Co je srdeční sinusový rytmus?

Datum zveřejnění článku: 08.18-2018

Datum aktualizace článku: 1.03.2019

Autor článku: Dmitrieva Julia (Sych) - praktický kardiolog

Sinusový rytmus srdce se nazývá srdeční tep generovaný sinusovým uzlem umístěným ve stěně pravého atria s frekvencí 60-90 za minutu.

V nervových buňkách, které tvoří uzel, dochází k elektrickému impulsu, který je přenášen do svalových vláken, což způsobuje, že se srdce stahuje v určité sekvenci.

Nejdříve se jedná o kontrakci (systolu) obou atrií, pak komor. Srdeční cyklus končí úplnou relaxací (diastole) všech čtyř srdečních komor. To vše trvá 0,8 sekundy. Udržuje normální srdeční rytmus.

Normální výkon

Srdeční frekvence u dětí a dospělých se liší. U dětí mladších než jeden rok se pohybuje od 140 do 160 úderů za minutu. S věkem dochází k poklesu srdeční frekvence, ve věku 15 let dosahují zdravé ukazatele 60-90 úderů a jsou u dospělých stejné.

U starších lidí nad 70 let se blíží horní hranici normality, která je spojena se změnami v srdci souvisejícími s věkem. U žen je puls 6-8krát nižší než u mužů.

Tepová frekvence se může lišit od normy, ale nepovažuje se za patologii:

 • u těhotných žen se srdce přizpůsobuje zvýšené zátěži, čímž poskytuje matce a rostoucímu plodu kyslík, puls může být mírně zvýšen;
 • pro lidi, kteří vykonávají denně a vedou aktivní životní styl - srdce pracuje v ekonomickém režimu, srdeční frekvence je blízko dolní hranice normy;
 • u profesionálních sportovců sám, srdce může se zkrátit s frekvencí 45-50 mrtvice.

Pokud osoba nepatří do žádné z těchto kategorií, pak jakákoli výrazná odchylka srdeční frekvence od normy vyžaduje identifikaci příčiny a léčby.

Jaké nemoci mohou způsobit jeho změny?

Změny v sinusovém rytmu mohou nastat jako adaptivní reakce na měnící se podmínky prostředí, přecházejí na sebe a nevyžadují léčbu. Nazývají se fyziologické.

Patologické změny v sinusovém rytmu se nazývají sinusové poruchy a s největší pravděpodobností jsou výsledkem problémů v práci vnitřních orgánů.

Existují tři skupiny porušení:

 • srdeční selhání;
 • myokarditida, perikarditida, endokarditida;
 • ischemické onemocnění;
 • srdeční vady;
 • kardiopatie.
 • hormonální poruchy (hypertyreóza, adrenální nádory);
 • VSD;
 • neurózy;
 • léky (diuretika, antihypertenziva, antidepresiva),
 • plicní onemocnění, která způsobují hypoxii;
 • anémie.
 • poranění a nádory mozku, doprovázené otoky a zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • mrtvice;
 • zánět meningit (meningitida);
 • otrava, hnisavé infekce;
 • hypotyreóza - nedostatečná funkce štítné žlázy;
 • infekčních nemocí.
 • infarkt;
 • ischemie;
 • diabetes mellitus;
 • difuzní změny štítné žlázy;
 • respirační onemocnění (bronchitida, astma);
 • cévní dystonie;
 • adrenální tumory (feochromocytom);
 • metabolické poruchy metabolismu.

Sinusová arytmie není diagnóza, ale symptom možné patologie.

V kardiologii je také používán koncept „rigidního srdečního rytmu“ - nedostatek reakce na podněty ve formě dýchání a fyzické námahy.

V případech poruch sinusového rytmu, k obnovení normální srdeční frekvence, lékař předepíše antiarytmické léky, které pomohou normalizovat, nebo kardiostimulátor - zařízení, které nastaví srdce do správného rytmu.

Interpretace kardiogramu

Elektrokardiografie je nejpřístupnějším a nejjednodušším způsobem diagnostiky poruch srdečního rytmu a změn v myokardu. Jedná se o způsob zaznamenávání elektrických impulzů srdce a jejich zaznamenávání na speciální papír citlivý na tepelné záření.

Elektrokardiogram lze provádět jak v nemocnici, tak s pomocí přenosného elektrokardiografu při návratu domů. Standardní kardiogram je graf zobrazující zuby, intervaly a segmenty.

Ozubená kola jsou konvexní a konkávní linie:

 • P - odpovídá systole a diastole Atria;
 • Q, R, S - odpovídají redukci komor;
 • T - registruje relaxaci komor.

Segment je segment isolinu mezi zuby a interval je mezera několika zubů nebo segmentů.

Kardiolog vyhodnocuje výsledky elektrokardiogramu podle kritérií:

 1. Rytmus kontrakcí je dána vzdáleností od jedné R-vlny k další.
 2. Vypočítá srdeční tep. K tomu se vypočítá počet komorových komplexů v oblasti pásky a v závislosti na rychlosti pásky se přepočítá vzhledem k času.
 3. Podle vlny P určuje: co je zdrojem excitace myokardu (sinusový uzel nebo jiná patologická ložiska).
 4. Vyhodnocuje vodivost. K tomu měří dobu trvání P vlny; P-Q interval; QRS komplex; interval mezi počátkem komplexu QRS a zubem R.
 5. Definuje elektrickou osu srdce (EOS).
 6. Analyzuje P a P-Q.
 7. Analyzuje komorový komplex Q-R-S-T.

EKG se obvykle provádí ve 12 vodičích: 6 vede z končetin (osy leží v čelní rovině) a 6 hrudních vodičů (V1-V6). Vedení končetin jsou rozdělena na standard (I, II, III) a vyztužena (aVR, aVL, aVF).

Těhotná po 30 týdnech gestační fetální kardiotografie (CTG) se provádí, což vám umožní analyzovat srdeční frekvenci dítěte v děloze a určit variabilitu (rozsah) srdeční frekvence. Tento termín popisuje rytmické odchylky nahoru nebo dolů od střední hodnoty, protože srdce plodu bije s jinou frekvencí. 5-25 úderů za minutu se považuje za normu variability. Je-li zvýšena variabilita, vyžaduje to pozorování a další výzkumné metody.

Normální rytmus

Pokud je závěr psán - sinusový rytmus na EKG, nebo - normosistole, znamená to:

 • rytmus kontrakcí je pravidelný, jestliže vzdálenost mezi zuby R je stejná a odchylka není větší než 10% jejich průměrné délky;
 • tepová frekvence - 60-90 úderů za minutu pro dospělé. Pro kojence může být normální srdeční frekvence 140-160, pro dítě od jednoho roku do 15 let - v rozmezí 60-100, v závislosti na věku;
 • zdroj excitace je v sinusovém uzlu, pokud jsou zuby P vždy směrovány vzhůru, jsou před každým komplexem QRS a mají stejný tvar v jednom vedení;
 • Normální poloha EOS je úhel 30-70 °. Na EKG to vypadá takto: R-vlna je vždy vyšší než S-vlna, R-vlna ve druhé směrodatné odchylce je maximální;
 • síňová P vlna normálně pozitivní v vodičích I, II, aVF, V2-V6, ve vedení aVR je vždy záporná;
 • doba trvání komplexu QRST je 0,07-0,09 s. R-zub - pozitivní, výška - 5,5-11,5 mm, Q, S - negativní.

Normální vodivost je charakterizována hlavními indikacemi:

http://infoserdce.com/serdce/sinusovyj-ritm-serdtsa/

Co znamená sinusový rytmus: normy a odchylky

Sinusový rytmus je proces, který přenáší elektrický náboj a je zodpovědný za normální zásobování orgánů orgány krví. Impulz je normální indikátor. Impulzy nesinusové etiologie indikují patologický proces.

Indikátor indikuje správnou funkci srdečního svalu zaznamenaného ve výsledcích elektrokardiogramu.

Při správném provozu pulz potlačuje malé kapsy elektroaktivity, které jsou také fixovány v grafu.

Pulz určuje počet tepů, ale s vnějšími dráždivými faktory se zrychluje nebo naopak - zpomaluje.

Počet řezů je odlišný a závisí na věku. V průměru je frekvence 60-90 úderů. Impulsy se opakují ve stejných intervalech a vždy v určitém pořadí: sinusový uzel - atrium - komory.

Odchylky v přenosu náboje nebo změna tónu srdce indikují existující patologii.

Který uzel v srdci je za něj zodpovědný a jeho úloha v práci celého organismu

Vývoj pulsu je prováděn sinusovým uzlem. Anatomicky je uzel umístěn v tloušťce stěny pravé síně, kde je zásobován krví z koronárních tepen.

Seskupené buňky ve formě svazků mají zkroucenou vřetenovitou formu a mírně menší kardiomyocyty.

Buňky mají nízkou kontraktilní aktivitu, ale to nebrání tomu, aby produkovaly elektrický náboj, který je přenáší do hlavního uzlu.

Hlavní úlohou uzlu je akumulace elektřiny, její přeměna na kinetickou sílu, což znamená snížení myokardu. Elektrická zpráva stimuluje srdeční činnost, myokard je redukován a vytlačuje arteriální krev, která přenáší kyslík, živiny a stopové prvky v celém těle.

V nepřítomnosti elektrického náboje v srdci pacient umírá, v případě vzniku jiných zdrojů "současných" onemocnění patologických procesů srdeční činnosti.

Změna v počtu pulzů je zaznamenána v EKG a pouze výsledky kardiografie jsou stanoveny rytmem sinusové nebo nesinusové geneze.

Označení „sinusový rytmus“ nemá patologický význam, ale pouze označuje fyziologickou práci srdce.

Jak se určuje sinusový rytmus

Elektrokardiografie se provádí za účelem stanovení důležitého indikátoru (srdeční impuls). Tyto studie nám umožňují identifikovat zdroj rytmu, jeho frekvenci a rytmus.

Ukazatel CP je v grafu označen písmenem „P“ a má vzhled hrotu. Při provádění studie se kromě rytmu, frekvence a zdroje berou v úvahu následující parametry:

 1. Umístění "P".
 2. Vzdálenost mezi komplexem QRS.
 3. Tvar zubu.
 4. Vzdálenost mezi zuby.
 5. Porovnání ostatních zubů a komplexu QRS.

"P" se vždy objeví, vzdálenost od jednoho zubu k druhému je frekvencí kontrakce.

Vysoké úhlové zuby jsou pevným momentem komorové kontrakce, při které se arteriální krev uvolňuje do cév.

Kardiogram zachycuje mnoho "srdce" parametry, ale pouze kardiolog může číst.

Na základě jedné studie nebyla provedena žádná diagnóza, protože elektrický impuls sinusového uzlu závisí na vlivu endogenních a exogenních faktorů, denní doby a celkového stavu pacienta.

Normy

Normálně, P vlna je lokalizována před vysokým úzkým zubem, volal QRS komplex. Interval mezi zuby je 0,12 sekundy.

Pacient může nezávisle na kardiogramu studovat:

 • pro pravidelnost, jako u sinusového impulsu, jsou vlnité zuby fixovány v určité sekvenci;
 • při frekvenci 60-90 řezů za minutu, u dětí, zejména u malých dětí, frekvence rytmu dosahuje 120 úderů.
 • sekvence - otřesy jsou fixovány v jednom směru, což potvrzuje správný přenos elektrického náboje.

Vzhledem k tomu, že pacient není odborníkem na kardiologii, neměli bychom před časem varovat, zda se jedná o pokřivené linie, další zvýšení a jiné odchylky.

Spánek, fyzická aktivita, stravování a prožívání se odrážejí v EKG, ale nejsou abnormální.

Mnoho parametrů ovlivňuje srdeční frekvenci, protože kouření před EKG se projeví v grafu ve formě zkrácení zubů nebo křivky jitteru.

Odchylky CP jsou různé:

 • arytmie - selhání sekvence nebo frekvence pulzů;
 • blokáda - porušení přenosu nervových impulzů do myokardu;
 • tachykardie - zvýšený rytmus;
 • Bradykardie - snížení srdeční frekvence.

Příznaky abnormálního sinusového rytmu

Porucha impulsů se projevuje nejen na EKG výsledcích, ale také na klinických příznacích.

Arytmie

V elektrokardiogramových rozdílech zubů se zaznamenává zvýšení a snížení intervalu. Změny pulsu. Běžným typem arytmie je extrasystole. Klinický obraz:

 • bolest v srdci při inhalaci;
 • změna v pulsu je ve velkém, pak dolů;
 • slabost

Blokáda

Při porušení sinusové blokády dochází k přenosu nervových impulsů do srdečního svalu. Interval se zdvojnásobí, některé cykly vypadnou a po prodlouženém intervalu se zkrátí komplex Р-Р.

Příznaky blokády sinusitidy:

 • nepohodlí v levé oblasti hrudní kosti;
 • obecná slabost;
 • snížení pracovní kapacity.

V těžkých případech, možné řezání bolesti v srdci, těžkost a pocit plnosti.

Bradykardie

Snížení impulsů zaznamenaných v důsledku elektrokardiografie se projevuje ve formě vzácného pulsu (méně než 60 úderů), dušnosti a lehkých závratí.

Na kardiogramu je zaznamenáno zvýšení intervalu mezi komplexy, zřídka kontrakce, zatímco rytmus se nemění, to znamená, že P vlna je umístěna před komplexem QRS.

Tachykardie

Časté rytmy na kardiogramu indikují tachykardii. Klinicky se rychlý srdeční tep projevuje krátkým dechem, zvýšeným pulzem (více než 90 úderů nebo horním limitem normy), bolestí hlavy, zvýšenou slyšitelností tepu. Na EKG:

 • zkrácení intervalu mezi komplexy;
 • zvýšená tepová frekvence;
 • vlnící se začátek kardiogramu a jeho doplnění.

Kdy a jaký lékař by měl být konzultován

EKG je povinná procedura, která je předepsána, když jdete na kliniku se stížnostmi na „srdce“ (to bolí, často klepá, atd.).

Vyhledejte pomoc od okresního lékaře nebo kardiologa. Na základě výsledků elektrokardiografie je učiněn závěr o práci srdečního svalu.

Postup EKG a interpretace výsledků

V den výzkumu je vhodné:

 • odmítnout jíst;
 • nepoužívejte silné kávové nápoje;
 • neprovádějte obvyklá tělesná cvičení;
 • Neaplikujte pleťová mléka na tělo, krém.

Během procedury byste měli odstranit stísněné oblečení a co nejvíce se uvolnit. Manipulace netrvá déle než 10 minut, s přihlédnutím k procesu svlékání a oblékání.

Pacient během EKG je ve vodorovné poloze, body připojení elektrod jsou ošetřeny alkoholem pro antiseptické účely a pro odmašťování pokožky.

Před upevněním manžet a přísavek je kůže potřena speciálním gelem. Elektrody vedou k hrudníku, kotníkům a rukou. Na speciálním zařízení je tepová frekvence pevně nastavena a plán je vytištěn.

Elektrokardiogram provádí sestra, dekódování výsledku provádí kardiolog. Podle obdrženého kardiogramu si lékař všimne možných patologických impulzů a provede diagnózu: zda je sinusový rytmus narušen, a pokud ano, pak jakým směrem.

Nezávisle na tom pacient nemůže správně interpretovat data a nastavit diagnózu.

Důvody

Důvodem změny hybnosti jsou:

 • srdeční onemocnění: myokarditida, srdeční infarkt, endokarditida, kardiovaskulární selhání;
 • vrozené nebo získané vady;
 • infekce způsobující srdeční komplikace;
 • zneužívání alkoholu;
 • závislost na nikotinu;
 • chronická systémová onemocnění;
 • nedostatek kyslíku;
 • anamnéza operace srdce;
 • věku dětí.

Abnormality impulsu jsou fyziologické: stravování, spánek, cvičení, stres a deprese.

Jakékoliv změny v těle jsou zaznamenány v kardiogramu a pouze odborník je schopen určit fyziologickou odchylku od patologické příčiny.

Další výzkum

Pokud se objeví abnormality, lékaři doporučují další výzkum.

Denní sledování - během dne speciální zařízení zaznamenává práci srdce, měří tlak a bere v úvahu srdeční tep. Důvod pro:

 • frekvence menší než 60 nebo více než 90 úderů;
 • závažný extrasystol;
 • Maligní arytmie je předpokladem srdečního infarktu.

Echokardiografie nebo ultrazvukové vyšetření srdečního svalu. Ultrazvukový monitor jasně ukazuje morfologické znaky sinusového uzlu a jeho funkčnost.

Krevní testy na hormony, toxiny a enzymy jsou prováděny. Někdy se zobrazuje koagulogram.

Léčba

Taktika léčby závisí na zjištěných odchylkách. Lékaři nejčastěji doporučují pacientům, aby se vzdali špatných návyků, aby sledovali speciální dietu, častěji chodili venku.

Pro zlepšení schopnosti přenášet elektrický náboj by měly brát vitamíny a léky se sedativním účinkem. S častými stresy nebo nervozitou se matka, hořčík.

Pro zachování pružnosti cévních stěn dávejte přednost produktům s vysokým obsahem vápníku a vitamínu D.

V případě závažných odchylek v kardiogramu se léčba provádí v nemocnici, kde je zjištěna příčina poruchy.

http://venaprof.ru/chto-znachit-ritm-sinusovyy/

Sinusový rytmus: podstata, odraz na EKG, norma a odchylky, vlastnosti

Sinusový rytmus je jedním z nejdůležitějších ukazatelů normální funkce srdce, což naznačuje, že zdroj kontrakcí pochází z hlavního, sinusového, orgánového uzlu. Tento parametr patří mezi první v závěru EKG a pacienti, kteří podstoupili studii, dychtivě zjistí, co to znamená a zda stojí za to se obávat.

Srdce je hlavním orgánem, který zásobuje všechny orgány a tkáně krví, stupeň okysličování a funkce celého organismu závisí na jeho rytmické a důsledné práci. Pro svalovou kontrakci je nutný tlak - impuls vycházející z jednotlivých buněk vodivého systému. Odkud tento signál pochází a jaká je jeho frekvence, závisí charakteristika rytmu.

srdeční cyklus je normální, primární impuls pochází ze sinusového uzlu (SU)

Sinusový uzel (SU) se nachází pod vnitřní membránou pravé síně, je dobře zásobován krví, přijímá krev přímo z koronárních tepen, bohatě zásobován vlákny autonomního nervového systému, které na ně mají vliv, což přispívá ke zvýšení i oslabení frekvence generování pulsů.

Buňky sinusového uzlu jsou seskupeny do svazků, jsou menší než normální kardiomyocyty, mají tvar vřetena. Jejich kontraktilní funkce je extrémně slabá, ale schopnost tvořit elektrický impuls je podobná nervovým vláknům. Hlavní uzel je spojen s atrioventrikulárním uzlem, který je přenášen na signály pro další excitaci myokardu.

Sinusový uzel se nazývá hlavní kardiostimulátor, protože poskytuje srdeční frekvenci, která poskytuje orgánům adekvátní krevní zásobení, a proto je udržování pravidelného sinusového rytmu nesmírně důležité pro hodnocení funkce srdce během lézí.

Řídící systém generuje pulsy nejvyšší frekvence ve srovnání s ostatními odděleními vodivého systému a poté je dále vysílá s vysokou rychlostí. Frekvence tvorby impulzů sinusovým uzlem je v rozsahu od 60 do 90 za minutu, což odpovídá normální frekvenci tepů, když se vyskytují na úkor hlavního kardiostimulátoru.

Elektrokardiografie je hlavní metodou, která umožňuje rychle a bezbolestně určit, kde srdce přijímá impulsy, jaká je jejich frekvence a rytmus. EKG se stala pevně zavedenou v praxi terapeutů a kardiologů díky své dostupnosti, snadné implementaci a vysokému obsahu informací.

Po obdržení výsledku elektrokardiografie se každý podívá na závěr, který tam lékař zanechal. Prvním indikátorem bude hodnocení rytmu - sinus, pokud pochází z hlavního uzlu, nebo nesinus, což indikuje jeho specifický zdroj (AV uzel, síňová tkáň atd.). Například výsledek „sinusového rytmu se srdeční frekvencí 75“ by neměl být narušen, je to norma, a pokud odborník píše o non-sinusovém ektopickém rytmu, zvýšeném rytmu (tachykardii) nebo zpomalení (bradykardii), pak je čas jít na další vyšetření.

Sinusový uzlinový rytmus (SU) - sinusový rytmus - normální (vlevo) a abnormální sinusové rytmy. Jsou označeny počátky pulsu.

Závěrem lze říci, že pacient může zjistit informace o poloze EOS (elektrické osy srdce). Normálně to může být jak vertikální a semi-vertikální, tak horizontální nebo polo-horizontální, v závislosti na individuálních charakteristikách osoby. Odchylky EOS vlevo nebo vpravo zase zase hovoří o organickém onemocnění srdce. Podrobnosti o EOS a jeho variantách jsou popsány v samostatné publikaci.

Sinusový rytmus je normální

Často, pacienti, kteří objevili sinusový rytmus v závěru elektrokardiogramu, se začínají obávat, jestli je vše v pořádku, protože tento termín není každému znám, a proto může mluvit o patologii. Mohou však být zklidněny: sinusový rytmus je normou, která označuje aktivní práci sinusového uzlu.

Na druhé straně, i když je zachována aktivita hlavního kardiostimulátoru, jsou možné určité odchylky, ale také ne vždy slouží jako indikátor patologie. Výkyvy rytmu se vyskytují v různých fyziologických stavech, které nejsou způsobeny patologickým procesem v myokardu.

Dopad na sinusový uzel nervu vagus a vláken sympatického nervového systému často způsobuje změnu jeho funkce ve směru větší nebo menší frekvence tvorby nervových signálů. To se odráží ve frekvenci tepu, který se počítá na stejném kardiogramu.

Normálně, frekvence sinusového rytmu leží v rozmezí od 60 do 90 úderů za minutu, ale odborníci poznamenávají, že neexistuje žádná jasná hranice pro stanovení normy a patologie, to znamená, že s tepovou frekvencí 58 úderů za minutu je příliš brzy na to mluvit o bradykardii, stejně jako o tachykardii při překročení Ukazatel v 90. Všechny tyto parametry by měly být komplexně vyhodnoceny s povinným popisem celkového stavu pacienta, zvláštností jeho výměny, typu aktivity a dokonce i toho, co dělal přímo před studií.

Stanovení zdroje rytmu v analýze EKG - základní bod, přičemž se uvažují ukazatele sinusového rytmu:

 • Definice P zubů před každým komorovým komplexem;
 • Trvalá konfigurace síňových zubů ve stejném vedení;
 • Konstantní hodnota intervalu mezi zuby P a Q (do 200 ms);
 • Vždy pozitivní (směřující nahoru) P vlny ve druhém standardním vedení a negativní v aVR.

Závěrem lze říci, že předmět EKG může najít: "sinusový rytmus se srdeční frekvencí 85, normální poloha elektrické osy." Takový závěr je považován za normu. Další možnost: "non-sinusový rytmus s frekvencí 54, ektopický." Tento výsledek by měl být upozorněn, protože je možná závažná patologie myokardu.

Výše uvedené charakteristiky na kardiogramu ukazují na přítomnost sinusového rytmu, což znamená, že impuls přichází z hlavního uzlu dolů do komor, které se stahují po síni. Ve všech ostatních případech je rytmus považován za nesinusový a jeho zdroj leží mimo SU - ve vláknech komorového svalu, atrioventrikulárního uzlu atd. Impuls je možný ze dvou míst vodivého systému najednou, v tomto případě jde také o arytmii.

Aby byl výsledek EKG nejpřesnější, měly by být vyloučeny všechny možné příčiny změn aktivity srdce. Kouření, rychlé stoupání po schodech nebo běh, šálek silné kávy může změnit parametry srdce. Rytmus samozřejmě zůstává sinus, pokud uzel pracuje správně, ale alespoň se stanoví tachykardie. V tomto ohledu je třeba před studiem uklidnit, odstranit napětí a zkušenosti, stejně jako fyzickou námahu - vše, co přímo nebo nepřímo ovlivňuje výsledek.

Sinusový rytmus a tachykardie

Opět si uvědomte, že odpovídá sinusovému rytmu s frekvencí 60 - 90 za minutu. Co když však parametr překročí stanovené limity a zároveň si zachová „sinus“? Je známo, že takovéto výkyvy ne vždy hovoří o patologii, takže není nutné předčasně panikařit.

Zrychlený sinusový rytmus srdce (sinusová tachykardie), který není indikátorem patologie, se zaznamenává, když:

 1. Emocionální zážitky, stres, strach;
 2. Silná fyzická námaha - v tělocvičně, s těžkou fyzickou prací atd.;
 3. Po přílišném jídle pijete silnou kávu nebo čaj.

Taková fyziologická tachykardie ovlivňuje údaje EKG:

 • Délka mezery mezi zuby P, interval RR se snižuje, přičemž doba trvání, která s příslušnými výpočty umožňuje stanovit přesnou hodnotu srdeční frekvence;
 • P-vlna zůstává na svém normálním místě - před komorovým komplexem, který má zase správnou konfiguraci;
 • Frekvence stahů srdce podle výsledků výpočtů přesahuje 90-100 za minutu.

Tachykardie se zachovaným sinusovým rytmem za fyziologických podmínek je zaměřena na poskytnutí krve tkáním, které ji z různých důvodů potřebují - cvičení, například běhání. Nelze ji považovat za porušení a v krátkém časovém období samotné srdce obnovuje sinusový rytmus normální frekvence.

Pokud se v nepřítomnosti jakékoli choroby subjekt setká na kardiogramu s tachykardií se sinusovým rytmem, měli byste si okamžitě vzpomenout, jak tato studie proběhla - nebojte se, spěchal do kardiografické místnosti při zlomové rychlosti nebo možná kouřil na schodech kliniky těsně před Odstranění EKG.

Sinusový rytmus a bradykardie

Opakem sinusové tachykardie je práce srdce - zpomalení jeho kontrakcí (sinus bradykardie), která také ne vždy hovoří o patologii.

Fyziologická bradykardie s poklesem frekvence impulsů ze sinusového uzlu menší než 60 za minutu může nastat, když:

 1. Stav spánku;
 2. Profesionální sportovní výuka;
 3. Jednotlivé ústavní rysy;
 4. Na sobě těsně přiléhající límec, pevně přiléhající kravata.

Stojí za zmínku, že bradykardie, častěji než zvýšení tepové frekvence, hovoří o patologii, takže pozornost je obvykle blízká. S organickými lézemi srdečního svalu se bradykardie, i když je zachován sinusový rytmus, může stát diagnózou vyžadující léčbu.

Ve snu dochází k významnému poklesu pulsu - asi o třetinu „denní normy“, která je spojena s převahou nervu nervu vagus, který potlačuje aktivitu sinusového uzlu. EKG je častěji zaznamenána u subjektů v bdělém stavu, takže tato bradykardie není během normálních studií hmotnostních studií fixována, ale může být pozorována při každodenním sledování. Je-li v závěru Holterova monitoringu indikováno zpomalení sinusového rytmu ve snu, pak je docela pravděpodobné, že indikátor zapadne do normy, jak kardiolog vysvětlí zvláště starým pacientům.

Kromě toho je třeba poznamenat, že asi 25% mladých mužů má vzácnější puls v rozmezí 50-60, a rytmus je sinusový a pravidelný, nejsou žádné příznaky potíží, to znamená, že je to varianta normy. Profesionální sportovci mají také tendenci k bradykardii v důsledku systematické fyzické námahy.

Sinusová bradykardie je stav, kdy srdeční frekvence klesne pod 60, ale impulsy v srdci jsou nadále generovány hlavním uzlem. Lidé s tímto stavem mohou slabost, pociťovat závratě, často je tato anomálie spojena s vagotonií (varianta vegetativní cévní dystonie). Sinusový rytmus s bradykardií by měl být důvodem pro vyloučení velkých změn v myokardu nebo jiných orgánech.

Příznaky sinusové bradykardie na EKG budou prodlužovat mezery mezi síňovými zuby a komorovými kontrakčními komplexy, ale všechny indikátory rytmu „sinus“ jsou zachovány - P vlně stále předchází QRS a má konstantní velikost a tvar.

Sinusový rytmus je tedy normálním indikátorem EKG, což naznačuje, že hlavní kardiostimulátor zůstává aktivní a během normálního srdečního rytmu je sinusový rytmus i normální frekvence mezi 60 a 90 údery. Nemělo by být důvodem k obavám, pokud neexistují známky jiných změn (například ischemie).

Kdy byste se měli bát?

Závěry kardiografie by měly být důvodem ke znepokojení, což naznačuje patologickou sinusovou tachykardii, bradykardii nebo arytmii s nestabilitou a nepravidelností rytmu.

S tachy a bradyformy lékař rychle nastaví odchylku pulsu z normy na vyšší nebo nižší stranu, vyjasní stížnosti a pošle další vyšetření - ultrazvuk srdce, holter, krevní testy na hormony atd. Po zjištění příčiny můžete zahájit léčbu.

Nestabilní sinusový rytmus na EKG se projevuje nerovnoměrnými intervaly mezi hlavními zuby komorových komplexů, jejichž kolísání přesahuje 150-160 msec. To je téměř vždy znamení patologie, takže pacient není ponechán bez dozoru a zjistit příčinu nestability v sinusovém uzlu.

Elektrokardiografie také říká, že srdce bije nepravidelným sinusovým rytmem. Nepravidelné kontrakce mohou být způsobeny strukturálními změnami myokardu - jizvou, zánětem, srdečními vadami, srdečním selháním, celkovou hypoxií, anémií, kouřením, endokrinní patologií, zneužíváním určitých skupin léků a mnoha dalšími důvody.

Z hlavního kardiostimulátoru vyzařuje abnormální sinusový rytmus, ale v tomto případě se zvyšuje a snižuje četnost úderů orgánů, ztrácí svou stálost a pravidelnost. V tomto případě mluvíme o sinusové arytmii.

Arytmie s sinusovým rytmem může být variantou normy, pak se nazývá cyklická a je obvykle spojena s respirační respirační arytmií. S tímto jevem, inhalace, zvýšení tepové frekvence a výdechu klesá. Respirační arytmie mohou být zjištěny u profesionálních atletů, adolescentů v období zvýšené hormonální úpravy, u osob trpících autonomní dysfunkcí nebo neurózou.

Sinusová arytmie spojená s dýcháním je diagnostikována na EKG:

 • Normální forma a umístění síňových zubů, které předcházejí všem komorovým komplexům, je zachována;
 • Na základě inspirace se intervaly mezi kontrakcemi snižují, zatímco při vypršení se prodlužují.

sinusový rytmus a respirační arytmie

Některé testy nám umožňují rozlišit fyziologickou sinusovou arytmii. Mnoho lidí ví, že během zkoušky mohou požádat o zadržení dechu. Tato jednoduchá akce pomáhá vyrovnat působení vegetativů a určit pravidelný rytmus, pokud je spojen s funkčními příčinami a není odrazem patologie. Kromě toho beta-adrenergní blokátor zvyšuje arytmii a atropin ho odstraňuje, ale to se nestane při morfologických změnách v sinusovém uzlu nebo ve svalovém srdci.

Pokud je sinusový rytmus nepravidelný a není eliminován zadržením dechu a farmakologických vzorků, je čas přemýšlet o přítomnosti patologie. Mohou to být:

 1. Myokarditida;
 2. Kardiomyopatie;
 3. Onemocnění koronárních tepen diagnostikované u většiny starších lidí;
 4. Selhání srdce s expanzí jeho dutin, které nevyhnutelně ovlivňuje sinusový uzel;
 5. Plicní patologie - astma, chronická bronchitida, pneumokonióza;
 6. Anémie, včetně dědičné;
 7. Neurotické reakce a závažná vegetativní dystonie;
 8. Poruchy endokrinního systému (diabetes, thyrotoxikóza);
 9. Zneužívání diuretik, srdečních glykosidů, antiarytmik;
 10. Poruchy elektrolytů a intoxikace.

Sinusový rytmus s jeho nepravidelností neumožňuje vyloučit patologii, ale naopak to nejčastěji označuje. To znamená, že kromě "sinus" musí být rytmus správný.

příklad přerušení a nestability v sinusovém uzlu

Pokud pacient ví o nemocech, které v něm existují, je diagnostický proces zjednodušen, protože lékař může úmyslně jednat. V ostatních případech, kdy nestabilní sinusový rytmus byl nález na EKG, se očekává komplex vyšetření - holter (diurnální EKG), běžecký pás, echokardiografie atd.

Rysy rytmu u dětí

Děti jsou velmi zvláštní součástí lidí, kteří mají mnoho parametrů, které jsou velmi odlišné od dospělých. Takže každá matka vám řekne, jak často srdce novorozence bije, ale nebude se bát, protože je známo, že děti v prvních letech a zejména novorozenci mají puls mnohem častěji než dospělí.

Sinusový rytmus by měl být zaznamenán u všech dětí bez výjimky, pokud se nejedná o poškození srdce. Věk-související tachykardie je spojena s malou velikostí srdce, která by měla poskytnout rostoucímu tělu potřebné množství krve. Čím menší je dítě, tím častěji má puls, v neonatálním období dosahuje 140-160 minut za minutu a ve věku 8 let postupně klesá na míru „dospělého“.

EKG u dětí stanoví stejné příznaky sinusového rytmu - zuby P před komorovými kontrakcemi stejné velikosti a tvaru a tachykardie by měla odpovídat věkovým parametrům. Nedostatek aktivity sinusového uzlu, kdy kardiolog indikuje nestabilitu rytmu nebo ektopie svého řidiče - příčina vážného znepokojení lékařů a rodičů a hledání příčiny, která se v dětství často stává vrozenou vadou.

Současně, čtení indikace pro sinusovou arytmii podle údajů EKG, by matka neměla okamžitě zpanikařit a omdlet. Je pravděpodobné, že sinusová arytmie je spojena s dýcháním, které je často pozorováno u dětí. Je nutné vzít v úvahu podmínky pro odstranění EKG: pokud bylo dítě položeno na studený gauč, byl vyděšený nebo zmatený, pak reflexní dech zadržet projevy respirační arytmie, což neznamená vážné onemocnění.

Sinusová arytmie by však neměla být považována za normu, dokud nebude prokázána její fyziologická podstata. Patologie sinusového rytmu je tedy častěji diagnostikována u předčasně narozených dětí postižených intrauterinální hypoxií u dětí se zvýšeným intrakraniálním tlakem u novorozenců. To může vyvolat křivici, rychlý růst, IRR. Jak nervový systém dozrává, regulace rytmu je zlepšena a poruchy mohou projít.

Jedna třetina sinusových arytmií u dětí je patologického charakteru a je způsobena dědičnými faktory, infekcí s vysokou horečkou, revmatismem, myokarditidou a srdečními vadami.

Sport s respirační arytmií není pro dítě kontraindikován, ale pouze za předpokladu stálého dynamického pozorování a záznamu EKG. Pokud příčina nestabilního sinusového rytmu není fyziologická, bude kardiolog nucen omezit sportovní aktivity dítěte.

Je jasné, že rodiče jsou znepokojeni důležitou otázkou: co dělat, když je sinusový rytmus na EKG abnormální nebo je arytmie fixovaná? Za prvé, musíte jít k kardiologovi a ještě jednou provést kardiografii pro dítě. Jsou-li prokázány fyziologické změny, jsou pozorování a EKG dostatečné 2krát ročně.

Pokud nestabilita sinusového rytmu nespadá do normálního rozmezí, není způsobena dýchacími nebo funkčními příčinami, kardiolog předepíše léčbu podle skutečné příčiny arytmie.

http://sosudinfo.ru/serdce/sinusovyj-ritm/

Co je srdeční sinusový rytmus?

Slyšení takové věci, jako je sinusový rytmus srdce, to znamená, že ne každý ví, a otázka často zajímá lidi, kteří mají srdeční onemocnění. V případě vzniku podezření na přítomnost nebo možnost vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému u lidí je nutné provést speciální vyšetření, tzv. Elektrokardiogram. Díky tomuto postupu je detekováno možné zhoršení stávajícího patologického stavu. Předkládaný postup se provádí před jakýmkoliv typem chirurgického zákroku, navíc ovlivňuje činnost jiných orgánů. Specifické ukazatele srdeční aktivity jsou zaznamenávány na základě výsledků EKG.

Sinusový rytmus, identifikovaný výsledky EKG, indikuje absenci abnormalit ve fungování svalů lidského srdce. Sinusový rytmus srdce - to jsou určité výkyvy, jejichž vznik vede ke skutečnosti, že ve speciálním uzlu vznikají impulsy, které jsou pak odděleny v závislosti na místě, tj. V komoře a atriu. Kvůli prezentovanému momentu dochází u dospělého k kontrakci srdečního svalu.

Kardiogram srdce může ukázat správné výsledky pouze tehdy, když je člověk v klidu.

Přítomnost prezentovaného stavu na základě výsledků EKG je odrazem normální úrovně distribuce excitačních pulzů. Jejich absence naznačuje odhad taktu v jiné kvalitě. V tomto případě je zdroj umístěn v jiných oblastech.

Vertikální poloha získaná na základě EKG srdce ukazuje, že poloha centrální osy, včetně zdvihu, je v normálním stavu. Z toho vyplývá, že na základě předložených dat je odhaleno možné umístění srdce v hrudníku. Srdeční sval se může pohybovat v takových směrech jako vpřed, vzad, vlevo, vpravo, v závislosti na příčné ose. To znamená, že ve struktuře lidského těla existují jednotlivé rysy.

Většina lidí má nějaký zdravotní problém. V některých případech diagnóza odhalí porušení. Při tvorbě záporného EKG může být diagnóza sinusového rytmu odrazem existujících blokád nebo arytmií. Vzhled takového stavu je způsoben vznikem neobvyklého přenosu impulsů do srdečního svalu. Například zrychlené nebo zvýšené výkyvy vedou k rychlému pulsu. Tact je narušen nepravidelností, pravidelností a četností kontrakcí.

Nepravidelný sinusový rytmus, odrážený výsledky EKG, ukazuje rozdíl mezi rozestupy mezi zuby. Ve většině případů je takto vyjádřena slabost uzlu. Holterův monitoring, včetně drogového testu, přispívá ke stanovení údajné patologie.

Záznam používaný v EKG je sinusový rytmus. Absence jiných záznamů a úroveň frekvence (srdeční frekvence) v oblasti 60-90 úderů za minutu nebo sinusový rytmus se srdeční frekvencí 75 (průměr) je nejvýhodnější možností, která ukazuje vynikající fungování srdce.

Patologickým stavem je přítomnost síňových, atrioventrikulárních nebo komorových, které jsou charakteristické pro příslušná oddělení. Tato možnost je nejvýraznější u mladých lidí a dětí. V rámci prezentovaného stavu je pozorován výstup impulzů ze sinusového uzlu, ale jsou vytvářeny rozdíly mezi kontrakcemi srdce. Asi 1/3 předložených případů vyžaduje pozorování specialisty, aby se předešlo možným následkům a rozvoji onemocnění.

V přítomnosti srdeční frekvence menší než 50 úderů za minutu je pozorována bradykardie. Vznik takového stavu u dospělého se vyskytuje během spánku, stejně jako u profesionálních sportovců. V případě pauzy v kontrakcích srdce do 3 sekund během dne a do 5 sekund v noci dochází k různým narušením dodávek kyslíku do tkání, častému mdloby. Aby se zabránilo takovému stavu, provádějí se operace spojené se zavedením srdečního kardiostimulátoru, díky kterému se normalizuje rytmus kontrakcí.

Syndrom slabosti nebo SSSU je kombinací EKG a klinických nálezů, což ukazuje skutečné poškození zdroje vlivu. Diagnóza arytmie je možná pouze tehdy, jsou-li informace o normálním EKG indexu.

V tomto případě by rychlost srdeční frekvence do 1 minuty neměla překročit 90 úderů. Data provedeného EKG odrážejí skutečnou přítomnost určitých odchylek, a to:

 1. 1. Bradykardie, ve které jsou klíčové příznaky neměnné, srdeční frekvence / min je menší než 60 úderů.
 2. 2. Tachykardie, při které dochází ke zvýšení počtu svalových kontrakcí až o 90 úderů. V případě překročení srdeční frekvence 150 se riziko blokády druhého stupně prudce zvyšuje.
 3. 3. Arytmie.
 4. 4. Tuhá, při které je rychlost kontrakce příliš vysoká.

Uvedené porušení u dítěte ve srovnání s dospělými charakterizuje přítomnost výrazných rysů. Období puberty je doprovázeno zvýšením četnosti těchto porušení. Měření délky, velikosti segmentů a amplitudy kmitání zubů - to je celý proces rozluštění EKG indikátorů. Proces zkoumání indikátorů zdravého člověka vám umožní porovnat informace, určit aktuální problémy fungování srdce pod vlivem patologických změn.

Zavedený interval vám umožní identifikovat tep. Ve většině případů vede zvýšený růst dítěte ke vzniku nepravidelností ve svalovém srdci, které se odrážejí v kardiogramu. Uvedený stav je krátký a nevyžaduje dlouhodobou léčbu.

V některých případech je přítomnost nerovnováhy autonomního nervového systému příčinou vzniku sinusové arytmie.

S tímto stavem není nutná žádná léčba, protože to nemá žádný vliv na celkový zdravotní stav.

Je třeba poznamenat, že ve všech případech, kdy je u dětí přítomen současný stav, je zjištěno onemocnění srdce. Ve většině případů jsou prezentované odchylky tvořeny pod vlivem změn souvisejících s věkem. Jinými slovy, převážná většina poruch rytmu u dětí, pokud je diagnostikována okamžitě a řádně léčena, má být léčena.

Výskyt těžké formy srdeční patologie, doprovázený porušením sinusového rytmu u dětí, je spojován se třemi hlavními typy malformací, a to:

 • srdeční;
 • kombinované;
 • extracardiac.

Pro normalizaci funkce dětského srdce je nutná dlouhodobá léčba. V některých případech, použití drastických opatření - zásah lékaře.

Ve většině případů nemá uvedený stav vliv na blaho dětí. Dítě v tomto případě vykazuje tělesnou aktivitu bez jakýchkoliv nepohodlí. Porušení se projevuje náhodou, po vyšetření pediatrem nebo v jiných případech. V tomto ohledu je nutné pozorně pozorovat dítě.

Složení hlavních důvodů, v důsledku kterých se v tomto případě jedná o porušení, by mělo zahrnovat:

 • vrozené srdeční vady;
 • kardiomyopatie;
 • infekční endokarditida;
 • různé typy přetížení.

Tyto poruchy se mohou objevit v každém věku. Velmi často charakteristika dětí. Uvedená porušení však nemají významný vliv na blahobyt a jejich odhalení nastává náhodně.

Kromě toho je výskyt uvažovaného státu ovlivněn změnami, ke kterým dochází s věkem, a to:

 • senilní amyloidóza;
 • arytmie;
 • snížená funkce štítné žlázy;
 • onemocnění jater;
 • tyfus atd.

Kromě toho existuje úzký vztah s nedostatečnými hladinami kyslíku, zvýšeným krevním tlakem, zvýšenými hladinami krve. Klíčové příčiny poruchy jsou různé srdeční podmínky.

Dekódování hodnot EKG je záležitostí zkušeného lékaře. V rámci předloženého hodnocení jsou hodnoceny následující ukazatele:

 • tepová frekvence;
 • skutečný stav srdečního svalu.

V případě diagnózy sinusového akcelerovaného srdečního rytmu je to důkaz sinusové tachykardie u pacienta. Vznik takového stavu u dospělého je spojen s přítomností vysokého stupně stresu a intenzivního emocionálního stavu. Uvedený stav je krátkodobý a vyskytuje se v případě léků, alkoholu v důsledku prudkého poklesu krevního tlaku. V každém případě si člověk všimne tepu.

Pokud má člověk nestabilní sinusový rytmus, je to důkaz sinusové arytmie. V rámci předloženého onemocnění jsou porušeny takové indikátory, jako je rytmus, frekvence a sled kontrakcí srdečních útvarů.

Diagnostika jiného stavu než EKG zahrnuje postupy jako sonografii nebo ultrazvuk. Přítomnost abnormálního sinusového rytmu není odrazem všech uvažovaných onemocnění. Uvedený stav může nastat u lidí v jakémkoliv věku. Když se vzdáváte špatných návyků, zbytečného stresu, používání určitých léků, je možné se zbavit odchylek v činnosti srdce. Výsledkem je tvorba pozitivních EKG dat, jmenovitě sinusového rytmu.

Kromě toho každý může nezávisle sledovat práci hlavního těla, nejlepší čas je zkontrolovat v ranních hodinách. V tomto případě je nutné spočítat počet pulsů pulsu během jedné minuty a porovnat jej s normální hodnotou. Rychlost u dospělých je asi 60-80 úderů za minutu, je to sinusový rytmus.

Srdce je hlavním orgánem lidského těla, jakýmsi motorem. Díky tomuto orgánu je celé tělo zásobováno potřebným kyslíkem a živinami. Jeho provoz se provádí bez přerušení a přerušení, během dne lze v některých případech pozorovat zpomalení aktivity. V tomto ohledu je obzvláště důležitým bodem pečlivé sledování skutečného stavu a aktivity samotného srdce a celého kardiovaskulárního systému. Díky sinusovému uzlu dochází k tvorbě normální aktivity srdce.

Abychom charakterizovali normální úroveň srdečního rytmu bez jakýchkoliv patologických stavů, používá se takový koncept jako sinusový rytmus srdce. Detekce porušení se provádí jako výsledek EKG. V důsledku působení některých faktorů, které ovlivňují vodivá vlákna, vznikají poruchy v činnosti srdce. Předložená podmínka je povinná s výhradou kontroly odborníky. Sinusový rytmus srdce, který vzniká pod vlivem fyziologických procesů, se vylučuje nezávisle bez lékařského zásahu.

http://vashflebolog.com/dysrhythmia/arrhythmia/ritm-serdca-sinusovyj-eto-chto-znachit.html

Sinusový rytmus srdce: dekódování kardiogramu

Elektrokardiograf (EKG) je zařízení pro hodnocení elektrické aktivity srdečního svalu. V kardiologii je nejvíce žádaná, protože umožňuje detekovat jakékoli změny v tepu srdce, organických lézích a nerovnováhách elektrolytů. Sinusový rytmus při interpretaci kardiogramu je detekován v nepřítomnosti patologických abnormalit. Na vyhodnocení konečných výsledků se podílí zkušený specialista. Latinská písmena a zakřivené čáry nic neříkají obyčejnému člověku. Pomohou vám nezávisle pochopit dekódování obecně uznávaných standardů a definic.

Sinusový rytmus na kardiogramu srdce - co to je?

Sinusový rytmus detekovaný na elektrokardiogramu je zobrazen stejnými zuby ve stejném časovém intervalu a indikuje správnou funkci srdce. Zdroj impulsů je nastaven přirozeným kardiostimulátorem, sinusovým (sinusovým) uzlem. Nachází se v rohu pravé síně a slouží ke generování signálů, které způsobují, že se srdeční sval střídavě stahuje.

Znakem sinusového uzlu je hojné zásobování krví. Počet impulzů, které jim byly zaslány, je ovlivněn dělením (sympatikem, parasympatikem) autonomního nervového systému. Když jejich rovnováha selže, rytmus je narušen, což se projevuje zvýšením (tachykardie) nebo zpomalením (bradykardií) srdečního tepu.

Normálně by počet generovaných pulzů neměl překročit 60-80 za minutu.

Zachování sinusového rytmu je důležité pro stabilní krevní oběh. Pod vlivem vnějších a vnitřních faktorů může docházet k dysregulaci nebo vedení impulsů, což vede k selhání hemodynamiky a dysfunkcí vnitřních orgánů. Na tomto pozadí je možný vývoj blokády signálů nebo zeslabení sinusového uzlu. Na elektrokardiogramu je výsledná porucha zobrazena ve formě přítomnosti nidus náhradních (ektopických) impulsů ve specifické části srdečního svalu:

 • atrioventrikulární uzel;
 • atria;
 • komor.

Když lokalizujete zdroj signálů na jiném místě než v sinusovém uzlu, je to otázka srdeční patologie. Pacient bude muset podstoupit řadu vyšetření (denní monitorování EKG, zátěžové testy, ultrazvuk), aby identifikoval kauzální faktor poruchy. Léčba bude zaměřena na její odstranění a obnovení sinusového rytmu.

Interpretace kardiogramu srdce: sinusový rytmus

Panika při detekci sinusového rytmu je charakteristická pro lidi, kteří nejsou obeznámeni s lékařskými termíny. Kardiolog obvykle přiděluje řadu vyšetření, takže bude možné se k němu znovu dostat až po obdržení všech výsledků. Pacient musí trpělivě čekat a seznámit se s veřejně dostupnými zdroji informací.

Ve skutečnosti je sinusový rytmus obecně přijímanou normou, proto nemá smysl se obávat. Odchylky jsou možné pouze u srdeční frekvence (HR). Je ovlivněn různými fyziologickými faktory, vlivem nervu vagus a autonomními selháním. Počet tepů za minutu může být vyšší nebo nižší než přípustná věková norma, a to navzdory vyslání signálů od přirozeného kardiostimulátoru.

Diagnóza tachykardie nebo bradykardie sinusového typu se provádí až po komplexním posouzení všech nuancí. Lékař bude věnovat pozornost stavu pacienta a zeptá se na opatření přijatá bezprostředně před vyšetřením. Pokud je snížení nebo zvýšení srdeční frekvence nevýznamné a je způsobeno vlivem vnějších faktorů, postup se bude opakovat o něco později nebo v jiný den.

Identifikace přirozeného kardiostimulátoru během elektrokardiografie probíhá podle obecně uznávaných kritérií:

 • přítomnost pozitivní vlny P v druhém vedení;
 • mezi vlnami P a Q ve stejném intervalu nepřesahujícím 0,2 sekundy;
 • záporný hrot P ve vedení aVR.

Pokud dekódování indikuje, že pacient má sinusový rytmus a normální polohu elektrické osy srdce (EOS), pak se ničeho neobávají. Rytmus je nastaven jeho přirozeným řidičem, to znamená, že postupuje z sinusového uzlu do atria a pak do atrioventrikulárního uzlu a komor, což způsobuje alternativní kontrakci.

Přípustné sazby

Zda je výkon kardiogramu normální, lze určit podle polohy zubů. Srdeční rytmus je hodnocen intervalem mezi zuby R-R. Jsou nejvyšší a měly by být normálně stejné. Je přípustná mírná odchylka, ale ne více než 10%. Jinak mluvíme o zpomalení nebo zvýšení tepu.

Pro zdravého dospělého jsou charakteristická následující kritéria:

 • P-Q interval se pohybuje v rozmezí 0,12-0,2 s;
 • Srdeční frekvence je 60-80 úderů za minutu;
 • vzdálenost mezi zuby Q a S zůstává v rozsahu od 0,06 do 0,1 s;
 • P vlna se rovná 0,1 s;
 • Interval Q-T se pohybuje od 0,4 do 0,45 s.

Výkon dítěte je mírně odlišný od dospělých, což souvisí s charakteristikou těla dítěte:

 • interval QRS nepřesahuje 0,1 s;
 • HR se mění s věkem;
 • vzdálenost mezi zuby Q a T není větší než 0,4 s;
 • P-Q interval 0,2 sek.
 • P vlna nepřesahuje 0,1 sekundy.


U dospělých, jako u dětí, v nepřítomnosti patologií, musí být normální poloha elektrické osy srdce a sinusového rytmu. V tabulce se můžete seznámit s přípustnou četností snížení podle věku:

http://mirkardio.ru/raspoznanie/rasshifrovka-kardiogrammy-serdca-ritm-sinusovyj.html

Více Článků O Křečových Žil

 • Co dělat, pokud máte zácpu
  Lékaři
  Zácpa - onemocnění spojené s problémy evakuace výkalů z tlustého střeva. Diagnóza je prováděna v nepřítomnosti střevních pohybů po dobu tří dnů, s bolestí při vyprazdňování, při snaze napínat, vystupují pouze plyny, stolice je suchá, má hustou strukturu.

Plastická chirurgie nabízí mnoho způsobů, jak změnit a zlepšit vzhled. Mnoho operací se provádí bez zvláštních indikací, pouze na žádost pacienta. Ale v některých případech, například, po obdržení těžké popáleniny, kožní štěpy jsou předepsány ze zdravotních důvodů.