky nebo v kombinaci s draslíkovými přípravky.

Draslík šetřící diuretika

Název této skupiny diuretik velmi přesně popisuje mechanismus jejich působení. Léky šetřící draslík mohou být používány po dlouhou dobu, protože koncentrace draslíku se významně nemění. Existují léky, které působí výhradně na sodíkové kanály v ledvinových buňkách a léky jsou antagonisté aldosteronu.

Léky šetřící draslík snižují transmembránový transport pouze určitých iontů. Tyto prostředky zvyšují obsah sodíku v lumen tubulů, snižují ztrátu draslíku, což je velmi důležité pro onemocnění srdce. K nahromadění iontů Na dochází v oblasti sběru tubulů, takže diuretikum (diuretický účinek) je slabé.

Antagonisté Aldosteronu neutralizují citlivost na hormon. Aktivní složky této skupiny diuretik se váží na specifické receptory a podporují přenos sodíkových iontů do intersticiálního prostoru z lumenu tubulů. Vylučování draslíku se v tomto případě snižuje.

Vzhledem k mírné síle účinku jsou draslík šetřící diuretika při srdečním selhání a hypertenzi obvykle kombinována s jinými léky. Tyto léky jsou kontraindikovány jako lék proti edému u těžkého renálního selhání a závažné acidobazické nerovnováhy.

Osmotická diuretika

Nejsilnější skupinou diuretik, z nichž nejznámějším je mannitol (mannitol). Při požití do systémové cirkulace osmotické diuretikum dramaticky zvyšuje průtok vody ze všech tkání a orgánů. Otok je eliminován "sušením" buněk, rovnováha mezi kyselinou a bází není narušena.

Osmotické diuretikum se používá jako prostředek nouzové péče, pokud se vyvíjí otok mozku nebo plic, což je možné při dlouhém chronickém onemocnění srdce. Dlouhodobá léčba touto skupinou diuretik je nepraktická.

Inhibitory karboanhydrázy

V praktickém veřejném zdraví Ruské federace je používán pouze acetazolamid. Mechanismem jeho působení je ovlivnění enzymu stejného jména. Výsledkem je snížení reabsorpce iontů sodíku a stimulace vylučování bikarbonátů. Inhibitory karboanhydrázy jsou jako lék proti edému poměrně účinné, ale je nutné pamatovat na možné narušení acidobazické rovnováhy směrem k metabolické acidóze (acidifikaci).

Enzym karboanhydrázy je také syntetizován v membránách oka, mozku. Když je užíván, edém mozkové tkáně je snížen, příznaky některých duševních poruch (epilepsie) jsou méně výrazné, tlak uvnitř přední komory oka se snižuje a klinické symptomy glaukomu se oslabují.

Diuretika pro účinek

Diuretická léčiva používaná k léčbě srdečního selhání se významně liší v délce trvání jejich anti-edémového účinku. Je důležité, aby pacient nepoznal tolik zvláštností mechanismu účinku, jako je jeho trvání a doba nástupu počátečního účinku, to znamená, kdy se přesně zvýší množství vyloučené moči.

Při komplexní léčbě chronického srdečního selhání se používají následující diuretika: t

 • lasix;
 • kyselina ethakrynová;
 • torasemid;
 • furosemidu.

Lasix a kyselina ethakrynová působí rychle, ale ne dlouho. Nepříjemný okamžik s jejich dlouhodobým užíváním se někdy stává porušením acidobazické rovnováhy, a to snížení koncentrace draslíku. Přípravky jsou předepisovány jako prostředek nouzové péče (začínající plicní edém) a jako samostatný lék pro kontinuální léčbu CHF.

Hypothiazid nemá takové výrazné vedlejší účinky, proto je indikován jako prostředek léčby chronické patologie. Snadno se kombinuje s jinými antihypertenzivy.

Doporučuje se předepisovat léky se slabým účinkem pouze v případech, kdy mohou poškodit výkonnější nástroje. Obvykle se používá jejich kombinace s jinými farmakologickými skupinami.

Diuretické bylinky (přeslička, březové pupeny, jalovce) jsou používány mnoha pacienty, kteří nedůvěřují syntetickým drogám. Rostlina je vždy lépe snášena než syntetizované činidlo. Pro dosažení pozitivního efektu je však třeba velké časové období a při náhlém zhoršení CHF pacienta jsou prostě k ničemu. Diuretické bylinky jsou vhodné jako doplněk k základní terapii a ne jako jediná léčba.

Diuretická rezistence

Existují situace, kdy diuretika v srdečním selhání již nefungují, nebo je významně snížena účinnost užité dávky. Někdy je to způsobeno zvláštností mechanismu působení, akumulací účinné látky v těle a závislostí na ní. V takových situacích je nutné lék nahradit jiným lékem nebo zvýšit dávku.

Vývoj závažných systémových procesů vyžaduje zvláštní pozornost nejen od samotného pacienta, ale také od lékaře.

Být osobou s CHF v horkém klimatu vede k dehydrataci. Srdce se snaží vyrovnat se zvýšeným zatížením, zvyšuje se přenos tepla, aktivuje se pocení. Objem tekuté části krve se snižuje a krevní oběh oběma ledvinami se zhoršuje. Tento stav je snadno kompenzován pitím dostatek a jemným životním stylem.

Porušení diety, nadměrná konzumace slaných potravin vyvolává snížení účinnosti diuretik. Stejný účinek má za následek snížení denní tekutiny.

Ve vzácných případech je narušena neurohumorální regulace acidobazické rovnováhy. Pak je nutný zásah endokrinologa - jednoduché zvýšení dávky léku nepomůže.

Účinným lékem je diuretika pro srdeční selhání. Ale můžete je vzít jen pod dohledem lékaře! Jinak mohou být nebezpečné.

Výskyt edému nohou u onemocnění ledvin

Existuje mnoho důvodů, proč nohy nabobtnají, hlavní lze nalézt zde: //nashinogi.ru/simptomy/oteki-opuholi/pochemu-otekayut-prichiny.html. To může být otok po zranění, spojené se sedavým životním stylem nebo dlouhým stáním na nohou v nepohodlné poloze a v nekvalitních botách. Končetiny se zvětšují v důsledku kardiovaskulárních onemocnění, kloubních problémů, alergií i během těhotenství. Otok pod očima, rukama, nohama, bledou kůží v místech otoků může signalizovat problémy s ledvinami.

Funkce ledvin

Ledviny jsou párovaný orgán, který je součástí močového systému v těle. Hlavním účelem je odstranění přebytečné tekutiny, odpadu, toxických látek z těla spolu s močí (během metabolismu se v těle tvoří mnoho toxických látek, včetně čpavku).

Během dne projde ledvinami přibližně 150 litrů. primární moč, po filtraci oddělují přebytečnou tekutinu a odstraňují ji z těla (jeden a půl litru). Moč je produktem zpracování plazmy, neobsahuje proteiny a glukózu, ale obsahuje mnoho metabolických produktů. Moč se uvolňuje poté, co se krev v ledvinách filtruje a čistí od škodlivých a zbytečných nečistot. Ledviny kontrolují objem krve v těle, ovlivňují srážení krve, stabilizují kyselost.

Regulujte ledviny a množství tekutiny v těle a sledujte správný poměr minerálních solí a stopových prvků (udržujte rovnováhu vody a soli). Další důležitou funkcí těla je tvorba hormonů, které přispívají k ochraně vody v těle.

Jak vzniká otok

Lidské tělo se skládá ze sedmdesáti procent vody, z toho dvě třetiny jsou v buňkách, jedna třetina - mezi nimi. Pokud se zvětší objem tekutiny v mezibuněčném prostoru, objeví se edém, který je znám o vývoji patologických procesů v těle.

Renální edém se tvoří poté, co se ledviny již s jejich prací nezvládají, začínají odstraňovat přebytečnou tekutinu z těla v menším množství, místo toho ji zasílají do mezibuněčného prostoru, což způsobuje otok (jsou zvláště patrné ráno). Z edému vyvolaného onemocněním srdce se ledvina vyznačuje rovnoměrnějším rozložením na povrchu subkutánní tkáně. Jsou také měkčí, pastovité. Kůže nad otokem je bledá a suchá.

To, co odlišuje edém ledvin od srdečních onemocnění, je také skutečnost, že na nohou se nejprve tvoří opuchy vyvolané srdcem, zatímco pro problémy s ledvinami nohy jsou poslední otoky. Nejprve se objeví pod očima, pak pomalu sestupují, jdou do rukou, pak - osoba si všimne, že jeho telata a nohy začaly bobtnat. Velmi vzácně jsou edémy tvořeny v dutinách břišní a hrudní, nebo okamžitě ve všech tkáních.

Pro léčbu ledvin naši čtenáři úspěšně používají Renon Duo. Vzhledem k popularitě tohoto nástroje jsme se rozhodli nabídnout vám vaši pozornost.
Více zde...

Příčiny problémů

Ledviny jsou velmi zranitelným orgánem těla: protože se zde filtruje krev a odstraňují se nežádoucí látky, jsou neustále vystaveny napadení škodlivými mikroorganismy. Mezi důvody, které způsobují problémy v ledvinách, jsou otravy, infekční onemocnění, alergické reakce, abnormality ve struktuře orgánu. Opuch nohou způsobený ledvinami se může objevit, pokud jsou v těle pozorovány následující choroby:

 • Nádorové procesy.
 • Glomerulonefritida je zánět ledvin při poškození glomerulárních kapilár. Hlavní příčinou onemocnění jsou streptokoky skupiny A, stafylokokové antigeny, pneumokoky, viry hepatitidy B, C. Často se vyvíjí po infekčních onemocněních dýchacích cest (angína, tracheitida), po bodnutí hmyzem, jako alergická reakce.
 • Amyloidóza ledvin je porušením metabolismu bílkovin-sacharidů, což vede k tomu, že se ve vnitřních orgánech objeví zvláštní látka - ameloidní, kdy se nerozpustné bílkoviny usadí v ledvinách a narušují funkci orgánu.
 • Selhání ledvin - jsou narušeny všechny funkce ledvin, což vede k narušení vody, dusíku, elektrolytu a dalších typů metabolismu.
 • Nefritida je zánětlivý proces v ledvinách, kdy jsou glomerulární kapiláry postiženy hypotermií. Hlavní příznaky akutní formy mohou být edémy: začínají z obličeje a pomalu klesají. U tohoto onemocnění trpí cévy těla, vzrůstá krevní tlak, snižuje se množství moči při močení, protože většina přebytečné vody neopouští tělo, ale zůstává, tvořící edém.
 • Nefróza je onemocnění charakterizované poruchou výměny vody a soli a proteinu-lipidů, které byly vyvolány chronickými infekčními procesy (např. Tuberkulózou), hnisavými chorobami kostí, plic, intoxikací a mohou být způsobeny nefritidou.
 • Vaskulitida je léze kapilár a venul, které vedly k onemocnění glomerulárního aparátu ledvin a malých cév kůže, obvykle v důsledku infekčního onemocnění, alergických reakcí, dědičnosti.

Když selhávají ledviny, tekutina, kterou odstraňují z těla, přetrvává a nemůže zůstat v krevním řečišti, takže její přebytek uniká stěnou a hromadí se v intersticiálních prostorech a dutinách, což vytváří edém. Dalším důvodem výskytu otoků končetin a obličeje je příliš vysoká propustnost kapilár. Také ovlivňují výskyt otoků, zvýšení produkce hormonu aldosteronu, což vede ke zpoždění v těle vody a iontů sodíku.

Dalším důvodem, proč jsou nohy v důsledku onemocnění ledvin oteklé, je snížení množství bílkovin v krvi, které ledviny v důsledku nemoci, která je postihla, spolu s močí je začnou odstraňovat z těla. Jejich nedostatek vede k narušení výstupu přebytečné tekutiny z mezibuněčného prostoru.

Hlavní příznaky

V případě poruchy funkce ledvin se v těle vyskytuje metabolická porucha, stejně jako rovnováha vody a soli a bílkovin. Otok nohou je pouze jedním ze symptomů, a ne prvním. Je nutné věnovat pozornost následujícím značkám:

 • otravná bolest v bederní oblasti: při chronickém onemocnění je bolest monotónní, pokud jsou silné a občas ostré bolesti, signalizuje to zablokování kanálu;
 • s mírným poklepáním na stehna zezadu se cítí velmi silná bolest;
 • zvýšená bolest po intenzivní fyzické námaze;
 • množství moči se snižuje, močení je doprovázeno pálením a pálením, v zakalené moči se objevuje krev;
 • bolesti hlavy;
 • vzrůstá tělesná teplota, horečka;
 • zvýšení krevního tlaku;
 • slabost, žízeň, ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech;
 • tekutina se hromadí v břišní dutině;
 • objeví se nafouknutí, nejprve na obličeji (otok pod očima je obzvláště výrazný), pak na pažích a teprve pak na nohou.

Otok dolních končetin způsobený ledvinami může znamenat spíše závažnou fázi onemocnění. Je-li nafouknutí doprovázeno výše uvedenými příznaky, je nemožné zpoždění a naléhavou potřebu poradit se s lékařem: pokud ledviny zcela odmítají vykonávat své funkce, pak bychom měli očekávat fatální výsledek.

Požadovaná diagnostika

Prvním příznakem edému ledvin je nepřiměřené zvýšení tělesné hmotnosti, které se objevuje v důsledku retence tekutin v těle. Nejenže je zřejmý, ale také skrytý edém, aby bylo možné je detekovat, pacientům se podávají diuretika. Pokud je v těle skrytý edém, pacienti mohou během dne ztratit jeden až dva kilogramy, protože přebytečná voda bude s močí vycházet ven.

Chcete-li zjistit, zda důvodem pro to, že nohy bolí a bobtnat, jsou ledviny, lékař předepíše, aby se krev a moč test. Pokud přepis výsledků ukazuje přítomnost proteinu v moči, je to jasný znak onemocnění ledvin. Aby bylo možné určit, proč se přesně objevil otok, bude zapotřebí konzultace s odborníky různých profilů a bude vyžadován další výzkum: ultrazvuk, počítačová nebo magnetická rezonance.

Účinná léčba

Není-li případ zahájen, edém ledvin zmizí během několika dnů po zahájení léčby. Jakmile nádory ustoupí, léčba by neměla být nikdy zastavena: léčba ledvin je velmi obtížná, některá onemocnění na chvíli ustupují, poté dochází k relapsům.

Pro odstranění přebytečné vody z těla lékař předepíše diuretika, současně s tím, aby se podpořila činnost srdce a aby moč neodstraňoval draslík z těla, musíte pít Asparkam nebo jiný lék s podobným účinkem. V případě onemocnění organismu je nutné se vyvarovat průvanu, přepracování, sledování zdravotního stavu, nikoli sebezaměstnání.

Po celou dobu terapie je obvykle předepsána dieta bez soli, protože sůl zadržuje tekutinu v těle. Je žádoucí, aby menu obsahovalo co nejvíce zeleniny, stejně jako produkty, které obsahují potřebné množství bílkovin (libové maso, ryby, vařené prsa). Po dohodě s lékařem můžete použít bylinné čaje (např. Pampeliška).

Pokud je situace vážnější, je možné, že léčba bude zpožděna o mnoho let. Během léčby je třeba dodržovat všechna doporučení lékaře a léčebný režim, který je jim předepsán. Pokud se tak nestane, onemocnění ledvin může vést k operaci, během které bude jedna ledvina odstraněna a pravděpodobnost úmrtí je vysoká.

Příčiny renálního edému a metody jejich léčby

Skryté lidské nemoci lze nalézt v takových nepříjemných projevech, jako je renální edém. Neměli byste však dělat diagnózu, jen vidět otok na obličeji nebo končetinách. Příčiny edému mohou být různé: nesprávná strava nebo spánek, alergická reakce, srdeční problémy, problémy s játry nebo vedlejší účinky užívání určitého typu léků. Proto stojí za to vědět, jaký je rozdíl mezi renálním edémem, příčinou jejich výskytu a bezpečnými metodami eliminace tohoto jevu.

Příčiny vzniku ledvin

Hlavní příčinou edému na obličeji je retence tekutin v těle. Když člověk pije více než před spaním, než jeho ledviny mohou odfiltrovat, zbytek se projevuje ve formě edému.

Kromě přirozených příčin může být edém způsoben následujícími faktory:

 • Velká koncentrace amyloidového proteinu může být také schopna způsobit otok obličeje, rukou, nohou nebo jiných částí těla, protože podporuje retenci tekutin.
 • Edém může být vyvolán nedostatkem albuminu, který zajišťuje udržení potřebného objemu krve v cévách. V důsledku toho se v některých částech těla přestane pohybovat a stagnuje, což způsobuje tento nepříjemný jev.
 • Edém je součástí symptomů při diagnostice selhání ledvin. Tato choroba je charakterizována porušením práce tohoto těla, která zahrnuje filtrování a odstraňování přebytečné tekutiny z těla. Proto, pokud v dopoledních hodinách osoba zjistila otok bez dobrého důvodu (například velké množství alkoholu spotřebovaného den předtím), má smysl se zaregistrovat k diagnostice ledvin.
 • Příčinou renálního edému mohou být nemoci imunitního charakteru. Tento efekt může být například způsoben účinky streptokokového bolestí v krku nebo jiných onemocnění.
 • Edém se často vyskytuje jako důsledek nádoru, pokud má negativní vliv na ledviny.
 • Otrava těžkými kovy nebo toxickými látkami obvykle vyvolává smrt zdravých buněk a tkání. To platí zejména pro orgány, které provádějí čistící funkce. Proto následky poškození těla takové jedy mohou být edémy renálního původu.

Má-li člověk příznaky této nemoci, měl by analyzovat možné příčiny a v případě potřeby konzultovat s lékařem, protože porušení krve a moči bylo zjištěno pouze v procesu diagnostiky.

Příznaky edému renálního původu

Vzhledem k tomu, že příznaky edému u selhání ledvin jsou podobné edému v případě indispozice v srdci, stojí za to znát jejich hlavní rozdíly:

 • Nejprve se na obličeji nebo v horní části trupu objeví edém ledvin. Sestup onemocnění je spojen s těžkým průběhem nemoci. Srdeční selhání je charakterizováno výskytem prvních příznaků nemoci na nohou a nohou.
 • Edém u onemocnění ledvin je mobilní a snadno se vysune, když se dotkne, zatímco edém srdce je imobilní a způsobuje bolestivé pocity při stisknutí.
 • Tyto edémy se také liší vzhledem: ledviny jsou méně patrné v teplotě a barvě a v oblasti srdce se kůže stává velmi bledou a chladnou.
 • Každé onemocnění je doprovázeno vlastními vedlejšími účinky, buď z vylučovacího nebo kardiovaskulárního systému.
 • Rychlost výskytu a vymizení edému také pomůže určit příčinu jejich vzniku. U edému ledvin je vyšší než u srdce.

Kromě toho je onemocnění doprovázeno příznaky, které umožňují určit příčinu:

 • Za prvé, v oblasti ledvin může být silná bolest vyvolaná pohybem kamenů, koliky nebo obstrukce močovodu. V závislosti na onemocnění může být tento projev krátkodobý nebo dlouhodobý. V těžkých případech může být bolest ztracena od pasu až po tříslo nebo nohu, což způsobuje nevolnost nebo zvracení. Edém se obvykle objevuje 12–24 dní po nástupu koliky.
 • Za druhé, poruchy močení mohou být pozorovány před renálním edémem. To může být určeno množstvím tekutiny opouštějící tělo, které bude menší než předepsaná denní norma 1,5 litru, a její barvou. Koncentrované žluté nebo bělavé tóny indikují problémy s ledvinami. A dostat červené krvinky moči v narůžovělé barvě.

Pokud se ledviny nedokáží vyrovnat s funkcí odstranění toxinů z těla, mohou nahromaděné škodlivé látky způsobit následující neurologické poruchy: bolest svalů, kloubů a kostí, bolesti hlavy, poruchy spánku nebo svědění.

Diagnóza edému renálního původu

S výskytem nafouknutí, neměli byste očekávat, že nemoc odejde sama od sebe. Nezačínejte samoléčbu bez určení příčiny onemocnění. Při diagnostice musí lékař identifikovat další symptomy, aby bylo možné rozlišit problémy s ledvinami od srdečních vad, účinků infekčních onemocnění nebo obezity.

Především je předepsán všeobecný a biochemický krevní test. Problémy v ledvinách mohou indikovat zvýšenou hladinu bílkovin, cholesterolu nebo kyseliny močové a nerovnováhu elektrolytů. Souběžně s tím by měl lékař vyšetřit anamnézu pacienta, aby se zajistilo, že se zdravotní problémy nestanou komplikací nedávné nemoci.

Obecná a biochemická analýza moči je také prováděna pro zvýšenou koncentraci proteinů a dalších látek, které pomáhají určit příčinu renálního edému.

Mezi další výzkumné metody patří renální testy a testování orgánů ultrazvukem. Posledně uvedená metoda může určit rychlost průtoku krve a určit možnou akumulaci plynů v oblasti ledvin.

Způsoby léčby edému

V případě otoku pokožky stojí za to připomenout, že je nutné léčit příčinu, a ne pouze následky. Ošetřující lékař předepíše nezbytné testy a postupy pro stanovení diagnózy před předepsáním léčby, která má několik hlavních směrů:

 • Užívání diuretických léků stimuluje tvorbu moči a její odchod z těla, což snižuje otoky při onemocněních ledvin. K dnešnímu dni vyvinul velké množství léků, charakterizovaných intenzitou expozice. Měly by se však používat opatrně, protože mají řadu vedlejších účinků spojených se změnami krevního tlaku, musí být používány na lékařský předpis av dávkách předepsaných lékařem.
 • V závislosti na charakteristikách onemocnění se mohou metody léčby lišit. Lékař může předepsat antibiotika nebo hormonální léčiva, pokud je onemocnění způsobeno aktivitou mikroorganismů nebo autoimunitním onemocněním. V kritických případech lze onemocnění zvládnout hemodialýzou nebo transplantací ledvin.
 • Přijetí léků, které posilují stěny cév, vám umožní udržet tekutinu v nich. Pak její akumulace nezpůsobí nebo nezhorší otok.
 • K odstranění edému můžete použít tradiční medicínu. Tato metoda se liší v tom, že neovlivňuje zaměření onemocnění. Proto je nutné ji používat v kombinaci s jinými metodami. Tak, otok na končetinách může být odstraněn s obklady strouhaných brambor, a černý čaj tinktura pomůže vyčistit obličej.

Neméně důležité jsou preventivní opatření, která mohou chránit před problémy s ledvinami. K tomu je třeba dodržovat dietu spojenou s poklesem soli a bílkovin ve stravě a denně vypít dostatek tekutin.

Edém způsobený onemocněním ledvin se objevuje postupně a může znamenat závažné zdravotní problémy. Lze je odlišit jak množstvím vizuálních znaků, tak lékařskou diagnostikou. Existuje řada léků a postupů, které pomáhají vyrovnat se s edémem, přičemž rozdíl mezi nimi leží ve směru léčby.

Někteří pomáhají odstranit opuch přímo, jiní bojují s příčinou, která je způsobila. Vzhledem k tomu, že léčba renálního edému je často doprovázena vedlejšími účinky, léčbu předepisuje a monitoruje lékař.

http://pochke-med.ru/simptomy/preparaty-snimayushhie-otek/

Nejlepší prostředky pro otok nohou

Mnoho mužů a žen trpí oteklou nohou. Edém končetin není jen nepříjemným pocitem, ale také známkou projevu některých nemocí. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste se poradili se svým lékařem, abyste začali užívat správný lék na nadměrné otoky nohou.

Co dělat, když jsou nohy oteklé

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď. Každý případ je individuální. Peněžní prostředky na edém nohou předepisuje ošetřující lékař na základě zdravotního stavu a základního onemocnění, které pacient trpí. Pro léčbu může lékař předepsat léky ve formě tablet nebo masti a krému proti otoku. Ale bez výjimky by pacienti měli jít na zdravý životní styl, snížit příjem tekutin a změnit stravu.

Pro účely léčebného režimu je diagnostika prováděna lékařem. Použijte tyto techniky:

 • EKG a EchoCG - pro diagnostiku onemocnění kardiovaskulárního systému.
 • Ultrazvuk - určit přítomnost krevních sraženin v hlubokých žilách nebo uzlinách štítné žlázy.
 • Lymfoscintigrafie - diagnostikovat problémy s lymfatickými cévami a lymfatickými uzlinami.
 • MRI - pro přesnější obraz v hlubokých žilách.
 • Analýza moči, krevní testy na přítomnost elektrolytů, cukru a albuminu.

Požadované vyšetření předepíše ošetřující lékař. Stanovení příčiny edému v raných stadiích zbaví pacienta mnoha problémů v budoucnosti.

Diuretika pro edém

Zvednout diuretika pro otok nohou by měl ošetřující lékař podle výsledků průzkumu a výsledků testů. Každá taková droga má určité kontraindikace. Nelze je ignorovat, aby nedošlo ke zhoršení zdravotních problémů.

Hlavní typy diuretik:

 • Thiazid. Odstraňte otok dolních končetin pouze na krátkou dobu s prodlouženým použitím. Užívání těchto léků, nemusíte se omezit na konzumaci soli a vody.
 • Loopback. Mají zvýšenou účinnost, jsou přijímány pouze v dopoledních hodinách. Pro takové fondy je charakteristická eliminace živin z těla. Můžete si je vzít pouze na doporučení lékaře.
 • Osmotické. Odstraňte přebytečnou tekutinu z kůže. Výrazný rys - odstranění tekutiny ledvinami. Proto je kontraindikován u pacientů s ledvinovými problémy.
 • Draslík šetřící. Mají poměrně nízkou účinnost. Když neobdrží stopové prvky z těla. Obvykle předepsáno ve spojení s jinými léky.
 • Kombinované. Kombinujte prospěšné vlastnosti několika léků.

Pokud se opuch projeví bez jakéhokoliv důvodu, důvodem může být skrytí ve fyziologii pacienta. Abychom se zbavili tohoto typu opuchů, diuretika jsou předepsána. To je silný lék na edém, určený k odstranění přebytečné tekutiny z těla.

Nejoblíbenější diuretika nabízená moderními léčivy.

Furosemid

Léky pro otok nohou, které patří do skupiny smyčkových diuretik. Při konzumaci přichází rychle, silné a krátké močení.

Dospělí jsou předepsány lék v dávce 1500 mg. Toto je maximální denní dávka. U dětí se stanoví dávka 1 mg na kilogram tělesné hmotnosti.

Průměrná cena léku v lékárně je od 18 do 28 rublů. Prodává se bez lékařského předpisu.

Indapamid

Lék na otok nohou, který je kombinací antihypertenziv. Má vynikající antihypertenzní, diuretický a vazodilatační účinek.

Lékař předepíše léčivý přípravek, který bude dostávat 1 krát denně, 2,5 mg. Indapamid by měl být užíván před jídlem ráno. Pokud po 8 týdnech nedojde k výsledku léčby, lékař by měl tento lék nahradit analogem. Zvýšení dávky je přísně zakázáno.

Průměrná cena léku je od 29 do 92 rublů.

Torasemide

Patří do skupiny smyčkových diuretik. Často předepisován pro dlouhodobou léčbu edému.

Určeno pro perorální podání. Tablety nelze rozdrtit ani žvýkat. Denní dávka je 2,5 mg. Pokud po 2 měsících nepřijde správný výsledek léčby, můžete dávku zvýšit na 5 mg. Se silným edémem můžete postupně zvyšovat množství léku na 20 mg denně.

V lékárně si můžete koupit lék za cenu 100–320 rublů za balení.

Veroshpiron

Draslík šetřící diuretikum. Vzhledem k diuretickému účinku působí na tělo jako hypotenzní činidlo. Projev diuretického účinku lze pozorovat 2-5 dní po zahájení léčby.

Lék je předepsán pro vnitřní podání 0,3 g denně. Léky můžete rozdělit do 4 přístupů. Se zlepšením celkového stavu lékaře snižuje dávku na 0,025 g.

Léky si můžete koupit v lékárně za 90–300 rublů bez lékařského předpisu.

Příjem uvedených léků normalizuje rovnováhu vody a soli a blokuje nadměrnou koncentraci tekutin v nohou. Tyto léky jsou předepisovány v kombinaci s prostředky léčby základního onemocnění.

Chcete-li určit vhodný průběh užívání léků a jejich dávkování, poraďte se se svým lékařem.

Finanční prostředky na otok křečových žil

Diuretika mohou pomoci s výskytem edému v nohou s křečovými žilami. Neměli bychom však zapomínat, že tento problém by měl být vyřešen v komplexu. V této situaci se nejčastěji používají flebotonika - Detraleks nebo Eskuzan.

Díky přísunu těchto léků se zesílí stěny cév a normalizuje se mikrocirkulace krve. Edémy se rychle odstraňují v důsledku ředění krve. Užívání těchto léků zabraňuje tvorbě krevních sraženin.

Detralex

Detralex tablety jsou léčbou žilní insuficience. Lék je předepsán pro komplikace onemocnění.

Pro zmírnění negativních symptomů lékař předepíše 1 tabletu přípravku Detralex 2x denně. Musíte užívat lék s jídlem. Po týdnu můžete dávku zvýšit na 2 tablety denně. Lék zmírňuje bolest a křeče ve svalech. Pacient je otok a trofické vředy.

Průměrná cena léku - 600-800 rublů za balení.

Escuzan

Lék zvládá léčbu chronické žilní insuficience. Lék zmírňuje otoky končetin, bojuje se silnými křečemi. Exusan je předepsán pro žíly a hematomy. Lék zvládá bolest v žilních poruchách.

K dispozici ve formě roztoku pro perorální podání. Pacientům je předepsáno 15 kapek třikrát denně. Lék se užívá před jídlem. Eskuzan ve formě pilulky musí vzít 1 kus třikrát denně. Průběh léčby je 3 měsíce.

Lék můžete koupit v lékárně za 200–300 rublů bez lékařského předpisu.

Masti a krém proti edému

Při léčbě otoků se místní léky používají také k úlevě otoků dolních končetin. Použití mastí a krémů stimuluje odtok tekutin z nohou a uvolňuje napětí. Tyto léky neodstraňují samotnou nemoc, ale pouze zmírňují nepohodlí, otoky a těžkost dolních končetin.

Nejoblíbenější prostředky lokální aplikace pro otok v nohou.

Troxevasin

Přípravky na otoky nohou, které tónují žíly a zlepšují regenerační procesy v tkáních. Má antitrombotický a antiprotektivní účinek.

Gel Troxevasin se aplikuje na postiženou oblast nohou dvakrát denně. Rub potřebují světlo, masážní pohyby.

Průměrná cena léku - od 300 do 700 rublů.

Venitan

Tonické žíly. Když je používán, je snížena kongesce v žilních cévách a nahromaděná tekutina v polohách a také je blokován výskyt opuchnutí.

Lék je k dispozici pouze pro venkovní použití. Na poškozenou zónu na nohách je nutné aplikovat prostředky s tenkou vrstvou. Lze použít 3x denně.

Nákup v lékárně je možné za cenu 200-250 rublů za balení.

Heparinová mast

Používá se k odstranění modřin a otoků, stejně jako k prevenci vzniku trombózy a boje proti křečovým žilám.

Mast by se měla aplikovat tenkou vrstvou na postiženou oblast nohou. Lék se používá třikrát denně. Na ploše 5 cm naneste 1 g masti.

Průměrná cena léku - od 48 do 75 rublů.

Lioton 1000

Je předepsán jako profylaktický prostředek, stejně jako pro léčbu křečových žil a jeho komplikací.

Lékař předepíše 5-10 cm gelu pro použití třikrát denně. Je nutné aplikovat prostředky pouze na postiženou oblast nohou.

Cena léku - od 500 do 800 rublů.

Lidové léky na zbavení se edému

S mírným otokem v počáteční fázi, můžete použít recepty tradiční medicíny. Bylinné dekorace pro odstranění přebytečné tekutiny, zmírnění otoků dolních končetin a ledvin.

 • Dobře se vyrovná s edémovým odvarem na kůře a černých bezinky. Při křečových žilách dolních končetin se používají vyhřívané listy černého bezu. Jsou aplikovány na poškozené kůže.
 • Stlačit na oteklé místo strouhaných brambor. To je drženo pro hodinu, pak nohy jsou utírány, ale ne umýt. Termín terapie je 3 dny.
 • Léčivý poplatek: 20 gramů bobulí jalovce, 20 gramů kořene angeliky, 20 gramů chrpy, 20 gramů přesličky. Pro vaření potřebujete 1 polévková lžíce. Já kolekce vařit ve 2 šálcích vařící vody a vařit po dobu 10 minut, pak kmen a vzít 1 polévková lžíce. Já 3-4 krát během dne před jídlem.
 • Odvar z bílé ředkvičky. Vezměte 400 g bílé ředkvičky, 1 litr vody a 1 lžičku. sůl. To vše se míchá a vaří 10 minut, pak se ochladí a opije místo vody.
 • Koupele. Například, můžete míchat ve stejném množství heřmánku, máty a březové listy. 100 g směsi se nalije 1 litr vody a vyluhuje se po dobu 1 hodiny. Poté infuzi zřeďte teplou vodou. Nohy stoupají po dobu 10 minut (teplota lázně by neměla být větší než 38 stupňů).

Pro zmírnění únavy nohou se používají tyto lázně:

 • 100 gramů jalovcových bobulí naplněných v litru vody.
 • 100 g mořské soli, zředěné ve 100 g vody.
 • 1 polévková lžíce. Já suchá hořčice zředěná v litru vody.
 • 2 lžičky. jedlá soda zředěná v litru vody.

Tyto recepty na tradiční medicínu pomáhají v boji s otoky nohou.

Léčba otoků během těhotenství

Mnoho žen v pozici čelí problémům v nohách, jako je těžkost a otok. Léčba edému nohou u těhotných žen v nepřítomnosti problémů, které mohou způsobit problémy, se provádí užíváním léků, které zahrnují přírodní složky. Léky, které jsou předepsány v normální situaci, mohou poškodit vyvíjející se plod.

Nejčastěji jsou ženám v pozici k odstranění opuchu předepsány následující léky: Canephron, Eufillin, Fitolysin. Jiné léky se nedoporučují, protože je možný patologický vývoj plodu.

Aby se zabránilo opuchu, těhotným ženám se doporučuje snížit množství soli spotřebované v potravinách tak, aby tekutina v těle nezůstala.

Při léčbě jako diuretikum je užitečné brusinkový džus. To může být zavedeno do stravy k boji proti edému. Stačí vařit brusinkový kompot a vypít ho místo vody.

Použití nekonvenčních metod je přísně zakázáno. Koneckonců, některé bylinné, dokonce i lékárna, může vést k potratu. Takže je lepší kontaktovat specialistu, aby předepsal léčbu.

Eliminace opuchu u starších osob

U starších lidí dochází často k selhání metabolického procesu, který vede k otoku. Edém je dočasný a trvalý. Před zahájením léčby je nutné stanovit příčinu otoku. Za tímto účelem lékař předepíše vyšetření.

Nejčastější příčiny otoků u starších lidí:

 • problémy s kardiovaskulárním systémem;
 • chronické plicní onemocnění;
 • onemocnění ledvin.

Proto se sami léčit. To může zhoršit patologii.

Pokud jsou diuretika předepisována staršímu pacientovi, je nutné kontrolovat rovnováhu vody a soli. Pokud pacient ztratí hodně draslíku, může dojít k přerušení funkce srdce a cév. Starší lidé by proto dlouho neměli pít diuretika. Na konci kurzu budete potřebovat přestávku, aby se tělo dokázalo vyrovnat s nákladem.

Starší lidé nejčastěji předepisují následující léčiva: Oxodolin, Indapamid a Diuretin. Navíc předepsané vitamíny a glukóza normalizovat draslík v těle. Jako přídavek je předepsán Aspark, draselný draslík a další analogy.

Důležitá součást léčby edému u starších osob: každodenní cvičení (neměli byste neustále ležet na gauči), stejně jako snížení spotřeby okurek, konzervovaných potravin a soli.

Jak jíst s otoky

Pokud trpíte otokem nohou, zahrňte do své stravy:

 • krůtí nebo kuřecí maso, králičí maso a hovězí maso;
 • mořské plody, říční a mořské ryby, mořské řasy;
 • obiloviny nebo obiloviny, naklíčené obilniny a celozrnný chléb;
 • mléčné výrobky;
 • potraviny obsahující mastné kyseliny ve velkém množství: ořechy, slunečnicový nebo olivový olej, odrůdy červených ryb, květák, lněné semínko, brambory, mrkev, paprika, rajčata, cuketa, zelenina ze zahrady, vodní melouny, hrozny, černý rybíz, jablka, meruňky, třešně a citrusy.

Pro pití se doporučuje:

 • zelený čaj, zředěný mlékem;
 • čerstvá šťáva z dýně, mrkve a řepy;
 • divoká růže a hlohový odvar;
 • brusinkový a jahodový kompot;
 • voda s citronem.

Prevence edému

Pokud vám otok vadí vzácně a nezpůsobuje problémy, musíte se postarat o své nohy a přijmout preventivní opatření:

 • Boty nakupují na malém podpatku. To pomůže zabránit otoku a snížit únavu nohou.
 • Minimalizujte používání stolní soli, protože zadržuje tekutinu v těle.
 • Udržujte aktivní životní styl. To pomůže vyhnout se nejen opuchnutí, ale také křečovým žilám. Cvičení v dopoledních hodinách.
 • Když spíte nebo odpočíváte, položte si nohy na polštář nebo váleček.
 • Než začnete užívat léky, poraďte se se svým lékařem, abyste se vyhnuli komplikacím.

Mnozí trpí otoky dolních končetin. Nebojte se léčit tento problém lékaři, protože příčina edému může být docela vážná. A samoléčba může vést k vážným zdravotním problémům.

http://venaz.ru/sredstva/sredstva-ot-otekov-nog

Více Článků O Křečových Žil

 • Rehabilitace po skleroterapii žíly
  Prevence
  Pokud budete striktně dodržovat lékařská doporučení po skleroterapii žil dolních končetin, bude možné zabránit negativním pooperačním účinkům a urychlit uzdravení. Po zákroku je ukázána rehabilitace, která probíhá pod dohledem lékaře.
 • Riboxin
  Lékaři
  Roztok pro IV injekci je čirý, bezbarvý nebo slabě zbarvený.Pomocné látky: hexamethylentetramin 2 mg, roztok hydroxidu sodného 1 M až pH 7,8-8,6, voda d / a až 1 ml.5 ml - ampule (10) - balení kartonu.

Recenze společnosti DETRALEKSV 6 měsících těhotenství, jsem také dostal hemoroidy, to bylo děsivé, jeden uzel trčí ven ven ven. Lékař předepsal mast, která uvolňovala jen 30-40 minut, a pak se vrátily všechny nepříjemné pocity.